Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu"— Transkript prezentace:

1 Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu
PPP projekty Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu © Eva Kislingerová

2 Struktura PPP projekty Přístupy k vyhodnocení projektů
Nejistota a její měření © Eva Kislingerová

3 Nejistota a její měření
rozhodování za jistoty – výsledek je předem známý rozhodování za rizika – známe možné výsledky a pravděpodobnosti, se kterými tyto mohou nastat míra rizika = rozptyl očekávaných (průměrných) důsledků variant projektů finančních – privátní partner socioekonomických – společnost © Eva Kislingerová

4 Postoj subjektu k riziku:
Přístup k riziku 1/3 Má míra rizika vliv na hodnotu projektu? = Preferují subjekty projekty s jistými či nejistými důsledky, zvláště při stejných očekávaných hodnotách obou toků? možné situace: Postoj subjektu k riziku: AVERSNÍ NEUTRÁLNÍ SE SKLONEM Preference důsledků: JISTÉ INDIFERENTNÍ NEJISTÉ © Eva Kislingerová

5 Přístup k riziku 2/3 Hodnota rizika je determinována postojem k riziku
Extrémní situace: všechny subjekty rizikově aversní – riziko společensky snižuje hodnotu projektu všechny subjekty sklon k riziku – riziko společensky zvyšuje hodnotu projektu Riziko = hodnototvorná položka. riziko má vliv na hodnocení projektu, existuje-li ve společnosti alespoň jeden subjekt, který není lhostejný k riziku. © Eva Kislingerová

6 Přístup k riziku 3/3 - možné kombinace postoje k riziku
Skupina Postoj Spotřebitelé Aversní Neutrální Se sklonem Výrobci Vláda Vliv rizika záleží na rozložení postoju k rizik v rámci skupiny (homogenita souboru) – 27 možných kombinací postoje se napříč skupinou liší – vliv rizika závisí na tom, na koho riziko v rámci skupiny dopadá Budeme uvažovat zjednodušující předpoklad averze všech skupin k riziku. © Eva Kislingerová

7 Možnosti veřejného subjektu jak zahrnout odhadnuté riziko:
Zahrnout riziko přímo do socioekonomických toků. Zahrnout rizikovost projektu do diskontní sazby shodně jako v podnikových financích. Posuzovat riziko jako další kritérium současně s ENPV (rizikově neutrální) v rámci vícekriteriální analýzy. = nejsnazší postup, zároveň však problém stanovení vah ENPV a míry rizika ad hoc nebo expertně © Eva Kislingerová

8 ad 1. Zahrnutí rizika přímo do socioekonomických toků
očekávané hodnoty NSB nahradíme jejich jistotními ekvivalenty a mezičasově agregujeme při rizikově neutrální společenské diskontní sazbě variantu PPP projektu přijímáme, když: ENPVPPP > 0 (současně ENPVPPP > ENPVPUB a současně je ENPVPPP > ENPV ostatních alokačních příležitostí) rozhodování privátního partnera je analogické © Eva Kislingerová

9 Posouzení PPP varianty z hlediska fiskálního dopadu
pomocí ukazatele FNPV/KPUB lze sekundárně porovnat projekty s obdobnou ENPV projekt, který nejméně zatíží veřejné finance problém se znaménkem hotovostních toků (většinou záporné) – zvýšená diskontní sazba o riziko zlepšuje záporné finanční toky a vede k preferenci nejistých projektů doporučuje se proto využít spíše jistotních ekvivalentů nebo vícekriteriální analýzy © Eva Kislingerová

10 Socioekonomická hodnota projektu ENPV
lze ztotožnit s ukazatelem ekonomické čisté současné hodnoty (ENPV) Kde NSBt = SBt – SCt resp. NSB = CS + PS + [(1+METB)xGR] porovnáváme-li projekt se status quo ⇨ ⇨ ENPV musí být větší než 0 porovnáváme-li PPP uspořádání projektu s alternativou tradičního zajištění projektu veřejným subjektem ⇨ ⇨ ENPV PPP varianty projektu musí být větší než ENPV tradičního zajištění dané služby NSBt – Net Social Benefits SBt – Social Benefits SCt – Social Costs t - období © Eva Kislingerová

11 Finanční hodnota projektu
finanční toky dopadají na oba partnery v jiné míře důležité je oddělovat konsolidované finanční toky a finanční toky vlastního kapitálu ukazatel finanční čisté současné hodnoty toků do vlastního kapitálu (FNPV/K) podává informace pro vlastníka projektu hlavní kritérium pro privátní subjekty – FNPV/K musí být větší než 0 CFt – Net Cash Flow to the Equity r – Discount Rate n – doba životního cyklu projektu t – období © Eva Kislingerová

12 Hodnota transferu rizika z veřejného na privátní subjekt 1/3
Přesun rizika pozitivně ovlivní ENPV, pokud je přesunem dosaženo: lze dosáhnout lepším řízením rizika Volatilita NSB Očekávaná hodnota NSB celkové snížení nezměněná nebo zvýšená hodnotově menší snížení celkové zvýšení hodnotově větší zvýšení Vyšší rizikoxvýnos © Eva Kislingerová

13 Hodnota transferu rizika z veřejného na privátní subjekt 3/3
Přesun rizika negativně ovlivní ENPV, pokud je přesunem dosaženo: Volatilita NSB Očekávaná hodnota NSB celkové zvýšení nezměněná nebo snížená hodnotově menší zvýšení celkové snížení hodnotově větší snížení © Eva Kislingerová

14 Hodnota transferu rizika z veřejného na privátní subjekt 3/3
Přesun rizika neovlivní ENPV a je čistým transferem, pokud je přesunem dosaženo: Volatilita NSB Očekávaná hodnota NSB celkové snížení ekvivalentní snížení celkové zvýšení hodnotově ekvivalentní zvýšení nezměněná © Eva Kislingerová

15 Dámy a pánové, děkuji za pozornost! Přeji krásný den
Eva Kislingerová Katedra podnikové ekonomiky Více informací © Eva Kislingerová


Stáhnout ppt "Vliv nejistoty na hodnotu PPP projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google