Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Myšlenka Digitální knihovny e-VŠKP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Myšlenka Digitální knihovny e-VŠKP"— Transkript prezentace:

0 Systém zpřístupňování e-VŠKP na UTB Zlín
2005

1 Myšlenka Digitální knihovny e-VŠKP
Jak to všechno začalo... Tvorba nových směrnic pro VŠKP Nárůst počtu prací Nedostatek místa v knihovně Implementace systému STAG Mezinárodní i národní projekty pro e-VŠKP Nejasnosti v možnostech zpřístupňování Myšlenka Digitální knihovny e-VŠKP 2005

2 VŠKP do roku 2004 Katedry Odevzdané práce Knihovna Katalogizace 2005

3 Počty VŠPK na UTB ve Zlíně
2005

4 Očekávané výhody e-VŠKP
Knihovna zefektivnění činností kvalitnější služby pro uživatele úspora prostoru ve fondu i archivu Uživatelé přístup nezávislý na fyzickém umístění dokumentu účinné a rychlé vyhledávání Ústavy odpadne složitá manipulace s mnoha výtisky, shromažďování, předávání knihovně Studenti odpadá tisk více kopií bakalářských/diplomových prací zmenšení objemu „zakázaných prací“ 2005

5 Přechod na e-VŠKP 2005 Analýza stávajících procesů Tvorba směrnice
Úprava systému STAG Představení směrnice na katedrách První odevzdané práce Zjištění chyb a problémů Propagace, návody, školení 2005

6 Směrnice pro e-VŠKP 2005 Směrnice rektora č. 41/2004
Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění Pro bakalářské a diplomové práce Směrnice rektora č. 43/2004 Vědecké spisy Pro disertační práce 2005

7 Formální úprava - šablona
Nabývá na důležitosti Práce snadněji opouštějí univerzitu a reprezentují Vytvořena jednotná formální šablona Pro jednotlivé fakulty Vychází z design manuálu Předdefinována struktura, styly Obsahuje slovní popis stylů i ukázky bibl. citací Formát RTF, DOC, TeX, OpenOffice 2005

8 Odevzdávání 2005 Odevzdávání
Předložení práce při SZK upravuje vnitřní norma fakulty Povinnost odevzdat elektronickou verzi pro knihovnu jeden soubor (kompletní práce) umělecká díla a projekty nejsou součástí práce ve formátu PDF (zabezpečení proti kopírování textů) Nahrání plného textu do STAGu a vyplnění údajů Vytištění licenční smlouvy Kontrola na sekretariátu při vyplňování data odevzdání 2005

9 Zpřístupnění - licenční smlouva
Důležitá pro řešení autorskoprávní ochrany Připravena při odevzdávání práce a podepsána po obhajobě ve 3 kopiích Autor souhlasí se zveřejněním díla: ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB 2, 5, 7, 10 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací) Autor souhlasí se zveřejněním: v rámci volně dostupné Digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací pro potřeby studentů a zaměstnanců UTB v rámci Digitální knihovny VŠKP v síti UTB. Autor nesouhlasí se zveřejněním díla 2005

10 Problémy 2005 Převod do formátu PDF Skenování zadání
malá rozšířenost nástrojů pro převod do PDF Skenování zadání Doplňování informací o DP/BP překlepy a klíčová slova Nahrávání prací nemožnost kontroly správné verze Licenční smlouvy zbytečné zakazování prací Obavy vyučujících 2005

11 Ve STAGu - Podklad pro zadání BP/DP
Vyplnění údajů o DP/BP podklad pro zadání vytisknout nechat podepsat 2005

12 Ve STAGu - Doplnit údaje o DP/BP
2005

13 Ve STAGu - vložní plného textu
2005

14 Odevzdání práce 2005 Na katedře/ústavu - student
oznámit nahrání práce do STAGu odevzdat příp. tištěné verze pro účely obhajoby odevzdat vyplněnou, nepodepsanou smlouvu Na katedře/ústavu - sekretářka vyplnění data odevzdání předání lic. smlouvy k podpisu 2005

15 Po obhajobě 2005 Student podepíše licenční smlouvu
Katedra/ústav předá 1 kopii licenční smlouvy do knihovny Práce se automaticky zpřístupní dle nastavených parametrů 2005

16 Vyhledávání prací 2005

17 Seznam prací 2005

18 Výsledky - odevzdané práce
v roce 2004 v roce 2005 hned - 638 za 2 roky 82 za 5 let 26 za 7 let 4 za 10 let 7 celkem přístupných 556 757 zakázaných 283 = 33,73% 443 = 36,91% celkem 839 1200 2005

19 Děkujem za pozornost Mgr. Simona Esteřáková 2005
Za Ústřední knihovnu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Simona Esteřáková Ing. Lukáš Budínský 2005


Stáhnout ppt "Myšlenka Digitální knihovny e-VŠKP"

Podobné prezentace


Reklamy Google