Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-VŠKP v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Na PřF UK se řeší problematika e-VŠKP v rámci rozvojového projektu UK na rok 2006 „Archivace a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-VŠKP v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Na PřF UK se řeší problematika e-VŠKP v rámci rozvojového projektu UK na rok 2006 „Archivace a."— Transkript prezentace:

1 E-VŠKP v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Na PřF UK se řeší problematika e-VŠKP v rámci rozvojového projektu UK na rok 2006 „Archivace a zpřístupnění digitálních verzí kvalifikačních prací na Univerzitě Karlově v Praze“ * Úkolem projektu bylo vytvořit předpoklady pro vznik repozitáře digitálních verzí různých kvalifikačních prací na UK. * Projektu se účastní celkem 13 součástí UK, PřF se účastní jako jedna z nich.

2 Přírodovědecká fakulta UK PřF má přes 4000 studujících. 300-400 studujících ročně odevzdává práce v magisterských programech, dále se odevzdávají práce bakalářské, postgraduální, atd. V současné době je vyvíjen tlak z pracovišť fakulty, aby se odevzdávaly tyto práce pouze elektronicky, a to již v roce 2007, ale zatím povinnost není ustanovena ani Studijním a zkušebním řádem UK ani některým z Opatřeních děkana fakulty. V rámci projektu na UK byl zakoupen pro digitální repozitář systém Digitool, ale –nebyly splněny úkoly (zadané externí firmě Erudio) – vytvoření webového rozhraní pro vyplňování metadat a odevzdávání e-verzí v rámci studentského informačního systému. –na fakultách nebyl dosud zprovozněn klient Digitoolu pro knihovníky.

3 Důvody náhradního řešení + Před ostrým provozem je třeba proces testovat kvůli specifikům přírodovědných oborů (velké soubory, utajovaná data, rozličné typy příloh, atd.) + Nedostatek pracovních sil v knihovnách, které by zadávaly data za studenty. + Testování je důležité v době, kdy se VŠKP práce odevzdávají a nelze čekat na konec roku, kdy se žádné práce neodevzdávají.

4 Náhradní řešení (poměrně narychlo)  Bylo vytvořeno webové rozhraní (v php) pro vyplňování metadat a odevzdávání prací.  Byla vytvořena pracovní skupina zástupců několika kateder, které byly ochotny postupy testovat, těm byly předávány instrukce. Všichni trvali na odevzdávání formátu pdf. Dále trvali na tom, že zveřejnění na extranetu bude umožněno po uplynutí dvou let, kdy je možno (a vítáno) výsledky výzkumu publikovat v časopisech.

5 Webové stránky e-VŠKP http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/vskp/ http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/vskp/ 1. Šablony tzv. preliminárií. 2. Formulář pro odevzdávání metadat. 3. Výpis uložených prací. 4. Metodické pokyny.

6 FORMULÁŘ PRO E-VŠKP: Základ  Adresa: http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/vskp/ http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/vskp/ 1* 2* 3* 1* + 2* + 3* dostupné volně, odkudkoliv

7 Šablony (1*) http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/vskp/sablon.php Šablony úvodních stránek elektronických diplomových prací (tzv. preliminárií) ve Wordu, s možností volby z lišty předvyplněných pracovišť, studenti si šablony stáhnou a připojí k textu diplomové práce do jednoho souboru, šablony nejsou zatím definitivní, pracoviště připomínkují (na PřF nejsou jednotné předpisy v rámci sekcí.

8 Samotný formulář pro vyplňování metadat o VŠKP (2*) http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/vskp/form/ Seznam základních prvků (metadat) vychází z materiálu Komise pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce při AKVŠ upraveného pro potřeby celé UK. Formulář vyplňuje student sám. Na závěr formuláře připojí elektronickou verzi své práce ve formátu pdf. V případě odevzdání v jiném formátu konverzi na formát pdf provádí administrátor. (Dočasné řešení. Pokud bude tato aplikace dále v provozu, bude řešeno jinak.) Při odevzdávání probíhá automatická kontrola povinných polí. Po odeslání formuláře systém studentovi vygeneruje heslo, které student používá pro editaci zadaných údajů.

9 Ukázka formuláře

10 Výpis uložených prací (3*) http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/vskp/vypis.php -Seznam je primárně seřazen abecedně dle názvu VŠKP, - výpis je možné seřadit dle jména autora (4*) 4* 5* 6*

11 Náhled (5*): pop-up okno s výpisem metadat, needitovatelné, prohlížení metadat (prozatím) omezeno na IP adresy PřF UK.

12 Editace(6*): ikona tužka, formulář se otevře po zadání hesla (které autor získal při vložení metadatových údajů) otevře se stejný formulář jako pro vkládání, ale s předvyplněnými daty, která již autor zadal  lze editovat, odeslat znovu

13 Administrace: (po zadání administračního hesla) povolování zveřejnění e-VŠKP, (lze např. 5 dní před obhajobou dle novely VŠ zákona) úprava formátu.

14 Co není hotovo? Vstup školitele a oponentů pro čtení, oponenti jsou velmi často externí pracovníci, nemají svoje ID vstup sekretářek aj. pro doplňování údajů, které v době vyplňování metadat student nevěděl, automatický převod na formát pdf, šablony v Texu – nutná spolupráce s pracovišti, kde Tex používají.


Stáhnout ppt "E-VŠKP v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Na PřF UK se řeší problematika e-VŠKP v rámci rozvojového projektu UK na rok 2006 „Archivace a."

Podobné prezentace


Reklamy Google