Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2005 Systém zpřístupňování e-VŠKP na UTB Zlín. 2005 Jak to všechno začalo...  Tvorba nových směrnic pro VŠKP  Nárůst počtu prací  Nedostatek místa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2005 Systém zpřístupňování e-VŠKP na UTB Zlín. 2005 Jak to všechno začalo...  Tvorba nových směrnic pro VŠKP  Nárůst počtu prací  Nedostatek místa."— Transkript prezentace:

1 2005 Systém zpřístupňování e-VŠKP na UTB Zlín

2 2005 Jak to všechno začalo...  Tvorba nových směrnic pro VŠKP  Nárůst počtu prací  Nedostatek místa v knihovně  Implementace systému STAG  Mezinárodní i národní projekty pro e-VŠKP  Nejasnosti v možnostech zpřístupňování Myšlenka Digitální knihovny e-VŠKP

3 2005 VŠKP do roku 2004 Katedry Odevzdané práce Knihovna Katalogizace

4 2005 Počty VŠPK na UTB ve Zlíně

5 2005 Očekávané výhody e-VŠKP  Knihovna  zefektivnění činností  kvalitnější služby pro uživatele  úspora prostoru ve fondu i archivu  Uživatelé  přístup nezávislý na fyzickém umístění dokumentu  účinné a rychlé vyhledávání  Ústavy  odpadne složitá manipulace s mnoha výtisky, shromažďování, předávání knihovně  Studenti  odpadá tisk více kopií bakalářských/diplomových prací  zmenšení objemu „zakázaných prací“

6 2005 Přechod na e-VŠKP  Analýza stávajících procesů  Tvorba směrnice  Úprava systému STAG  Představení směrnice na katedrách  První odevzdané práce  Zjištění chyb a problémů  Propagace, návody, školení

7 2005 Směrnice pro e-VŠKP  Směrnice rektora č. 41/2004  Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění  http://web.utb.cz/?id=0_0_12_3&iid=0&lang=cs&type=0 http://web.utb.cz/?id=0_0_12_3&iid=0&lang=cs&type=0  Pro bakalářské a diplomové práce  Směrnice rektora č. 43/2004  Vědecké spisy  Pro disertační práce

8 2005 Formální úprava - šablona  Nabývá na důležitosti  Práce snadněji opouštějí univerzitu a reprezentují  Vytvořena jednotná formální šablona  Pro jednotlivé fakulty  Vychází z design manuálu  Předdefinována struktura, styly  Obsahuje slovní popis stylů i ukázky bibl. citací  Formát RTF, DOC, TeX, OpenOffice

9 2005 Odevzdávání  Odevzdávání  Předložení práce při SZK upravuje vnitřní norma fakulty  Povinnost odevzdat elektronickou verzi pro knihovnu  jeden soubor (kompletní práce)  umělecká díla a projekty nejsou součástí práce  ve formátu PDF (zabezpečení proti kopírování textů)  Nahrání plného textu do STAGu a vyplnění údajů  Vytištění licenční smlouvy  Kontrola na sekretariátu při vyplňování data odevzdání

10 2005 Zpřístupnění - licenční smlouva  Důležitá pro řešení autorskoprávní ochrany  Připravena při odevzdávání práce a podepsána po obhajobě ve 3 kopiích  Autor souhlasí se zveřejněním díla:  ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB  2, 5, 7, 10 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací)  Autor souhlasí se zveřejněním:  v rámci volně dostupné Digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací  pro potřeby studentů a zaměstnanců UTB v rámci Digitální knihovny VŠKP v síti UTB.  Autor nesouhlasí se zveřejněním díla

11 2005 Problémy  Převod do formátu PDF  malá rozšířenost nástrojů pro převod do PDF  Skenování zadání  Doplňování informací o DP/BP  překlepy a klíčová slova  Nahrávání prací  nemožnost kontroly správné verze  Licenční smlouvy  zbytečné zakazování prací  Obavy vyučujících

12 2005 Ve STAGu - Podklad pro zadání BP/DP  Vyplnění údajů o DP/BP  podklad pro zadání  vytisknout  nechat podepsat

13 2005 Ve STAGu - Doplnit údaje o DP/BP

14 2005 Ve STAGu - vložní plného textu

15 2005 Odevzdání práce  Na katedře/ústavu - student  oznámit nahrání práce do STAGu  odevzdat příp. tištěné verze pro účely obhajoby  odevzdat vyplněnou, nepodepsanou smlouvu  Na katedře/ústavu - sekretářka  vyplnění data odevzdání  předání lic. smlouvy k podpisu

16 2005 Po obhajobě  Student podepíše licenční smlouvu  Katedra/ústav předá 1 kopii licenční smlouvy do knihovny  Práce se automaticky zpřístupní dle nastavených parametrů

17 2005 Vyhledávání prací  http://www.stag.utb.cz/apps/stag/prohlizeni/pg$_prohlizeni.main_stat#MMO_DIPLOMKY http://www.stag.utb.cz/apps/stag/prohlizeni/pg$_prohlizeni.main_stat#MMO_DIPLOMKY

18 2005 Seznam prací

19 2005 Výsledky - odevzdané práce v roce 2004v roce 2005 hned-638 za 2 roky-82 za 5 let-26 za 7 let-4 za 10 let-7 celkem přístupných556757 zakázaných283 = 33,73%443 = 36,91% celkem8391200

20 2005 Děkujem za pozornost Za Ústřední knihovnu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Simona Esteřáková Ing. Lukáš Budínský


Stáhnout ppt "2005 Systém zpřístupňování e-VŠKP na UTB Zlín. 2005 Jak to všechno začalo...  Tvorba nových směrnic pro VŠKP  Nárůst počtu prací  Nedostatek místa."

Podobné prezentace


Reklamy Google