Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci cizích jazyků v rámci distančního vzdělávání Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci cizích jazyků v rámci distančního vzdělávání Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci."— Transkript prezentace:

1

2 Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci cizích jazyků v rámci distančního vzdělávání Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci cizích jazyků v rámci distančního vzdělávání Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D., Dr. Ján Šugár, CSc.

3 pedagogického výzkumu zaměřeného na distanční vzdělávání v rámci PA ČR Aktuálnost pedagogického výzkumu zaměřeného na distanční vzdělávání v rámci PA ČR pedagogický experiment a jeho výstup pedagogický experiment a jeho výstup součást integrovaného výzkumného úkolu č.4 „Optimalizace systému vzdělávání na PA ČR“ Výzkumného záměru PA ČR na léta 2004 – 2008 součást integrovaného výzkumného úkolu č.4 „Optimalizace systému vzdělávání na PA ČR“ Výzkumného záměru PA ČR na léta 2004 – 2008

4 Osobní motivace ke zpracování dané problematiky DV vlastní dlouholeté zkušenosti zlepšení kvality a efektivity cizojazyčné edukace snaha o inovaci edukačního procesu ICT zlepšení výslednosti studentů motivování studentů k systematickému studiu sledování nejnovějších trendů v edukaci

5 Cíl, objekt a předmět realizovaného pedagogického výzkumu empirické informace o využitelnosti ICT v distančním vzdělávání experimentální ověření efektivity ICT v distančním vzdělávání cíl edukační proces anglického jazyka v podmínkách PA ČR objekt využívání ICT, konkrétně počítače s VOS aplikace e-learningem předmět

6 Hypotézy stanovené pro realizaci pedagogického experimentu H1 - uplatnění ICT H1 - uplatnění ICT zlepšení studijní výslednosti z předmětu Cizí jazyk I zlepšení studijní výslednosti z předmětu Cizí jazyk I

7 H2 - uplatňování ICT H2 - uplatňování ICT zvýšení motivace méně úspěšných studentů anglického jazyka zvýšení motivace méně úspěšných studentů anglického jazyka

8 Metodika výzkumu Metodika výzkumu  Teoretické metody - analýza, syntéza, kauzální analýza atd. - analýza, syntéza, kauzální analýza atd.  Empirické metody - strukturované přímé pozorování - strukturované přímé pozorování - nepřímé pozorování - nepřímé pozorování - testování - testování - rozhovor, dotazník, škálování - rozhovor, dotazník, škálování - pedagogický experiment - pedagogický experiment  Matematicko- statistické metody - klasifikační,porovnávací a kauzální analýza - kvantitativní analýza (průzkumová analýza, koncept statistické a věcné významnosti, poměr šancí a data mining) - kvantitativní analýza (průzkumová analýza, koncept statistické a věcné významnosti, poměr šancí a data mining) - kvalitativní porovnávaní údajů a dat - kvalitativní porovnávaní údajů a dat - popisná statistika, třídění a statistický zápis - popisná statistika, třídění a statistický zápis

9 Navrhovaný a pedagogickým experimentem ověřovaný model edukace distanční formy studia Navrhovaný a pedagogickým experimentem ověřovaný model edukace distanční formy studia instruktáž e-kurz + e- konzultace + textová studijní opora přímá edukace + individuální konzultace e-kurz + e- konzultace + textová studijní opora pís. zápočet či zkouška

10 Výzkumný vzorek Výzkumný vzorek  Experimentální skupina - 50 respondentů  Kontrolní skupina - 50 respondentů - 50 respondentů

11 Struktura pedagogického experimentu Struktura pedagogického experimentu vstupní měření vstupní měření zavedení experimentální proměnné zavedení experimentální proměnné výstupní měření výstupní měření

12 Vyhodnocení a zpracování získaných hodnot a dat z analýzy výsledků pedagogického experimentu  Statistické programové systémy : SPSS, PAST s aplikací Microsoft Office Excel 2003, OPENSTAT ze statistického programu NCSS2007 a Answer Tree. ze statistického programu NCSS2007 a Answer Tree.  Procedury statistické analýzy dat : průměr (AM), standardní odchylka (SD), t-test ke zjišťování statisticky významných rozdílů, Cohenovo d, koeficient relativní věcné významnosti r, odds ratio.

13 Ověření hypotéz na základě pedagogického výzkumu H1 + H2 H1 + H2 potvrzeny výsledky výzkumu metod testování, dotazníku, rozhovorů, pozorování, pedagogického experimentu potvrzeny výsledky výzkumu metod testování, dotazníku, rozhovorů, pozorování, pedagogického experimentu

14 Celkový závěr pro obě hypotézy  zavedením ICT čili konkrétně počítače s edukačním programem aplikovaným e- learningovou vzdělávací technologií do cizojazyčné edukace lze zvýšit studijní výslednost a motivaci studentů k systematickému studiu

15 Přínos realizovaného pedagogického experimentu všeobecně zmapování edukační reality v distančním vzdělávání z hlediska využití ICT zkvalitnění a zefektivnění edukačního procesu s cílem dosažení lepší výslednosti a motivace studentů k systematickému sebevzdělávání analýza moderních didaktických prostředků na pozadí nejnovějších vzdělávacích technologií možné využití jak v cizojazyčné edukaci, tak i dalších předmětech vyučovaných v rámci PA ČR

16 Přínos pedagogického experimentu konkrétně  pro edukaci předmětu Cizí jazyk I – anglický jazyk  pro další rozvoj didaktiky předmětu Cizí jazyk I – anglický jazyk  pro edukaci v distanční formě studia  pro edukační praxi dalších speciálních policejních předmětů

17 Návrhy a doporučení na základě realizovaného výzkumného úkolu  zabezpečení kvalitního technického a metodického  vytvoření e-learningového výukového softwaru na bázi odborného jazyka reflektujícího specifický obsah a cíle předmětu CJ 1  zpracování moderních textových studijních opor pro distanční vzdělávání  motivování pedagogů k využívání ICT


Stáhnout ppt "Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci cizích jazyků v rámci distančního vzdělávání Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google