Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference projektu Cesta ke kvalitě Představení programu Koordinátor autoevaluace KO AE Karel Starý 11. 1. 2012 PRAHA NIDV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference projektu Cesta ke kvalitě Představení programu Koordinátor autoevaluace KO AE Karel Starý 11. 1. 2012 PRAHA NIDV."— Transkript prezentace:

1 Konference projektu Cesta ke kvalitě Představení programu Koordinátor autoevaluace KO AE Karel Starý 11. 1. 2012 PRAHA NIDV

2 MODUL 1.5

3 Obsah 1. modulu: 1.1 Pojmy evaluace, hodnocení, autoevaluace, vlastní hodnocení, sebehodnocení a jejich pracovní vymezení 1.2 Různá pojetí autoevaluace 1.3 Kvalita a modely řízení kvality 1.4 Legislativní rámec vlastního hodnocení 1.5 Smysl a význam autoevaluace 1.6 Zdroje dat a informací 1. MODUL – ÚVOD DO AUTOEVALUACE

4 MOODLE  E-learning – MOODLE  Seznámení s prostředím  Přihlášení, registrace  http://moodle.nidv.cz http://moodle.nidv.cz

5 1. MODUL – PŘÍPRAVA NA DALŠÍ SETKÁNÍ Úkol z moodle: Napište, na jaké priority (konkrétní podoblasti) se v jednotlivých oblastech vlastního hodnocení zaměříte. Využijte k tomu koncepční materiály jako je vize školy, plán rozvoje, předchozí zprávy o vlastním hodnocení, výroční zprávy nebo je můžete aktualizovat pomocí vhodného evaluačního nástroje (např. Dobrá škola, SWOT analýza apod.)

6 2. MODUL PLÁNOVÁNÍ AUTOEVALUACE Obsah 2. modulu: 2.1 Rozdělení odpovědnosti a pravomocí při provádění autoevaluace 2.2 Oblasti kvality, kritéria, indikátory 2.3 Přehled základních evaluačních nástrojů 2.4 Plán autoevaluace školy 2.5 Rizika autoevaluace 2.6 Etika autoevaluace

7 2. MODUL ÚKOL ÚKOL 2 NAPLÁNOVÁNÍ CÍLŮ A EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Formulujte relevantní kritéria, indikátory pro tři až čtyři z vámi vybraným priorit (viz úkol č. 1), zvolte vhodné zdroje informací, vyberte evaluační nástroje a stanovte rámcový časový plán zpracování. Alespoň k jedné prioritě vyberte více než jedno kritérium. (Údaje vyplňte do přiložené tabulky). CílOblastPodoblastKritériumIndikátorEvaluační nástroj KdoKdy Zlepšit úroveň spolupráce Spolupráce s rodiči Zapojení rodičů Účast na třídních schůzkách Počet rodičů na třídních schůzkách Analýza prezenční listiny Třídní učitelé 4x za školní rok

8 3. MODUL – PROCES AUTOEVALUACE Obsah 3. modulu: 3.1 Autoevaluace jako proces 3.2 Triangulace jako způsob zajištění kvality procesu autoevaluace školy 3.3 Shromažďování dat v souvislosti s dalšími hodnotícími procesy ve škole 3.4 Sebehodnocení učitele v procesu autoevaluace 3.5 Otázky pro posuzování procesu vlastního hodnocení školy 8

9 MODUL 3. Zadání úkolu:  Pomocí zvoleného evaluačního nástroje proveďte ve své škole sběr dat, která následně analyzujte.  Popište, jaké závěry podle vás na základě výsledků lze udělat. 9

10 4. MODUL – ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ AUTOEVALUACE Obsah 4. modulu: 4.1 Zdroje dat, jejich analýza a interpretace výsledků 4.2 Zpracování zprávy o vlastním hodnocení školy 4.3 Využití výsledků autoevaluace

11 Úkoly Zadání úkolů:  Úkol č. 4. Zpracujte dílčí text zprávy o vlastním hodnocení školy týkající se oblasti/podoblastí, kterou v rámci vzdělávacího programu od počátku řešíte. (Text strukturujte tak, jako byste zpracovávali zprávu celou.)  Úkol č. 5. Na poslední prezenční setkání si připravte desetiminutovou prezentaci Vlastního hodnocení školy.

12 5.MODUL– METAEVALUACE A JEJÍ VYUŽITÍ V DALŠÍM CYKLU Obsah 5. modulu: 5.1 Metaevaluace a její využití pro další evaluační cyklus 5.2 Podpůrný systém pro školy + Kompetenční profil koordinátora autoevaluace

13 MODUL 1.5

14 Zkušenosti s lektorováním kurzu KooAE  Diferencované složení účastníků (ZŠ x SŠ, ředitelé X učitelé)  Časové rozložení kurzu – dostatek času na plnění úkolů, podpora  Využívání evaluačních nástrojů (dlouhodobě používané EN – konstrukce nových EN – využití EN z projektu)


Stáhnout ppt "Konference projektu Cesta ke kvalitě Představení programu Koordinátor autoevaluace KO AE Karel Starý 11. 1. 2012 PRAHA NIDV."

Podobné prezentace


Reklamy Google