Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS."— Transkript prezentace:

1 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence Lukáš Budínský Jarmila Krkošková Sylva Sklenářová

2 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Obsah prezentace  Z historie budování systémů VŠKP v ČR  Příklady konkrétních systémů na univerzitách v ČR  Ostravská univerzita v Ostravě  Univerzita Hradec Králové  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Evidence systémů a projektů pro zpřístupnění eVŠKP na VŠ v ČR

3 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Z historie budování prvních IS VŠKP  Projekt Univerzity Pardubice, 2000:  Plné texty (PDF, HTML)  Přístup a vyhledávání z knihovního katalogu OPAC  Sběr údajů – ručně vyplňované formuláře

4 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Z historie budování prvních IS VŠKP  Akademie múzických umění v Praze, 2001  Pilotní projekt: retrospektivní výběr cenných prací  Plný obsah prací (PDF, fotodokumentace)  Přístup a vyhledávání z knihovního katalogu linkem do úložiště digitálních objektů univerzity Viz http://www.amu.cz (jednotlivé katalogy knihoven DAMU, FAMU, HAMU)http://www.amu.cz

5 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Z historie budování prvních IS VŠKP  Další projekty (do r. 2004 nekoordinované):  Masarykova univerzita v Brně  Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě  Vysoká škola ekonomická v Praze  Univerzita Hradec Králové  Západočeská univerzita v Plzni  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Ostravská univerzita v Ostravě  Vysoké učení technické v Brně  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

6 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklady 3 současných systémů  Společné znaky  Jednotný systém pro celou univerzitu  Jednotná formální úprava (alespoň titulního listu, preliminárií)  Evidence metadat + plné texty elektronických verzí VŠKP  Licenční smlouva pro zpřístupňování prací  Přístup z webového rozhraní  Fulltextové vyhledávání (plán!!!)  Archivace textů v PDF a následné předávání do národního registru webovou službou (plán!!!)

7 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklady 3 současných systémů  Rozdílné znaky  Organizace životního cyklu  Způsob vkládání e-VŠKP  Způsob archivace  Stav příprav nových předpisů  Použití šablon pro úpravu a převod dokumentů do PDF  SW řešení  Způsob zpřístupňování z pohledu veřejnosti  Spolupráce se systémem studijní agendy

8 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklad 1: IS DIPL Ostravské univerzity  Koncepce 2002 (DIPL-1)  Jednotný systém pro všechny fakulty a VŠ ústavy  Jednotná formální úprava  Týká se všech typů VŠKP  Tištěné práce (povinně) + současně el.-verze (nepovinně)  Přístup přes webové rozhraní, mimo katalog OPAC!  FT přístupné pouze autorizovaným uživatelům (portál OU)

9 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklad 1: IS DIPL Ostravské univerzity  změny 2005 – 2006 (DIPL-2):  Důvod změn – paralelní ukládání údajů do 2 systémů (DIPL, STAG), nedostatečná kontrola údajů v DIPL+ nemožnost dodatečného doplnění údajů, standardizace metadat  Koncepční změny (platnost od 1. 9. 2006): plné propojení obou systémů automatické generování údajů ze STAG do DIPL průběžná kontrola a správa stavu VŠKP v procesu (workflow) plnotextové vyhledávání možnost vkládání textů ve formátech Word, OpenOffice, LaTech implementace v JAVA (JAVA-J2EE) umožní následné začlenění IS DIPL-2 do libovolného aplikačního serveru

10 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklad 1: IS DIPL Ostravské univerzity  Jednotná formální úprava + pokyny  Titulní list i anotace v JČ, JA  Formální úprava textů VŠKP  Webový formulář pro zadání práce,pro e-zpřístupňování  Licenční smlouva: 4 varianty povolení/zamezení přístupu k FT: NE, část práce, celá práce s časovým embargem, celá práce bez omezení)  Převod dokumentů do formátu PDF (různé formáty původních předloh včetně příloh, vkládá se do IS jako 1 soubor.zip)  Pokyny pro zpřístupňování tištěných prací

11 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklad 1: IS DIPL Ostravské univerzity  Vývoj interních předpisů -Směrnice rektora + prováděcí předpis k jednotné formální úpravě, evidenci, uchovávání a zpřístupňování (od r. 2003, zatím 3. verze, od 1.9.2006 – 4. verze) -Celkem 10 studijních a zkušebních řádů, rigorózních řádů, řádů doktorského studia a předpisů subjektů OU pro zadávání a úpravu VŠKP, od 1.9.2006 – jednotný SZŘ OU

12 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklad 1: IS DIPL Ostravské univerzity  Statistické údaje z databáze DIPL  Počet záznamů (metadata včetně anotace): 4 705, z toho: bakalářské práce: 2 283 diplomové práce: 2 390 ostatní (rigorózní, disertační, habilitační) 31  Současně s plných textem v e-podobě: 263

13 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování DIPL-2: Ukázka 1 – Volba přihlášení

14 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování DIPL-2: Ukázka 2 – Základní nabídka pro „končícího studenta“

15 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování DIPL-2: Ukázka 3 – Moje VŠKP

16 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování DIPL-2: Ukázka 4 – volba „student nemá téma“

17 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování DIPL-2: Ukázka 5 – volba „Vyplnění údajů el. verze A“

18 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování DIPL-2: Ukázka 6 – volba „Detail práce s přiřazenou obhajobou“

19 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklad 2: VSK na UHK  VKP na UHK = archiválie – uchovávají se všechny napsané vysokoškolské kvalifikační práce – uchovávány v Archivu UHK  Vnitřní předpis – rektorský výnos č. 8/2005, od 1.9. 2006 nový reagující na změnu vysokoškolského zákona  VKP odevzdávané do Archivu UHK od 1.1.2005 pouze na CD nebo DVD+R/DVD-R – ( *.PdF, přílohy *.TIF), do té doby v tištěné formě  Jednotná forma VKP

20 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování UHK - Licenční smlouva  Rozšířená licenční smlouva o užití díla mezi studentem a UHK – určeno pro veřejnost  Základní licenční smlouva – umožnění pro zveřejní práce jen pro akademickou obec UHK  Od 1.9. 2006 jen jedna Licenční smlouva – pro veřejnost

21 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Archiv UHK  Archiv UHK – bibliografické údaje VKP v systému KPSYS – přístupný na www stránkách Archivu UHK (katalog prací)  Katalog prací – základní údaje – autor, název práce, vedoucí práce, datum vzniku, místo vzniku, počet stran, klíčová slova, signatura  Práce přístupné prezenčně v badatelně Archivu UHK

22 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování UHK - Vize do budoucnosti  Úplné zveřejnění celé VKP pomocí vlastního softwarového nástroje  Fulltextové vyhledávání v jednotném univerzitním portálu (katalog archivu a knihovny UHK, katalog multimediálních záznamů)

23 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Příklad 3: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)  Jak to všechno začalo... Tvorba nových směrnic pro VŠKP Nárůst počtu prací Nedostatek místa v knihovně Implementace systému STAG Mezinárodní i národní projekty pro e-VŠKP => Myšlenka Digitální knihovny e-VŠKP

24 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování UTB - Očekávané výhody e-VŠKP  Knihovna zefektivnění činností kvalitnější služby pro uživatele úspora prostoru ve fondu i archivu  Uživatelé přístup nezávislý na fyzickém umístění dokumentu účinné a rychlé vyhledávání  Ústavy odpadne složitá manipulace s mnoha výtisky, shromažďování, předávání knihovně  Studenti odpadne tisk více kopií bakalářských/diplomových prací zmenšení objemu „zakázaných prací“

25 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování UTB - Přechod na e-VŠKP  Analýza stávajících procesů  Tvorba směrnice  Úprava systému STAG  Představení směrnice na katedrách  První odevzdané práce – pilotní projekt  Zjištění chyb a problémů  Propagace, návody, školení

26 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování UTB – Směrnice  Směrnice rektora č. 41/2004 Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění  Směrnice rektora č. 5/2006 Směrnice rektora č. 5/2006 Nahrazuje č. 41/2004 Reaguje na legislativní změny Přílohy – Prováděcí předpis, šablona pro jednotný vzhled, manuál pro zpracování VŠKPProváděcí předpis

27 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování UTB - Licenční smlouva  Důležitá pro řešení autorskoprávní ochrany  Připravena při odevzdávání práce a podepsána po obhajobě ve 3 kopiích  Autor souhlasí se zveřejněním díla: ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB 2, 5, 7, 10, 30 let po uzavření této smlouvy  Autor souhlasí se zveřejněním: v rámci volně dostupné Digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací pro potřeby studentů a zaměstnanců UTB v rámci Digitální knihovny VŠKP v síti UTB.

28 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování UTB – Vzniklé problémy  Práce se šablonou pro jednotný vzhled  Převod do formátu PDF  Skenování zadání  Doplňování informací o DP/BP překlepy a klíčová slova  Nahrávání prací nemožnost automatické kontroly správné verze  Licenční smlouvy zbytečné zakazování prací

29 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování UTB - Budoucnost  Fulltextové prohledávání e-VŠKP (ZČU)  Rozšíření i pro disertační práce  Aktivní propojení s knihovním systémem (Aleph 500 – ADAM)  Automatické generování šablon systémem  Připojení do vznikajícího centrálního registru e-VŠKP

30 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Evidence systémů a projektů pro zpřístupnění eVŠKP na VŠ v ČR  umožňuje jednoduše procházet různé způsoby řešení, zjistit co je zapotřebí pro fungování systému (podmínky, předpisy, omezení), inspirovat se již fungujícími systémy, navázat spolupráci mezi VŠ využívajícími stejný IS

31 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování Evidence systémů a projektů pro zpřístupnění eVŠKP na VŠ v ČR  Dostupný na www.evskp.cz www.evskp.cz Sekce výsledky  Přímá adresa http://www.evskp.cz/evidence.php

32 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování

33 Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS - Digitální knihovny, provoz a budování  Upozornění na nové systémy Otevřený systém Možnost přidávat Zvláštní formulář http://www.evskp.cz/evidence.php?ukol=333 Evidence systémů a projektů pro zpřístupnění eVŠKP na VŠ v ČR


Stáhnout ppt "Příklady současných provozovaných systémů v ČR a jejich evidence L. Budínský, J.Krkošková, S. Sklenářová; Květen 2006, Špindlerův Mlýn Konference EUNIS."

Podobné prezentace


Reklamy Google