Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování seminárních a kvalifikačních prací Metodika tvůrčí práce 1.ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování seminárních a kvalifikačních prací Metodika tvůrčí práce 1.ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zpracování seminárních a kvalifikačních prací Metodika tvůrčí práce 1.ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D.

2 2 Zpracování seminárních a ročníkových prací Cíl semináře Metodiky tvůrčí práce kvalitně metodicky zpracovaný „odborný text“ pravidla pro psaní seminární a ročníkové práce zadávání a volba témat práce se zdroji, literaturou, citační aparát formulace cílů a hypotéz Volba metod a technik, přístupů k analýze syntéza, indukce, dedukce atd. A další…

3 3 Zpracování seminárních a ročníkových prací Splnění ZÁPOČTU: SEM. PRÁCE „PRÁCE O PRÁCI“ v rozsahu Titulní strana + 1 A4 Doporučený (požadovaný) obsah: Téma Cíl a účel práce Volba metod, přístupů, práce se zdroji Hlavní závěr, přínos TERMÍN ODEVZDÁNÍ: FYZICKY DO 7. LEDNA 2011 AKTIVNÍ ÚČAST NA MIN. 50 % KONZULTACÍ

4 4 Zpracování seminárních a ročníkových prací Seminární práce Zadává vyučující pedagog. Obsah seminární práce: rešerše jednotlivých kapitol z určité publikace, popis určitého jevu, srovnání řešení určitého problému v publikacích např. dvou autorů, případová studie, atd. Prezentace a diskuse při semináři. Rozsah práce cca 5 normovaných stran formátu A 4. Směrnice rektora č. 12/09, web UTB, O univerzitě, Úřední deska

5 5 Zpracování seminárních a ročníkových prací Struktura práce Titulní strana – viz šablona. Obsah – číslo a název kapitoly, strana. Úvod Stať – teoreticko-praktický přístup x pouze rešerše? Závěr Použitá literatura. Přílohy.

6 6 Zpracování seminárních a ročníkových prací Titulní list obsahuje: název školy: UTB, FMK, ÚMK plný název práce, jméno studenta, ročník, rok vypracování, u seminární práce název předmětu a jméno pedagoga.

7 7 Charakteristika jednotlivých částí práce Úvod Řešená problematika. Význam problému. CÍL Důvody řešení. Postup řešení. Odpověď na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

8 8 Zpracování seminárních a ročníkových prací Stanovení cílů práce Věcné a jednoznačné: např. seznámit se s danou problematikou … na konkrétním příkladu ověřit… porovnat jevy….. dobrat se nových poznatků v oblasti ….. naznačit, jak bylo možné dosáhnout změny současného stavu. Cíle vycházejí z tématu práce.

9 9 Zpracování seminárních a ročníkových prací STAŤ - REŠERŠE LITERATURY Přehled teoretických poznatků vztahujících se k tématu, tj. teoretická východiska pro řešení definovaného problému. Student v této části práce prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Smyslem této kapitoly je popsat z věcného hlediska, co se o řešeném problému ví, co bylo publikováno atd. Literární studie by měla být kritická zejména v případech existence rozdílných nebo protichůdných názorů.

10 10 Zpracování seminárních a ročníkových prací STAŤ – TEORETICKO-PRAKTICKÁ jednotlivé (dílčí) teoretické poznatky ověřovány na praktických příkladech STAŤ – PRAKTICKÁ – Case study - Analýza - návrh

11 11 Zpracování seminárních a ročníkových prací Závěr Stručné shrnutí práce - od cílů přes jejich naplnění až po doporučení pro praxi, návrhy na řešení, příp. limity aplikace. V této části práce by mělo být zhodnoceno splnění cíle formulovaného v úvodní části práce. Doporučujeme v rozsahu jedné strany.

12 Příště….. Práce se zdroji a literaturou

13 13 Zpracování seminárních a ročníkových prací Dotazy, konzultace: Jurikova@fmk.utb.cz Tel. 725 549 822 Prezentace: http://Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova

14 14 Zpracování seminárních a ročníkových prací Ročníkové práce Ročníková práce je zadávána studentům druhého ročníku bakalářského studijního programu. Rozsah cca 15 stran. Téma, zadání, je komplexnější (zejména ve druhém ročníku může být přípravou k bakalářské práci) a postihuje konkrétní problematiku.

15 Struktura kvalifikačních prací Ročníková práceBakalářská práceDiplomová práce Úvod Teoretická východiska Metodika práce Praktická (analytická) část? Závěr Seznam literatury, příloh, příp. obrázků, grafů apod. Úvod Teoretická východiska Metodika práce Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury, příloh, příp. obrázků, grafů apod. Úvod Teoretická východiska Metodika práce Praktická (analytická) část Projektová část Závěr Seznam literatury, příloh, příp. obrázků, grafů apod.

16 Výstupy kvalifikačních prací Ročníková práceBakalářská práceDiplomová práce Rešerše (důkladná) nového teoretického přístupu? x/a Analýza a výstupy z ní v podobě závěrů a doporučení Rešerše (důkladná) nového teoretického přístupu? x/a Jedna náročná či více dílčích (podložených) analýz a sumarizace hlavních závěrů a doporučení Rešerše odborné literatury a odborného tisku, sekundárních zdrojů dat + Analýza/y a výstupy z nich v podobě závěrů + Komplexní projekt vycházející se závěrů předchozích částí + Doporučení, omezení, limity realizace projektu


Stáhnout ppt "Zpracování seminárních a kvalifikačních prací Metodika tvůrčí práce 1.ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google