Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a nejistota Aplikace rozhodování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a nejistota Aplikace rozhodování."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Teorie firmy

2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Rozhodování Jedna z významných činností manažera Nedílná součást manažerské práce Zásadně ovlivňuje budoucí fungování firmy Volba z minimálně dvou možných řešení Kombinuje: – vědecké postupy – intuici manažera

3 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Rozhodovací proces Identifikace rozhodovacích problémů; Jejich analýza a formulace; Stanovení kritérií hodnocení variant; Tvorba variant řešení; Stanovení důsledků jednotlivých variant; Hodnocení důsledků variant, výběr vhodné varianty; Realizace zvolené varianty; Kontrola výsledků realizované varianty. (Fotr, et. al. 2010)

4 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Prvky rozhodovacího procesu Cíl rozhodování; Kritéria rozhodování; Subjekt rozhodování – rozhodovatel; Objekt rozhodování – o čem se rozhoduje; Stavy světa. (Fotr, et. al. 2010)

5 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Dobře strukturované problémy Z pravidla řešeny opakovaně; Na operativní úrovni managementu; Existují zaběhnuté postupy řešení; Algoritmizované (Fotr, et. al. 2010)

6 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Špatně strukturované problémy Často řešeny na vyšších úrovních managementu; Řešeny poprvé a často se již neopakují; Tvůrčí přístup + znalosti, zkušenosti a intuicí; Neexistují standardní postupy řešení; Řešení ovlivňuje celá řada provázaných faktorů; Zpravidla větší počet hodnotících kritérií; (Fotr, et. al. 2010)

7 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Rozhodování za jistoty a rizika Rozhodování za jistoty - rozhodovatel ví zcela jistě, který stav světa (možný scénář vývoje budoudnosti) nastane a jaké budou důsledky variant. Rozhodování za rizika - rozhodovatel zná možné stavy světa a důsledky jednotlivých variant a současně zná i pravděpodobnosti se kterými mohou tyto stavy světa nastat. (Fotr, et. al. 2010, s. 32)

8 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Rozhodování za rizika Postoj rozhodovatele k riziku: – Ovlivněn osobností, zkušenostmi a okolím Rozhodovatel s averzí k riziku volí varianty s vysokou pravděpodobností přijatelného výsledku. Rozhodovatel se sklonem k riziku vyhledává spíše varianty riskantní. (Fotr, et. al. 2010, s. 32)

9 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Konkrétní nástroje analýza citlivosti; rozhodovací matice; pravděpodobnostní stromy; scénáře; analýza potenciálních problémů a příležitostí podle metodiky Kepner-Tregoe simulace metodou Monte Carlo.

10 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Rozhodování za nejistoty O rozhodování za nejistoty jde v případě, kdy „rozhodovatel zná možné budoucí situace, ale nezná pravděpodobnosti, se kterými mohou nastat.“ (Fotr, et. al. 2010, s. 32) Nejistotu lze chápat jako nemožnost stanovení hodnot rizikových faktorů ovlivňující důsledky variant rozhodnutí na firmu.

11 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Konkrétní nástroje Pravidlo maximinu; Pravidlo maximaxu; Laplaceovo pravidlo; Hurwiczovo pravidlo ; Savageovo pravidlo ;

12 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Rozhodovací problémy Skutečné rozhodovací problémy jsou většinou kombinací výše zmíněných typů problémů a rozhodování. Na vyšších úrovních managementu se většinou jedná o problémy méně strukturované s vyšším podílem rizika či nejistoty. Na nižších úrovních problémy strukturovanější.

13 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Literatura SOUKUPOVÁ, Jana. Teorie firmy. první. Slaný : Melandrium, 2003. 126 s. kaptilola 7, ISBN 80- 86175-29-4. FOTR, Jiří, et al. Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje. druhé. Praha : Ekopress, 2010. 467 s. ISBN 978-80-86929-59- 0.

14 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a nejistota Aplikace rozhodování."

Podobné prezentace


Reklamy Google