Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Eva Kislingerová PPP projekty Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Eva Kislingerová PPP projekty Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu."— Transkript prezentace:

1 © Eva Kislingerová PPP projekty Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu

2 © Eva Kislingerová Struktura  PPP projekty  Přístupy k vyhodnocení projektů  Nejistota a její měření

3 © Eva Kislingerová Nejistota a její měření  rozhodování za jistoty – výsledek je předem známý  rozhodování za rizika – známe možné výsledky a pravděpodobnosti, se kterými tyto mohou nastat  míra rizika = rozptyl očekávaných (průměrných) důsledků variant projektů  finančních – privátní partner  socioekonomických – společnost

4 © Eva Kislingerová Přístup k riziku 1/3 Má míra rizika vliv na hodnotu projektu? = Preferují subjekty projekty s jistými či nejistými důsledky, zvláště při stejných očekávaných hodnotách obou toků?  možné situace: Postoj subjektu k riziku: AVERSNÍNEUTRÁLNÍSE SKLONEM Preference důsledků: JISTÉINDIFERENTNÍNEJISTÉ

5 © Eva Kislingerová Přístup k riziku 2/3  Hodnota rizika je determinována postojem k riziku  Extrémní situace:  všechny subjekty rizikově aversní – riziko společensky snižuje hodnotu projektu  všechny subjekty sklon k riziku – riziko společensky zvyšuje hodnotu projektu Riziko = hodnototvorná položka. riziko má vliv na hodnocení projektu, existuje-li ve společnosti alespoň jeden subjekt, který není lhostejný k riziku.

6 © Eva Kislingerová Přístup k riziku 3/3 - možné kombinace postoje k riziku  Vliv rizika záleží na rozložení postoju k rizik v rámci skupiny (homogenita souboru) – 27 možných kombinací  postoje se napříč skupinou liší – vliv rizika závisí na tom, na koho riziko v rámci skupiny dopadá Budeme uvažovat zjednodušující předpoklad averze všech skupin k riziku. SkupinaPostoj SpotřebiteléAversníNeutrálníSe sklonem VýrobciAversníNeutrálníSe sklonem VládaAversníNeutrálníSe sklonem

7 © Eva Kislingerová Možnosti veřejného subjektu jak zahrnout odhadnuté riziko: 1.Zahrnout riziko přímo do socioekonomických toků. 2.Zahrnout rizikovost projektu do diskontní sazby shodně jako v podnikových financích. 3.Posuzovat riziko jako další kritérium současně s ENPV (rizikově neutrální) v rámci vícekriteriální analýzy. = nejsnazší postup, zároveň však problém stanovení vah ENPV a míry rizika ad hoc nebo expertně

8 © Eva Kislingerová ad 1. Zahrnutí rizika přímo do socioekonomických toků  očekávané hodnoty NSB nahradíme jejich jistotními ekvivalenty a mezičasově agregujeme při rizikově neutrální společenské diskontní sazbě  variantu PPP projektu přijímáme, když:  ENPV PPP > 0 (současně ENPV PPP > ENPV PUB a současně je ENPV PPP > ENPV ostatních alokačních příležitostí)  rozhodování privátního partnera je analogické

9 © Eva Kislingerová Posouzení PPP varianty z hlediska fiskálního dopadu  pomocí ukazatele FNPV/K PUB lze sekundárně porovnat projekty s obdobnou ENPV projekt, který nejméně zatíží veřejné finance  problém se znaménkem hotovostních toků (většinou záporné) – zvýšená diskontní sazba o riziko zlepšuje záporné finanční toky a vede k preferenci nejistých projektů  doporučuje se proto využít spíše jistotních ekvivalentů nebo vícekriteriální analýzy

10 © Eva Kislingerová Socioekonomická hodnota projektu ENPV -lze ztotožnit s ukazatelem ekonomické čisté současné hodnoty (ENPV)  Kde NSB t = SB t – SC t  resp. NSB = CS + PS + [(1+METB)xGR]  porovnáváme-li projekt se status quo ⇨ ⇨ ENPV musí být větší než 0  porovnáváme-li PPP uspořádání projektu s alternativou tradičního zajištění projektu veřejným subjektem ⇨ ⇨ ENPV PPP varianty projektu musí být větší než ENPV tradičního zajištění dané služby NSB t – Net Social Benefits SB t – Social Benefits SC t – Social Costs t - období

11 © Eva Kislingerová Finanční hodnota projektu -finanční toky dopadají na oba partnery v jiné míře -důležité je oddělovat konsolidované finanční toky a finanční toky vlastního kapitálu -ukazatel finanční čisté současné hodnoty toků do vlastního kapitálu (FNPV/K)  podává informace pro vlastníka projektu  hlavní kritérium pro privátní subjekty – FNPV/K musí být větší než 0 CF t – Net Cash Flow to the Equity r – Discount Rate n – doba životního cyklu projektu t – období

12 © Eva Kislingerová Přesun rizika pozitivně ovlivní ENPV, pokud je přesunem dosaženo:  lze dosáhnout lepším řízením rizika Hodnota transferu rizika z veřejného na privátní subjekt 1/3 Volatilita NSBOčekávaná hodnota NSB celkové sníženínezměněná nebo zvýšená celkové sníženíhodnotově menší snížení celkové zvýšení hodnotově větší zvýšení Vyšší rizikoxvýnos

13 © Eva Kislingerová Hodnota transferu rizika z veřejného na privátní subjekt 3/3 Přesun rizika negativně ovlivní ENPV, pokud je přesunem dosaženo: Volatilita NSBOčekávaná hodnota NSB celkové zvýšenínezměněná nebo snížená celkové zvýšeníhodnotově menší zvýšení celkové sníženíhodnotově větší snížení

14 © Eva Kislingerová Hodnota transferu rizika z veřejného na privátní subjekt 3/3 Přesun rizika neovlivní ENPV a je čistým transferem, pokud je přesunem dosaženo: Volatilita NSBOčekávaná hodnota NSB celkové sníženíekvivalentní snížení celkové zvýšeníhodnotově ekvivalentní zvýšení nezměněná

15 © Eva Kislingerová Dámy a pánové, děkuji za pozornost! Přeji krásný den Eva Kislingerová Katedra podnikové ekonomiky Více informací http://kpe.fph.vse.cz/ ekisl@vse.cz


Stáhnout ppt "© Eva Kislingerová PPP projekty Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google