Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokyny pro vypracování maturitní práce"— Transkript prezentace:

1 Pokyny pro vypracování maturitní práce
SSOU Industria II Ústí nad Labem

2 CO JE MATURITNÍ PRÁCE? Součást závěrečné zkoušky, při níž student prokazuje schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi

3 ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE
zadává přednášející odborných předmětů student volí téma sám nebo je mu navrženo vedoucí maturitní práce (interní, externí) oponent maturitní práce

4 ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE
Úvod (odpovědi na otázky: proč, co, jak) Teoreticko – metodologická část (hypotéza) Analytická část (praktická) Návrhová, projektová část (rozbor výsledků) Závěr Seznam literatury, přílohy

5 ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE
rozsah min. 30, max. 50 stran (bez příloh) řádkování 1,5 velikost písma 12 doporučený font Times New Roman řádek 60 úhozů včetně mezer zarovnání textu do bloku okraje: 3 cm nahoře a dole 3,6 cm vlevo 3 cm vpravo

6 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE
souhrn údajů o citované publikaci norma ČSN ISO 690; ČSN umístění citace (na konec textu, v poznámce pod čarou, přímo v textu)

7 CITACE PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ Jak správně citovat (ing. Václav Šubrta)
Plagiátorství a jak mu předejít (Robert Zbíral)

8 SEZNAM LITERATURY Seznam literatury (příklad)
[1] ARISTOTELES: Etika Nikomachova. Bratislava, Pravda 1979 [2] BÖHM-BAWERK, E.: Základy teorie hospodářské hodnoty statků. Praha, Academia 1991 [3] BRÁF, A.: Listy o studiu národohospodářském. In Albín Bráf, Život a dílo, II. Praha, 1923 [4] FUCHS, K.: Vývoj pojetí ceny v ekonomii. Brno, Masarykova univerzita, 1999 [5] GIDE, R., RIST, CH.: Dějiny nauk národohospodářských. Díl I. a II. Praha, Jan Laichner, 1928

9 USPOŘÁDÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE I.
Titulní list (název školy, studijní obor, název práce, maturitní práce, rok, jméno studenta) Druhý list – originál zadání MP Třetí list – poděkování, prohlášení Obsah MP, číslované kapitoly, stránky (každá hlavní kapitola začíná na nové stránce)

10 USPOŘÁDÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE II.
grafy, diagramy, tabulky, obrázky musí být označeny číslem a textem kontrola pravopisu pevná vazba, formát A4 tisk po jedné straně papíru

11 ČASOVÝ HARMONOGRAM listopad 2010 – obeznámení studentů s podklady k MP, kompletace teoretické části MP (podmínka udělení klasifikace MP) 28. únor 2011 – odevzdání prací ke kontrole (student může mít konzultanta, který podepíše práci) 31. březen 2011 – odevzdání maturitních prací (deadline – kdo neodevzdá = nejde k maturitě) Nutno ve 2 exemplářích (1× škola, 1× student)

12 ODEVZDÁNÍ PRÁCE Termín 2× tištěná, vázaná verze* (originál, 1 kopie) 1× elektronická verze CD (jméno, název) v případě, že student práci v uvedeném termínu neodevzdá, není připuštěn k závěrečné zkoušce; další možný termín zkoušky je září 2011 * knižní vazba, brožovaná (prošívaná) vazba, kroužková vazba

13 POSUDEK MATURITNÍ PRÁCE
posudek vedoucího maturitní práce posudek oponenta maturitní práce student obdrží výsledek nejpozději 3 dny před obhajobou

14 KRITÉRIA HODNOCENÍ MP aktuálnost řešeného tématu formulace cíle práce
volba vhodné metodiky vyváženost literatury, citace přínos pro praktické využití originalita závěrů srozumitelnost textu, jazyková úroveň formální úprava

15 Děkuji za pozornost a přeji úspěch při zpracování a obhajobě vaší závěrečné práce 
Z. Javorský


Stáhnout ppt "Pokyny pro vypracování maturitní práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google