Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010."— Transkript prezentace:

1 CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, PŘIPRAVILA EVA CERNIŇÁKOVÁ

2 Proč citovat? Údaje k dohledání dokumentů Možnost ověření
Uvedení myšlenek do souvislostí Respektování etických zásad Respektování autorského zákona

3 Proč citovat? Údaje k dohledání dokumentů Možnost ověření
Uvedení myšlenek do souvislostí Respektování etických zásad Respektování autorského zákona

4 Časté chyby Citování nepoužitých zdrojů
Citování vlastních děl, která s dílem tematicky nesouvisí Nepřesné citování Necitování použitých  zdrojů

5 Obecné zásady Zachovávání jednotného stylu
Přesné citování a identifikace dokumentu Úplnnost Citovat jen skutečně používané dokumenty (které mám v ruce)

6 Přímá citace Příklad Stěžejním bodem je myšlenka, že „veřejná sféra musí být univerzálně přístupná, bez ohledu na postavení těch, kteří ji používají“. [HABERMAS, 1995, s. 238].

7 Parafráze Formulování cizí myšlenky vlastními slovy
Příklad: Slowík užívá termín osoby s postižením a zdravotním oslabením a vyčleňuje z této skupiny zvlášť osoby se smyslovým postižením (tj. s postižením zraku a sluchu) [SLOWÍK, 2007]. Srovnání nebo poukázání na stejnou myšlenku uvedenou i v jiných pramenech. Definice jednotlivých typů postižení často nejsou jednotné ani v odborné literatuře a v legislativních dokumentech [srov. SLOWÍK, 2007; FISCHER, 2008; Zákon č. 435/2004 Sb.; Zákon č. 561/2004 Sb.]

8 Potíže s terminologií Citování - technika, proces nebo etika citování
Citát (quotation) - doslovně převzatá část textu, graficky vymezená Citace (citation) - zkrácené označení dokumentu, které uvádíme přímo v textu a jimž spojujeme citované místo se záznamem o citovaném dokumentu Bibliografická citace (bibliographic references) - systematicky uspořádané údaje, které jsou nutné k jednoznačné identifikaci dokumentu Seznam bibliografických citací (list of bibliografic references) - seznam odkazů na použitou literaturu, zpravidla uvedený na konci textu

9 Citát a citace (příklad)

10 Biliografická citace a seznam citací (příklad)

11 Metody citování v odborném textu
Pomocí prvního údaje a data vydání Pomocí průběžných poznámek Pomocí číselných odkazů (následující ukázky jsou převzaty z textu E. Bratkové: Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů…)

12 pomocí prvního údaje a data

13 POMOCÍ PRŮBĚŽNÝCH POZNÁMEK

14 Citační styly (příklady)
Někdy se místo citační styly používá termín citační formáty – pozor na záměnu významů ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2. vyd. Brno : Print-Typia, 2001 AMA (American Medical Association) Vážanský M. Základy pedagogiky volného času. 2.vyd. Brno: Print- Typia;   APA (American Psychological Association) Vážanský, M. (2001). Základy pedagogiky volného času (2. vyd.). Brno: Print-Typia.   MLA (Modern Language Association) Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného Času. 2. vyd. Brno: Print-Typia,  

15 Citační formáty K ukládání bibliografických citací v citačních manažerech Příklady: RIS Interní formáty jednotlivých programů apod.

16 Citační manažery (příklady)
Zotero (zdarma, doplněk Firefoxu) RefWorks (komerční, online) EndNote (komerční, online) Citace.com (zdarma, online) Další příklady na Portále Infogram

17 Citace 2.0 (http://www.citace.com)
Generování citací své citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Přebírání záznamů od dalších uživatelů nebo zdrojů Správa citací (úprava, třídět do složek, přidávání vlastních poznámek, obsahů, recenzí) Zpřístupnění záznamů prostřednictvím RSS kanálů, sdílení s jinými uživateli Export záznamů do RTF pro Word a do HTML

18 Prostor pro registrované uživatele
Administrace Moje citace Generování citací Import citací Nově vygenerované citace Citace uložené do složek Moje citace ze staré verze portálu Moje RSS kanály Moje složky Nezařazené citace Složky vytvořené uživatelem

19 Vkládání záznamů Vkládání záznamů do formuláře vybraného modulu Povinná pole Nepovinná pole Interaktivní pole Přebírání záznamů od jiných uživatelů Přebírání záznamů ze souborného katalogu MU

20 Práce se záznamy Úprava bibliografické citace (upravit)
Přidávání detailů (detaily) Poznámky Obsahy Recenze Tagy Mazání Přesunutí do složek

21 Práce se složkami Vytvoření nové složky
Zveřejnění složky (zpřístupnění složky pro ostatní uživatele) Export složky Vytvoření RSS kanálu Další funkce Generování HTML kódu složky pro vložení do webové stránky Přejmenování Smazání

22 Použité zdroje Bibliografické citace, citování [online]. Knihovna Univerzitního kampusu MU, 2010 [cit ]. Dostupný z WWW: BOLDIŠ, Petr. Boldis.cz [online]. Konečná verze materiálů k , :14 [cit ]. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO Dostupné z WWW: < BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace ČSN ISO 690 ( ) Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, s. JANSOVÁ, Linda. Jak na citování [online] [cit ]. Dostupný z WWW: Infogram : portál pro podporu informační gramotnosti [cited 5 November 2010]. Citační etika. Dostupný z WWW:  < Informace a dokumentace - bibliografické citace : ČSN ISO : Praha : Český normalizační institut, s. MĚCHUROVÁ, Jiřina. Informační etika [online] [cit ] .Dostupný z WWW : < BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: < [e-kniha]


Stáhnout ppt "CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google