Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spotřebitelský výzkum. Formy spotřebitelského výzkumu Kvantitativní – popisný, metoda známá jako pozitivismus, zabývá se předvídáním chování spotřebitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spotřebitelský výzkum. Formy spotřebitelského výzkumu Kvantitativní – popisný, metoda známá jako pozitivismus, zabývá se předvídáním chování spotřebitele."— Transkript prezentace:

1 Spotřebitelský výzkum

2 Formy spotřebitelského výzkumu Kvantitativní – popisný, metoda známá jako pozitivismus, zabývá se předvídáním chování spotřebitele Metody: experimenty, průzkumy, pozorování Metody: experimenty, průzkumy, pozorování Kvalitativní –hloubkové rozhovory, projekční techniky, malá velikost vzorku, - interpretivismus - interpretivismus

3 Průběh spotřebitelského výzkumu Stanovení cílů Sběr sekundárních údajů Návrh kvalitativního výzkumu - Metoda - Třídící dotazník - Průvodce rozhovorem Návrh kvantitativního výzkumu - Metoda - Návrh vzorku - Nástroj shromažďování údajů Provedení výzkumu, (vyškolení prac.) Analýza údajů (subjektivní) Vyhotovení zprávy Výzkumná studie Sběr primárních údajů (terénní prac.) Analýza údajů (objektivní) Vyhotovení zprávy

4 1.Stanovení cílů – důkladné promyšlení cílů poslouží ke stanovení druhů a úrovně informací 2.Sběr sekundárních údajů – vnitřní zdroje, vládní publikace,časopisy, knihy, komerční údaje 3.Návrh primárního výzkumu - kvantitativní pozorování - kvantitativní pozorování experimentování experimentování průzkum průzkum

5 Dotazníky- viz. Marketing Hodnocení postojů Likertova stupnice Naprosto Trochu Souhlasím Trochu Naprosto souhlasím souhlasím i nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím Měření spokojenosti Velmi Trochu ani spokojený Trochu Velmi Spokojený spokojený ani nespokojený nespokojený nespokojený Stupnice důležitosti Mimořádně Trochu ani důležitá Trochu Naprosto důležité důležité ani nedůležité nedůležité nedůležité

6 Stupnice významových rozdílů spolehlivost nespolehlivost spolehlivost nespolehlivost Stupnice budoucího chování Rozhodně Pravděpodobně Možná budu Pravděpodob. Rozhodně budu budu možná nebudu nebudu nebudu Pokračovat pokračovat pokračovat pokračovat pokračovat Stupnice seřazení podle preferencí Seřaďte od 1 do 5……

7 Porovnání výhod a nevýhod průzkumu písemného, po telefonu, osobním rozhovorem a online poštatelefon Os.rozhovo r online NákladyNízkéPrůměrVysokéNízké RychlostMaláStředníMaláVysoká Četnost odezvy NízkáPrůměrVysoká Dána výběrem Geografic -ké zacílení VynikajícívyhovujícíObtížnáVynikající Zaujatost tazatele XPrůměrProblematickáX Vedení rozhovoru XsnadnéObtížnéX Kvalita odezvy omezenáomezenávynikajícívynikající

8 Návrh kvalitativního výzkumu Hloubkový rozhovor – neutrální volný rozhovor Skupinový rozhovor – skupiny 8-10 respondentů Projekční techniky – ke zjištění základních motivů jednotlivců Metaforická analýza –vyjádření představ pomocí zvuků,hudby, kreseb nebo obrázků

9 Měření spokojenosti spotřebitele Průzkumy spokojenosti zákazníka Očekávání zákazníků proti jejich vnímání Nepraví zákazníci Metoda kritické události Analýza stížností zákazníka Analýza ztráty zákazníků

10 Výběr vzorku a sběr údajů Reprezentativní vzorek - jednoduchý náhodný vzorek - jednoduchý náhodný vzorek - systematický náhodný vzorek - systematický náhodný vzorek - rozvrstvený náhodný vzorek - rozvrstvený náhodný vzorek - skupinový vzorek - skupinový vzorek

11 Výběrový vzorek -Příhodný vzorek -Vzorek na základě posouzení -Přídělový vzorek

12 Velikost vzorku závisí na: Velikosti rozpočtu Na stupni spolehlivosti Čím je vzorek větší, tím je pravděpodobnější, že odpovědi budou odpovídat zkoumanému systému Pokud závěry na celou populaci- reprezentativní vzorek Pokud stačí zastupující výběr – výběrový vzorek

13 Shrnutí Spotřebitelský výzkum vznikl jako rozšíření marketingového výzkumu Má pomoci předvídat reakce spotřebitelů na trhu, pochopit jejich důvody rozhodování Spotřebitelský výzkum zahrnuje stanovení cílů,sběr sek.dat, návrh výzkumu, sběr primárních dat,analýzu údajů,vyhotovení zprávy o výsledcích Literatura:Schiffman, L., Kanuk L.L.: Nákupní chování, Computer Press, Brno,2004


Stáhnout ppt "Spotřebitelský výzkum. Formy spotřebitelského výzkumu Kvantitativní – popisný, metoda známá jako pozitivismus, zabývá se předvídáním chování spotřebitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google