Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpřístupnění eVŠKP a THESES.CZ v informačním systému IS/STAG Ing. Tomáš Kotouč Oddělení projektování informačního systému Střediska informačního systému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpřístupnění eVŠKP a THESES.CZ v informačním systému IS/STAG Ing. Tomáš Kotouč Oddělení projektování informačního systému Střediska informačního systému."— Transkript prezentace:

1 Zpřístupnění eVŠKP a THESES.CZ v informačním systému IS/STAG Ing. Tomáš Kotouč Oddělení projektování informačního systému Střediska informačního systému Centra informatizace a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni

2 Obsah prezentace: Pořizování dat o kvalifikačních pracích v IS/STAG Webservices nad IS/STAG Semestrální práce v IS/STAG Otázky k projektu THESES.CZ

3 Zadávání vysokoškolských kvalifikačních prací v IS/STAG

4 Student může na portálu zadat podklad kvalifikační práce a uložit ho.

5 Podklad je možno vytisknout, podepsat a předat vedoucímu práce, který jej opraví, parafuje a potom je předložen na sekretariát katedry.

6 Sekretářka katedry může podklad kvalifikační práce převzít Základní údaje kvalifikační práce Tisk zadání kvalifikační práce Formulář nativního klienta IS/STAG dostupný sekretářce katedry

7 Téma a název kvalifikační práce Názvy (mimo tématu) zadává student na portále

8 Zásady a literatura

9 Zde je možno zkontrolovat údaje doplňované studentem v portále (anotace, klíčová slova, atd.)

10 Možnost zkontrolovat plný text práce a vložit posudky

11 Osoby figurující u kvalifikační práce

12 Pro tisk práce je využíván TeX. To přináší několik výhod: 1) možnost vkládat různé matematické operátory, ale také různá číslování a odrážky apod. 2) možnost vkládat znaky cizích abeced (francouzské znaky apod.) 3) tisk vypadá vždy stejně zarovnaný (TeX např. umožňuje naprogramovat, aby se při dlouhém textu zmenšila velikost fontu. Nevýhodou je nutnost znalosti TeXovských značek nebo používat takovýto editor:

13 Takto vypadá ukázka tisku první stránky zadání kvalifikační práce

14 Zadávání metadat vysokoškolské kvalifikační práce

15 Student před odevzdáním práce na portále uvede k práci metadata a případně i plný text práce

16 Možnost vložit plný text práce

17 Vyhledávání a prohlížení vysokoškolských kvalifikačních prácí

18 Na portále je možné prohlížet kvalifikační práce. Je zde k dispozici vyhledávací filtr. Zobrazí se seznam vybraných záznamů a po vybrání jednoho z nich se dole zobrazí detail Pokud je vložený plný text práce a pokud to student povolí, je možné se zde k plnému textu práce dostat. Mimo to, pokud sekretářka vloží soubory s posudky, jsou zde také dostupné. Do filtru je možno zařadit i fulltextové vyhledávání, např. od firmy Sefira spol. s r.o.

19 Export metadat či plných textů vysokoškolských kvalifikačních prácí z IS/STAG

20 Export dat z IS/STAG pro eVŠKP a THESES.CZ je realizován pomocí Webservices nad IS/STAG

21 Webservices: Pomocí Webservices je v IS/STAG realizováno již několik desítek služeb (seznam studentů na předmětu, hromadný zápis hodnocení studentů na předmětu atd.). Webservices v IS/STAG jsou realizovány podle obecných standardů. Služby mohou být pasivní (export dat) nebo aktivní (import dat). Přístup k službám může být anonymní nebo autorizovaný. Data jsou přenášena ve formátu XML nebo CSV. Existuje pět možností, jak data z IS/STAG pomocí Webservices získat. Je nutné znát jen: adresu serveru, název služby a seznam parametrů. Pro eVŠKP a THESES.CZ umožňují Webservices z IS/STAG vyexportovat jak metadata, tak i plný text práce.

22 Schéma možností stahování dat z IS/STAG prostřednictvím Webservices: WEBSERVICES adresa serveru IS/STAG název služby parametry služby v GET přenášená data přihlášení uživatele Webový prohlížeč URL server, služba, parametry najdi Webový prohlížeč Otevřít / Uložit ? 1 2 Naše stránka Webservices s formuláři parametry odešli Naše stránka Webservices s formuláři Uložit ? 3 Stránka knihovny parametry odešli Stránka knihovny Otevřít / Uložit ? zpracovat pomocí XSLT např. do xHTML a zobrazit server načti server zpracování 4 kron časovač kron zpracování 5 naprogramování jobu, který stáhne v dané periodě data nebo Může být jak na serveru knihovny školy, tak i na serveru THESES.CZ na MUNI Tj. nabízíme možnost, že si projekt THESES.CZ může sám stahovat data z jednotlivých škol, které používají IS/STAG

23 V libovolném webovém prohlížeči je možné zadat adresu serveru Webservices, zkratku služby a parametry a odeslat Systém načte zpět XML soubor a zeptá se, zda chceme soubor otevřít nebo uložit 1 adresa serveru služba parametry

24 Pokud zvolíme „Otevřít“, potom se ve webovém prohlížeči otevře XML soubor s daty (v tomto případě ve formátu eVŠKP) 1

25 Toto je obrazovka našeho webového formuláře modulu Webservices, kde je možno si vybrat ze seznamu nabízených služeb 2

26 Zde je již služba vybrána a je možné zadat parametry služby Po zadání parametrů necháme z IS/STAG stáhnout data 2 Systém umožňuje stáhnout: buď jen konkrétní jednu práci a nebo práce odevzdané po nějakém datu a nebo práce které ještě nebyly exportovány (systém si pamatuje, které práce byly již exportovány) kombinováno s možným omezením jen na práce se zadaným plným textem práce

27 Systém stáhne soubor dat ve formátu XML, zobrazí základní údaje o souboru a umožní soubor uložit 2

28 Např. takto jednoduše může vypadat formulář použitý na stránkách knihovny, který vyvolá službu a nechá si zaslat data 3

29 Toto jsou stránky Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni Tato data o sylabu předmětu nemá katedra uložená ve statické podobě na svém serveru, ale stahuje je z IS/STAG vždy on- line při každém otevření stránky prostřednictvím Webservices a jen provede transformaci z XML do xHTML Načtení stránky trvá asi půl sekundy Takto vypadá XML soubor, který stránka získala z Webservices a který změnila na formu určenou pro zobrazení 3 Ukázka volání Webservices a zpracování stáhnutých dat

30 Umožňujeme stáhnout jak metadata, tak i plné texty. Technicky je potřeba: naprogramovat KRON, nebo spouštět ručně. Je asi jen třeba vyřešit právní otázku mezi školou a projektem THESES.CZ o přebírání dat. 45 Stahování dat v THESES.CZ z IS/STAG škol:

31 Semestrální práce v IS/STAG

32 Semestrální práce v IS/STAG: IS/STAG obsahuje na portálu modul Semestrální práce. Učitel zde může vypisovat témata semestrálních prací a studenti se na ně mohou hlásit. Studenti mohou semestrální práce v elektronické podobě odevzdávat. Učitel je hodnotí. Učitel si také texty prací může ze systému vyexportovat a prohlížet mimo systém. Realizace výstupu metadat nebo i plných textů semestrálních prací do systémů eVŠKP či THESES.CZ nebyla zatím poptávána. Výstup metadat o semestrálních pracích zatím IS/STAG neposkytuje. Plné texty má učitel k dispozici, ty může nechat kontrolovat na plagiátorství.

33 Semestrální práce v IS/STAG: Možno stáhnout plný text buď jednotlivě nebo několik najednou Obrazovka učitele, přehled odevzdaných prací, hodnocení

34 K eVŠKP a THESES.CZ

35 K eVŠKP a THESES.CZ: Bude možno předávat více záznamů metadat v XML dokumentu najednou? Bude možno přenášet více plných textů (souborů) najednou? Bude server THESES.CZ do budoucna umět stahovat si data sám? Jak jsou vyřešeny právní otázky pro poskytování dat o kvalifikačních pracích (metadat, plných textů) třetí straně? Je nutné, aby se učitelé k THESES.CZ přihlašovali sami? Bylo by možné získat XML schéma pro THESES.CZ (jako je tomu u eVŠKP)? Nebo je někde k dispozici XML validátor?

36 Dotazy?

37 Děkuji za pozornost Ing.Tomáš Kotouč stag@service.zcu.cz


Stáhnout ppt "Zpřístupnění eVŠKP a THESES.CZ v informačním systému IS/STAG Ing. Tomáš Kotouč Oddělení projektování informačního systému Střediska informačního systému."

Podobné prezentace


Reklamy Google