Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav marketingových komunikací 2. Seminář Jak jste dopadli? Kvaliťák nebo kvantiťák? Kreativec nebo analytik?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav marketingových komunikací 2. Seminář Jak jste dopadli? Kvaliťák nebo kvantiťák? Kreativec nebo analytik?"— Transkript prezentace:

1 Ústav marketingových komunikací 2. Seminář Jak jste dopadli? Kvaliťák nebo kvantiťák? Kreativec nebo analytik?

2 Ústav marketingových komunikací „The Best Research Is Creative Research“ Zdroj: Davis J. J. Advertising Research: Theory and Practice. Prentice Hall, 2012, s. XXII - v identifikaci problému -V designu výzkumu - při formulaci dotazníku, scénáře -Při analýze i interpretaci dat, -Ale i při aplikaci výsledků.

3 Ústav marketingových komunikací O kom a o čem je marketingový výzkum?

4 Ústav marketingových komunikací Účastníci průzkumu/výzkumu ZADAVATELREALIZÁTOR TAZATEL / TECHNICKÉ PROSTŘEDKY RESPONDENT, OBJEKT VÝZKUMU

5 Ústav marketingových komunikací REALIZÁTOR TAZATEL / TECHNICKÉ PROSTŘEDKY RESPONDENT Účastníci průzkumu/výzkumu ZADAVATEL FIRMA MKTOVÁ ČI KOM. AGENTURA ASOCIACE MÉDIA …

6 Ústav marketingových komunikací REALIZÁTOR TAZATEL / TECHNICKÉ PROSTŘEDKY RESPONDENT Účastníci průzkumu/výzkumu ZADAVATEL VÝZKUMNÁ AGENTURA FULL SERVICE SPECIALIZOVANÁ VLASTNÍ ODDĚLENÍ VYSOKÁ ŠKOLA …

7 Ústav marketingových komunikací REALIZÁTOR TAZATEL / TECHNICKÉ PROSTŘEDKY RESPONDENT OBJEKT VÝZKUMU Účastníci průzkumu/výzkumu ZADAVATEL člověk firma trh, prostředí

8 Ústav marketingových komunikací Úkol Zadavatel Co hledá u agentur, podle čeho je posuzuje? Co musí naformulovat? Výzkumné odd./agentura Realizátor Malá / velká agentura Speciálka /full service Dlouhodobá /ad hoc spolupráce Agentura / VŠ

9 Ústav marketingových komunikací Úkol Tazatel Znalosti dovednosti Etika SIMAR / ESOMAR Standardy

10 Ústav marketingových komunikací PROCES přípravy a realizace marketingového výzkumu Aneb od briefu až po závěrečnou zprávu

11 Ústav marketingových komunikací Ještě zvažte:

12 Ústav marketingových komunikací Jak funguje proces marketingového výzkumu? Marketingový problém Research Brief /zadání/ Design /projekt, debrief/ výzkumu Sběr dat a analýza Interpretace a marketingové rozhodnutí Další faktory PŘEDVÝZKUM PLÁN, PŘÍPRAVA VÝZKUMU REALIZACE

13 Ústav marketingových komunikací 1. krok: Definice problému 3 typy nejčastějších problémů v MK: Volba alternativ (exekucí) MK Specifikace (upřesnění) tržní příležitosti či problému Porozumění produktu, zákazníkovi či marketingovému prostředí Marketingový problém

14 Ústav marketingových komunikací 2. krok: Research BRIEF –IDENTIFIKACE problému či příležitosti –ANALÝZA současné situace z dostupných zdrojů, šetření –CÍL výzkumu – typy výzkumu: Explorativní Deskriptivní Kauzální monitorovací –ÚČEL šetření –TIMMING –ROZPOČET, efektivita řešení (agentura / vlastní MAV) –OBJEKT výzkumu (consumer target) VÝBĚROVÝ VZOREK (recruitment target), design samplingu

15 Ústav marketingových komunikací Vyčerpávající šetření Nevyčerpávající šetření –Výběrová šetření Náhodný (pravděpodobnostní) výběr Záměrný (úsudkový) výběr –Kvótní –Výběr vhodné příležitosti či úsudku, –řetězový výběr (snow ball) Ostatní neúplná šetření Např. anketa, samovolný výběr.. OBJEKT VÝZKUMU + výběr respondentů (consumer target + recruitment target)

16 Ústav marketingových komunikací Stanovení metod sběru informací Pozorování Dotazování Experiment Kvalitativní metody a techniky PŘÍPRAVA VÝZKUMU

17 Ústav marketingových komunikací Projekt (design, plán) výzkumu = plán realizace a kontroly výzkumu Struktura a obsah projektu musí být vždy přizpůsobeny konkrétní situaci. STANDARDNÍ OBSAH: 1. Současný stav, důvody a účel studie 2. Cíle výzkumu 3. Metodika (zvolená metoda, technika) 4. Vzorek respondentů, jejich výběr 5. Časový rozvrh a předpokládané náklady výzkumu 6. Přílohy a dodatky Případně : - kvalifikace marketingové agentury, - osoba, která bude řídit realizaci projektu, - způsob verifikace procedur, finanční uspořádání - bezpečnostní opatření proti vyzrazení zjištěných skutečností PŘÍPRAVA VÝZKUMU

18 Ústav marketingových komunikací PŘEDVÝZKUM (=/vs. pre-test) Pre-test ušetří náklady a mnohá zklamání na konci náročného výzkumu. Má-li mít předvýzkum smysl, pak musí být čas nejen ho provést, ale také důkladně vyhodnotit.

19 Ústav marketingových komunikací 3. krok: Sběr dat primárních zdrojů (field research) sekundárních zdrojů (od stolu – desk research) vnitřního prostředí firmy (interní data) vnějšího prostředí firmy (externí data) KOMBINACE

20 Ústav marketingových komunikací 4. krok: analýza a interpretace informací V závislosti na typu a cíli výzkumu

21 Ústav marketingových komunikací 5. krok: závěrečná zpráva Obsah: –Předmět a cíl výzkumu –Metodika –Popis zkoumaného souboru (vzorku) –Shrnutí základních poznatků výzkumu (synophsis) –Doporučení pro řešení zkoumaného problému Co musí obsahovat prezentace? Zkoumání příčin a souvislostí


Stáhnout ppt "Ústav marketingových komunikací 2. Seminář Jak jste dopadli? Kvaliťák nebo kvantiťák? Kreativec nebo analytik?"

Podobné prezentace


Reklamy Google