Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2005 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2005 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce."— Transkript prezentace:

1 2005 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce

2 2005 problematika e-VŠKP  Naprostá většina informací i během „klasického“ publikačního procesu vzniká v elektronické podobě  Celosvětové trendy:  systém NDLTD www.ndld.orgwww.ndld.org  ProQuest Digital Dissertations  www.etd.sk  Výhody pro všechny zúčastněné strany:  studenti, knihovny, uživatelé, ústavy

3 2005 Výhody elektronických dokumentů  Uživatelé  přístup nezávislý na fyzickém umístění dokumentu  účinné a rychlé vyhledávání nejen v bibliografických údajích, ale i v plném textu  Knihovna  zefektivnění činností  kvalitnější služby pro uživatele  úspora prostoru ve fondu i archivu (zakázané práce)  Studenti  odpadá tisk více kopií bakalářských/diplomových prací  Ústavy  složitá manipulace s mnoha výtisky, shromažďování, předávání knihovně

4 2005 e-VŠKP do roku 2004  neexistence směrnice  odevzdané práce byly shromážděny na katedrách  po obhajobách byly práce předány do knihovny  v knihovně byly zpracovány do katalogu  byly rozděleny na zakázané a povolené  povolené práce byly zařazeny do fondu  zakázané byly uloženy do skladu knihovny

5 2005 Současný stav  ÚK UTB je členem odborné komise e-VŠKP při AKVŠ ČR  příprava národních standardů pro  zpracování, archivování a zpřístupňování VŠKP v el. podobě  iniciace a koordinace lokálních digitálních knihoven  jejich integraci na národní a mezinárodní úrovni  podstatná doporučení k procesům zpřístupňování eVŠKP  řešení otázek autorskoprávní ochrany zpřístupňování úplných textů  Přímý kontakt s řešeními na dalších univerzitách

6 2005 Směrnice pro e-VŠKP  Směrnice rektora č. 41/2004  Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění  http://web.utb.cz/?id=0_0_12_3&iid=0&lang=cs&type=0 http://web.utb.cz/?id=0_0_12_3&iid=0&lang=cs&type=0  Formální úprava  Evidence prací ve STAGu  Licenční smlouva  Odevzdávání

7 2005 V praxi  IS STAG zahrnuje modul ABSOLVENT, který umožňuje  studentovi vytvořit si podklad pro zadání DP/BP práce a dokument vytisknout,  vytvořit zadání DP/BP práce a daný dokument vytisknout,  k diplomové práci zadávat různé osoby jako konzultanty, oponenty apod.,  studentovi doplnit údaje o DP/BP práci,  nahrát svou práci,  vyplnit licenční smlouvu  a odevzdat práci elektronicky.

8 2005 Ve STAGu - Podklad pro zadání BP/DP  Vyplnění údajů o DP/BP  podklad pro zadání  vytisknout  nechat podepsat http://web.utb.cz/?id=0_1_11&lang=cs&type=0

9 2005 Před odevzdáním práce  naskenovat zadání  převést do PDF  v knihovně nainstalován program  návod: http://www.knihovna.utb.cz/navody/navod_pdf.htmhttp://www.knihovna.utb.cz/navody/navod_pdf.htm  sloučení více souborů  návod: http://sablona.kvalitne.cz/dr2/http://sablona.kvalitne.cz/dr2/  kontrola otevřením práce!!!

10 2005 Ve STAGu - Doplnit údaje o DP/BP

11 2005 Ve STAGu - vložní plného textu

12 2005 Tisk licenční smlouvy  Důležitá pro řešení autorskoprávní ochrany  Připravena při odevzdávání práce a podepsána po obhajobě ve 3 kopiích  Autor souhlasí se zveřejněním díla:  ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB  2, 5, 7, 10 roky po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací).  Autor souhlasí se zveřejněním:  v rámci volně dostupné Digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací,  pro potřeby studentů a zaměstnanců UTB v rámci Digitální knihovny VŠKP v síti UTB.  Autor nesouhlasí se zveřejněním díla

13 2005 Odevzdání práce  na katedře/ústavu - student  oznámit nahrání práce do STAGu  odevzdat příp. tištěné verze pro účely obhajoby  odevzdat vyplněnou, nepodepsanou smlouvu  na katedře/ústavu - sekretářka  vyplnění data odevzdání  předání lic. smlouvy k podpisu

14 2005 Po obhajobě  student podepíše licenční smlouvu  katedra/ústav předá 1 kopii licenční smlouvy do knihovny  práce se automaticky zpřístupní dle nastavených parametrů

15 2005 Vyhledávání prací  http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_4_4&lang=cs&type=0 http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_4_4&lang=cs&type=0

16 2005 Kde sehnat pomoc  Vstup do STAGu  http://web.utb.cz/?id=0_1_11&lang=cs&type=0 http://web.utb.cz/?id=0_1_11&lang=cs&type=0  Zápis DP/BP - příručka  http://web.utb.cz/?id=0_1_11_9&iid=0&lang=cs&type=0 http://web.utb.cz/?id=0_1_11_9&iid=0&lang=cs&type=0  Návod z knihovny na převod do PDF  http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&iid=12&lang=cs&type=0 http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&iid=12&lang=cs&type=0  Další návody  http://sablona.kvalitne.cz/dr2/ http://sablona.kvalitne.cz/dr2/

17 2005 Děkuji za pozornost a přeji hodně zdaru esterakova@rektorat.utb.cz


Stáhnout ppt "2005 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google