Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika vnitřních podmínek výuky Lenka Kadlecová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika vnitřních podmínek výuky Lenka Kadlecová."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika vnitřních podmínek výuky Lenka Kadlecová

2 Diagnostika Učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků procesu, který má být řízen. Snaží se o poznání příčin, které na základě diagnózy umožní prognózovat další edukaci.

3 Evaluace = hodnocení označuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů.

4 Zásady provádění diagnostiky 1.Poznávání žáka chápat jako proces dlouhodobý. (v různých situacích, ze všech stran) 2.Spolupracovat s ostatními pozorovateli žáka. (učitelé, rodiče, spolužáci) 3.Hledat příčiny sledovaného jevu. (etiologie = nauka o příčinách) 4.Dodržovat hledisko individuálního přístupu. (žákovo možnosti, schopnosti, postižení) 5.Diagnostický závěr spojit s návrhem pedagogických opatření. (konkrétní výchovná opatření)

5 Etapy diagnostického postupu 1.Formulování základní diagnostické otázky a vstupní subjektivní hypotézy. 2.Záměrné a systematické shromažďování dostupných údajů. 3.Zpracování, analyzování a třízení údajů. 4.Interpretace a evaluace diagnostických údajů. 5.Syntéza dat o prostředí i osobnosti žáka, stanovení diagnostického závěru, návrh pedagogických opatření.

6 Diagnostické metody zaměřené na jednoho žáka 1.Ústní zkoušky a.orientační b.klasifikační 2.Písemné zkoušky a.analýza obsahu (diktát, „písemky“) b.dlouhodobé práce (seminární, projektová) 3.Analýza úkolů a výkonů žáka a.rozbor žákova procesu učení b.rozbor výkonů v různých předmětech c.rozbor žákova ústního projevu d.rozbor žákova pracovních činností

7 Diagnostické metody zaměřené na jednoho žáka 4.Analýza výsledků činnosti 1.rozbor produktů pracovní činnosti 2.rozbor díla tvůrčího charakteru (HV, VV) 3.rozbor vzhledu žákova zevnějšku 5.Didaktické testy 1.sestavené učitelem 2.standardizované 6.Metoda rozhovoru (diagnostické interview) 7.Dlouhodobé pozorování žáka 8.Dotazník (zjištění zájmů, hodnot, postojů)

8 Diagnostické metody zaměřené na jednoho žáka 9.Retrospektivní a anamnestické metody (životopis, vývojová anamnéza žáka) 10.Studium pedagogické dokumentace a údajů o žákovi

9 Diagnostické metody zaměřené na skupinu žáků 1.Systematické pozorování života třídy, skupiny 2.Rozbor průběhu a výsledků činnosti třídy jako skupiny 3.Metody zjišťování vztahů ve třídě (sociometrické metody)

10 Diagnostické metody zaměřené na posuzování výchovně-vzdělávací práce učitelů, školy, rodičů 1.Hospitace ve vyučování (školní inspektor, ředitel) 2.Rozhovory (s učiteli, rodiči i žáky) 3.Rozbor slohových prací na dané téma (Naše rodina, Škola a já, Můj největší životní vzor)

11 Metody autodiagnostické 1.Posuzování výsledků vlastního pedagogického působení 2.Reflexe úrovně komunikace se žáky 3.Rozbor výsledků (a důsledků) vlastního hodnocení a posuzování žáků (klasifikace, postoj žáků k předmětu – snadný/obtížný předmět)

12 Diagnostické metody Jasné formulování cílů učitelovy diagnostické činnosti a dodržování základních metodologických pravidel vedou k volbě vhodných diagnostických metod. Nestačí se zaměřit na jednu diagnostickou metodu, ale je třeba metody měnit, kombinovat, pracovat s několika metodami současně.

13 Zdroj Školní didaktika – Kalhous, Obst str. 186 – 190 možnost stáhnout ve formátu pdf na http://www.uloz.to/xrGYqoTd/l-kolna-didaktika- kalhous-obst-pdf http://www.uloz.to/xrGYqoTd/l-kolna-didaktika- kalhous-obst-pdf


Stáhnout ppt "Diagnostika vnitřních podmínek výuky Lenka Kadlecová."

Podobné prezentace


Reklamy Google