Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost 1. lekce - doplněk Bibliografické citace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost 1. lekce - doplněk Bibliografické citace."— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost 1. lekce - doplněk Bibliografické citace

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.czmirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754 URL: http://home.zcu.cz/~mirkova/

3 Bibliografické citace bibliografická citace (bibliografický odkaz) odkaz na literaturu vztahující se k části či celku autorova sdělení nebo výkladu citace se připojují k dílu formou seznamu použité literatury na konci díla nebo v textu díla dole na stránce pod čarou příklad

4 Bibliografické citace zásady citování: - citujeme tak, aby bylo možné citované dílo podle námi uvedených údajů nalézt - citujeme tak, aby bylo jasné, co z citovaného díla jsme použili pro svoji práci - citace musí být přehledná a úplná - citace se vytvářejí v jazyce citovaného díla – kromě fyzického popisu – např. strany píšeme vždy v jazyce zpracovatele citace – příkl. – 40 s. (stran) ne 40 p. (pages) - zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk

5 Bibliografické citace pravidla citování: normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 – v češtině nové vydání ISO 690:2010 – zatím jen anglicky (překlad do češtiny připravován) rozdíly v zápisu některých údajů – např.: názvosloví údaje o autorovi doporučena jednodušší interpunkce počet povinných údajů apod. norma se netýká nepublikovaných zdrojů, tzv. šedé literatury -------------- Šedá literatura = dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace atd. )

6 Bibliografické citace ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. na ZČU dostupné na adrese http://www.knihovna.zcu.cz/publikacni_cinnost.php http://www.knihovna.zcu.cz/publikacni_cinnost.php

7 Bibliografické citace údaje pro vytvoření citace zjišťujeme v originálním dokumentu zdrojem popisu jsou tato místa v uvedeném pořadí: titulní list patitul (rub titulního listu) tiráž jiné části dokumentu

8 Bibliografické citace norma ISO 690 nestanovuje interpunkci pro citace, uvádí pouze ilustrativní schéma interpunkce k oddělovacím znakům uvádí norma následující: „Pro všechny citace v rámci jedné publikace má být užíván jednotný systém interpunkce. Každý údaj citace má být jasně oddělen od údajů ostatních interpunkčním znaménkem – tj. čárkou, tečkou apod.“ i když v příkladech v normě je mezera před dvojtečkou, Boldiš doporučuje:Boldiš „… domnívám se, že citační normy se také řídí pravopisnými pravidly a typografickými normami. Proto se píše mezera POUZE po interpunkčním znaménku.“ POUZE po interpunkčním znaménku

9 Bibliografické citace struktura citace údaje v citaci členíme do tematických celků – tzv. „polí jejich pořadí pro každý typ dokumentu určuje norma ISO 690 pro jednotlivé typy dokumentů existují zvláštní pravidla popisu (podobně jako v katalogizaci) – viz ISO 690

10 Bibliografické citace obecná struktura citace monografie Primární odpovědnost. Název díla: podnázev díla. Podřízená odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Pozn. Podřízená = Sekundární odpovědnost (viz KTD)Sekundární odpovědnost podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou

11 Bibliografické citace obecná struktura citace článku Primární odpovědnost. Název díla: podnázev díla. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Rok, ročník, číslo časopisu, strany. podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou

12 Bibliografické citace Příklady citací: bibliografická citace knihy KOLLMANNOVÁ, Ludmila - BUBENIKOVÁ, Libuše - KOPECKÁ, Alena. Angličtina pro samouky. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 525 s. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5. bibliografická citace článku z časopisu PAPÍK, R. Vyhledávání informací I. Umění či věda? Národní knihovna, 2001, roč. 12, č. 1, s. 18-25. interpunkce podle Boldiše (nikoliv: Praha : Státní pedagogické nakladatelství) zpět

13 Bibliografické citace příklady: bibliografická citace článku z elektronického časopisu Houšková, Zlata. Seminář Mládež a čtení. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7. [cit. 2009-07- 01]. Dostupný na World Wide Web:. URN-NBN:cz-ik5581. ISSN 1212-5075.http://ikaros.cz/node/5581 bibliografická citace elektronické monografie BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. ©1999- 2004. Dostupný z World Wide Web: http://www.boldis.cz/citace/citace.htmlhttp://www.boldis.cz/citace/citace.html

14 Bibliografické citace důležité je: aby citace obsahovala všechny povinné údaje aby byl styl citací jednotný v celé publikaci různá (zejména zahraniční) vydavatelství používají různé citační styly, v případě publikování v těchto institucích je zapotřebí přizpůsobit se jejich citačnímu stylu příklady

15 Bibliografické citace další návody, jak citovat: Metodika tvorby bibliografických citací (MU) Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 (UK - Bratková) Jak zpracovávat bibliografické citace (VŠB) Informační výchova - bibliografické citace (ČVUT) Citování literatury (JČU)

16 Bibliografické citace pomůcka: generátor citací (včetně návodu a výukových animací tvorby citací) http://www.citace.com

17 Literatura: ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. ©1999-2004. Dostupný z: http://www.boldis.cz/citace/citace.html http://www.boldis.cz/citace/citace.html BRATKOVÁ, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit. 02.11.2010]. Dostupný na World Wide Web:. URN-NBN:cz- ik6358. ISSN 1212-5075.http://www.ikaros.cz/node/6358 zpět

18 Děkuji za pozornost

19 zpět

20 Nejznámější citační styly: APAAPA (American Psychological Association): psychologie, vzdělávání a ostatní sociální vědy MLAMLA (Modern Language Association ): literatura, umění a humanitní vědy AMAAMA (American Medical Association ): medicína, biologie TurabianTurabian (velmi podobný Harvardskému stylu): technické obory – původně pro studentské, doktorské a dizertační práce ChicagoChicago: dtto Turabian, ale určen pro publikování obecně, nejčastěji používaný styl v knihách, časopisech IEEEIEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

21 zpět

22


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost 1. lekce - doplněk Bibliografické citace."

Podobné prezentace


Reklamy Google