Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost"— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost
3. lekce Rešerše – 2. část

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: tel URL:

3 Obsah Úvod Terminologie Předpoklady práce rešeršéra Selekční údaje
Rešeršní logika Typologie rešerší Metodika rešeršní činnosti Příprava rešerše Informační průzkum Zpracování výsledků Hodnocení rešerší Zadání rešerše

4 Metodika rešeršní činnosti
příprava rešerše informační průzkum nebo-li vyhledávání zpracování výsledků v podmínkách dialogových technologií se ostré hranice mezi těmito etapami ztrácejí a v průběhu provádění rešerše se plynule přechází z jedné do druhé a to i opakovaně např. část přípravných prací lze provádět až v průběhu vyhledávání a zpracování může být nedílnou součástí vyhledávání

5 Zpracování výsledků struktura a formální úprava rešerše – dříve norma
ČSN Formální úprava rešerší po skončení úpravy a definitivním výběru záznamů následuje konečné uspořádání rešerše norma ČSN – zrušena, má pouze informativní význam případně následují další práce jako vyplnění výkazu práce, stanovení ceny rešerše apod.

6 Zpracování výsledků povinné části rešerše podle normy ČSN 01 0198
titulní list analytický list základní část

7 Zpracování výsledků titulní list – povinné údaje
výrazné označení dokumentu termínem „REŠERŠE“ evidenční číslo rešerše pracoviště, které rešerši zpracovalo název a plná adresa organizace, kde se rešerše zpracovala věcné zatřídění obsahu - MDT, klíčová slova apod. název zpracovávané tematiky, který je nutno formulovat tak, aby stručně a přesně vystihoval obsah rešerše datum ukončení rešerše v plném znění (den, měsíc, rok) celkový počet záznamů obsažených v rešerši jméno zpracovatele rešerše případně další údaje (nepovinné) – překlad názvu, jméno a funkce objednavatele apod.

8 Zpracování výsledků analytický list
druhy dokumentů zachycených v rešerši s uvedením počtu příslušných záznamů časové vymezení dokumentů uvedených v rešerši (např ) zvolené uspořádání záznamů v rešerši (např. podle druhů literatury uvnitř chronologicky sestupně, dále podle jmen autorů) výčet a charakteristiky informačních pramenů, kterých se používalo při zpracování rešerše případně další údaje (nepovinné) – jazykové a geografické vymezení, text rešeršního dotazu, vysvětlivky, poznámky

9 Zpracování výsledků základní část rešerše
zahrnuje textovou část, kterou tvoří soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí záznamy zpracovat podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO nebo ve formě zkráceného katalogizačního záznamu doporučuje se uvést na konci záznamu v pravém dolní rohu lokační údaj, tj. údaj o místě uložení dokumentu záznamy v rešerši se průběžně číslují arabskými číslicemi text rešerše se píše obvykle po jedné straně stránky se číslují (s výjimkou titulního listu)

10 Zpracování výsledků uspořádání záznamů v základní části rešerše
členění věcné formální prvním krokem je utřídění vyhledaného materiálu

11 Zpracování výsledků věcné členění příklad:
téma: „automatizace knihoven“ možné členění: teoretické otázky automatizace knihoven ve světě automatizace knihoven v ČR

12 Zpracování výsledků formální členění podle druhů dokumentů
podle jazyků chronologické apod. pokud nelze téma rozčlenit podle věcného hlediska můžeme použít hledisko formální, např.: - podle druhů dokumentů - podle jazyků apod. vnitřní uspořádání v jednotlivých oddílech pak může být jmenné

13 Zpracování výsledků nepovinné části rešerše podle normy ČSN 01 0198
rejstříky zejména u rozsáhlejších rešerší odkazy na záznamy pomocí průběžných čísel záznamů obsah

14 Hodnocení rešerší vyhodnocení rešerše relevance informací
pertinence informací hodnocení je důležitou součástí rešerše mnohdy se pro tyto účely používá tzv. relevanční lístek, prostřednictvím kterého uživatel hodnotí provedenou rešerši hlavní kritéria hodnocení: počet vyhledaných záznamů podíl pertinentních, popř. relevantních záznamů z počtu záznamů vyhledaných relevance informací znamená, že vyhledané informace odpovídají zadanému dotazu a jsou vhodné k řešení daného informačního problému pertinence znamená, že vyhledané informace přesně odpovídají konkrétní potřebě uživatele

15 Vyhledávací proces (podle PhDr. R. Papíka, PhD.)

16 Seznam literatury MATOUŠOVÁ, Miroslava. Rešerše: úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. Praha: ÚVTEI, s. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. Praha: ÚISK FF UK, [cit ]. Dostupný z WWW: ČSN Formální úprava rešerší. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, s. Účinnost od Zrušená norma (bez náhrady). Platnost ukončena v březnu 2002 ČSN ISO 690 ( ). Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, s. ČSN ISO ( ). Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, s.

17 Zadání rešerše téma - odevzdat do 18.2.2011
věcné a případné formální vymezení rešerše formát záznamů bibliografické citace podle ISO 690 rešerši odevzdat do – em podrobnější zadání – viz odkaz „Požadavky na rešerši“ na webu

18 Zadání rešerše příklad rešerše

19 Děkuji za pozornost

20 zpět

21 zpět

22 zpět

23 zpět

24 zpět


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google