Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce se zdroji M. Juříková Metodika tvůrčí práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce se zdroji M. Juříková Metodika tvůrčí práce."— Transkript prezentace:

1 Práce se zdroji M. Juříková Metodika tvůrčí práce

2 2 Sběr informací Základní prameny 1)Odborné knihy, vysokoškolské učebnice a skripta, které obsahují soubory trvalejších poznatků 2) Odborné časopisy (z oboru marketingu, marketingových komunikací, obchodu, ekonomie atd.) 3) Odborné databáze http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&lang=cs&type=0 4) Kvalifikační práce – kdo, kdy o tématu co napsal

3 3 Práce s literaturou - 3 stupně Informativní čtení - postupujeme rychle s cílem zjistit důležitá místa, jimž je později třeba věnovat větší pozornost. Informativním čtením rovněž zjistíme, zda je publikace pro naši práci použitelná. Pozornost věnujeme: úvodu, názvům kapitol, nadpisům rozdělujícím text na odstavce, zdůrazněnému textu, obrázkům, schématům, grafům, rejstříku, seznamu pramenů.

4 4 Běžné čtení - následuje po získání prvních informací o publikaci. Při běžném čtení stanovíme, kterými částmi textu se budeme dál zabývat a jakým způsobem (poznámky, záložky atd.). Důkladné čtení umožní zapamatovat si text, osvojit si danou látku. Při tomto čtení pasáže důkladně promýšlíme, studujeme, podtrháváme, zpracováváme výpisky na volné listy papíru. Výpisky obsahují vedle stručného obsahu i anotační záznam – autor, název publikace, místo nakladatelství, rok vydání, číslo strany, ISBN.

5 5 Citace, odkazy na použité prameny Každá práce musí obsahovat seznam použitých pramenů, tj. knih, časopisů, článků z internetu, uváděný na konci práce. Všechny písemné práce v průběhu studia musí respektovat autorská práva a citační standardy. Pokud student v textu uvádí doslovné citace ( např. jedna věta či jeden odstavec z publikace), musí být uvedeny v uvozovkách, případně kurzívou, s odkazem na původní zdroj, tj. knihu, časopis atd., z něhož byly převzaty.

6 6 Citace, odkazy na použité prameny Příklad citace I: „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ (Eco, 1997, s. 271). V seznamu použité literatury je pak uveden standardní bibliografický záznam.

7 7 Citace, odkazy na použité prameny Příklad citace II: „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ [2, s. 271] Údaj v hranaté závorce je odkazem na pramen uvedeny v seznamu použité literatury. Tento způsob odkazu na citaci je nejobvyklejší.

8 8 Stejně tak ostatní informace (obrázky, grafy, tabulky), včetně parafrázovaných textů, musí být uvedeny s odkazem na původní zdroj. Za původnost práce, za dodržení autorských práv, za přesné citace odpovídá student.

9 9 Bibliografické citace ČSN ISO 690 Dokumentace – Bibliografické citace – obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut 1996. ČSN ISO 6910 Úprava písemností zpracovávaných textovými editory nebo psacím strojem. Praha: Český normalizační institut 1. 11. 2002. ČSN ISO 690-2Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Zkratky názvů časopisů se řídí normou ČSN 01 0196 ( celé znění normy najdete na internetu).

10 10 Seznam použité literatury: Literatura Příklad bibliografického záznamu – knihy: DLOUHÝ, J. Marketingové komunikace. 2. vyd. Praha: Publishing, 2002. Počet stran 289. ISBN 80-88465-39-8. RYBIKA, J. LaTeX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: KONVOJ, 2003. ISBN 80-7302-049-1. ZANDIN, K. B. MOST, Work Measurement Systems. 3rd ed. New York: Marcel Dekker, 2003. ISBN: 0-8247-0953-5. Příklad bibliografického záznamu – časopisy (řadíme do seznamu použité literatury): DLOUHÝ, J. Jak vypracovat PR projekt. Strategie, roč. 8, 2001, č. 3, s. 12 – 14. ISSN 0026-8720

11 11 Digitalizované publikace, internetové zdroje Obvykle se člení na dokumenty on-line (dostupné na internetu), dokumenty off-line (CD-ROM, diskety atd. Do této skupiny patří i různé databáze). I tyto zdroje musí být citovány: autor, název článku (s poznámkou on-line, offline), místo původu, rok publikování. Dostupné z WWW: http//www.... a následuje celá adresa. Př. KAY, D. G. Typographic Design For Computerized Text [online]. c1990, [cit.2005-04-02]. http://www.ics.uci.edu/~kay/typography.pdfhttp://www.ics.uci.edu/~kay/typography.pdf OTTEWILL, M. Typography [online]. 2004, [cit. 2005-04-06]. Dostupnost je bezpodmínečně nutné přesně uvádět!

12 Nová Směrnice rektora UTB č. 14/2010 pro úpravu kvalifikačních prací http://web.utb.cz/?id=0_0_12_3&lan g=cs&type=0

13 Doporučuji www.citace.com

14 ……tj. pro dnešek vše Příště Instruktáž v knihovně???


Stáhnout ppt "Práce se zdroji M. Juříková Metodika tvůrčí práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google