Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost 3. lekce Rešerše – 2. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost 3. lekce Rešerše – 2. část."— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost 3. lekce Rešerše – 2. část

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.czmirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754 URL: http://home.zcu.cz/~mirkova/ http://home.zcu.cz/~mirkova/

3 Obsah Úvod Terminologie Předpoklady práce rešeršéra Selekční údaje Rešeršní logika Typologie rešerší Metodika rešeršní činnosti Příprava rešerše Informační průzkum Zpracování výsledků Hodnocení rešerší Zadání rešerše

4 Metodika rešeršní činnosti  příprava rešerše  informační průzkum nebo-li vyhledávání  zpracování výsledků

5 Zpracování výsledků struktura a formální úprava rešerše – dříve norma ČSN 01 0198 - Formální úprava rešerší

6 Zpracování výsledků povinné části rešerše podle normy ČSN 01 0198  titulní list  analytický list  základní část

7 Zpracování výsledků titulní list – povinné údaje  výrazné označení dokumentu termínem „REŠERŠE“  evidenční číslo rešerše pracoviště, které rešerši zpracovalo  název a plná adresa organizace, kde se rešerše zpracovala  věcné zatřídění obsahu - MDT, klíčová slova apod.  název zpracovávané tematiky, který je nutno formulovat tak, aby stručně a přesně vystihoval obsah rešerše  datum ukončení rešerše v plném znění (den, měsíc, rok)  celkový počet záznamů obsažených v rešerši  jméno zpracovatele rešerše  případně další údaje (nepovinné) – překlad názvu, jméno a funkce objednavatele apod.

8 Zpracování výsledků analytický list  druhy dokumentů zachycených v rešerši s uvedením počtu příslušných záznamů  časové vymezení dokumentů uvedených v rešerši (např. 1990-1999)  zvolené uspořádání záznamů v rešerši (např. podle druhů literatury uvnitř chronologicky sestupně, dále podle jmen autorů)  výčet a charakteristiky informačních pramenů, kterých se používalo při zpracování rešerše  případně další údaje (nepovinné) – jazykové a geografické vymezení, text rešeršního dotazu, vysvětlivky, poznámky

9 Zpracování výsledků základní část rešerše  zahrnuje textovou část, kterou tvoří soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí  záznamy zpracovat podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 nebo ve formě zkráceného katalogizačního záznamu  doporučuje se uvést na konci záznamu v pravém dolní rohu lokační údaj, tj. údaj o místě uložení dokumentu  záznamy v rešerši se průběžně číslují arabskými číslicemi  text rešerše se píše obvykle po jedné straně  stránky se číslují (s výjimkou titulního listu)

10 Zpracování výsledků uspořádání záznamů v základní části rešerše členění věcné formální

11 Zpracování výsledků věcné členění  příklad: téma: „automatizace knihoven“ možné členění:  teoretické otázky  automatizace knihoven ve světě  automatizace knihoven v ČR

12 Zpracování výsledků formální členění  podle druhů dokumentů  podle jazyků  chronologické apod.

13 Zpracování výsledků nepovinné části rešerše podle normy ČSN 01 0198  rejstříky zejména u rozsáhlejších rešerší odkazy na záznamy pomocí průběžných čísel záznamů  obsah

14 Hodnocení rešerší vyhodnocení rešerše  relevance informací  pertinence informací

15 Vyhledávací proces (podle PhDr. R. Papíka, PhD.)

16 Seznam literatury 1. MATOUŠOVÁ, Miroslava. Rešerše: úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. Praha: ÚVTEI, 1988. 227 s. 2. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. Praha: ÚISK FF UK, 1996- [cit. 2000-01-12]. Dostupný z WWW: http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html 3. ČSN 01 0198. Formální úprava rešerší. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1972. 4 s. Účinnost od 1.1. 1973. Zrušená norma (bez náhrady). Platnost ukončena v březnu 2002 4. ČSN ISO 690 (01 0197). Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 31 s. 5. ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s.

17 Zadání rešerše téma - odevzdat do 18.2.2011  věcné a případné formální vymezení rešerše formát záznamů  bibliografické citace podle ISO 690 rešerši odevzdat do 11.3.2011 – e-mailem mirkova@uk.zcu.cz podrobnější zadání – viz odkaz „Požadavky na rešerši“ na webu http://home.zcu.cz/~mirkova/kurzy2.html

18 Zadání rešerše příklad rešerše

19 Děkuji za pozornost

20 zpět

21

22

23

24


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost 3. lekce Rešerše – 2. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google