Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spotřebitelský výzkum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spotřebitelský výzkum"— Transkript prezentace:

1 Spotřebitelský výzkum

2 Formy spotřebitelského výzkumu
Kvantitativní – popisný, metoda známá jako pozitivismus, zabývá se předvídáním chování spotřebitele Metody: experimenty, průzkumy, pozorování Kvalitativní –hloubkové rozhovory, projekční techniky, malá velikost vzorku, - interpretivismus

3 Průběh spotřebitelského výzkumu
Stanovení cílů Sběr sekundárních údajů Návrh kvalitativního výzkumu - Metoda - Třídící dotazník - Průvodce rozhovorem Návrh kvantitativního výzkumu - Metoda - Návrh vzorku - Nástroj shromažďování údajů Provedení výzkumu, (vyškolení prac.) Sběr primárních údajů (terénní prac.) Výzkumná studie Analýza údajů (subjektivní) Analýza údajů (objektivní) Vyhotovení zprávy Vyhotovení zprávy

4 1.Stanovení cílů – důkladné promyšlení cílů poslouží ke stanovení druhů a úrovně informací
2.Sběr sekundárních údajů – vnitřní zdroje, vládní publikace,časopisy, knihy, komerční údaje 3.Návrh primárního výzkumu - kvantitativní pozorování experimentování průzkum

5 Dotazníky- viz. Marketing Hodnocení postojů
Likertova stupnice Naprosto Trochu Souhlasím Trochu Naprosto souhlasím souhlasím i nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím Měření spokojenosti Velmi Trochu ani spokojený Trochu Velmi Spokojený spokojený ani nespokojený nespokojený nespokojený Stupnice důležitosti Mimořádně Trochu ani důležitá Trochu Naprosto důležité důležité ani nedůležité nedůležité nedůležité

6 Stupnice významových rozdílů spolehlivost nespolehlivost
Stupnice budoucího chování Rozhodně Pravděpodobně Možná budu Pravděpodob. Rozhodně budu budu možná nebudu nebudu nebudu Pokračovat pokračovat pokračovat pokračovat pokračovat Stupnice seřazení podle preferencí Seřaďte od 1 do 5……

7 Geografic-ké zacílení
Porovnání výhod a nevýhod průzkumu písemného, po telefonu, osobním rozhovorem a online pošta telefon Os.rozhovor online Náklady Nízké Průměr Vysoké Rychlost Malá Střední Vysoká Četnost odezvy Nízká Dána výběrem Geografic-ké zacílení Vynikající vyhovující Obtížná Zaujatost tazatele X Problematická Vedení rozhovoru snadné Obtížné Kvalita odezvy omezená vynikající

8 Návrh kvalitativního výzkumu
Hloubkový rozhovor – neutrální volný rozhovor Skupinový rozhovor – skupiny 8-10 respondentů Projekční techniky – ke zjištění základních motivů jednotlivců Metaforická analýza –vyjádření představ pomocí zvuků,hudby, kreseb nebo obrázků

9 Měření spokojenosti spotřebitele
Průzkumy spokojenosti zákazníka Očekávání zákazníků proti jejich vnímání Nepraví zákazníci Metoda kritické události Analýza stížností zákazníka Analýza ztráty zákazníků

10 Výběr vzorku a sběr údajů
Reprezentativní vzorek - jednoduchý náhodný vzorek - systematický náhodný vzorek - rozvrstvený náhodný vzorek - skupinový vzorek

11 Výběrový vzorek Příhodný vzorek Vzorek na základě posouzení
Přídělový vzorek

12 Velikost vzorku závisí na:
Velikosti rozpočtu Na stupni spolehlivosti Čím je vzorek větší, tím je pravděpodobnější, že odpovědi budou odpovídat zkoumanému systému Pokud závěry na celou populaci- reprezentativní vzorek Pokud stačí zastupující výběr – výběrový vzorek

13 Shrnutí Spotřebitelský výzkum vznikl jako rozšíření marketingového výzkumu Má pomoci předvídat reakce spotřebitelů na trhu, pochopit jejich důvody rozhodování Spotřebitelský výzkum zahrnuje stanovení cílů,sběr sek.dat, návrh výzkumu, sběr primárních dat,analýzu údajů,vyhotovení zprávy o výsledcích Literatura:Schiffman, L., Kanuk L.L.: Nákupní chování, Computer Press, Brno,2004


Stáhnout ppt "Spotřebitelský výzkum"

Podobné prezentace


Reklamy Google