Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010 PŘIPRAVILA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010 PŘIPRAVILA."— Transkript prezentace:

1 CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010 PŘIPRAVILA EVA CERNIŇÁKOVÁ

2 P ROČ CITOVAT ? Údaje k dohledání dokumentů  Možnost ověření  Uvedení myšlenek do souvislostí  Respektování etických zásad  Respektování autorského zákona

3 P ROČ CITOVAT ? Údaje k dohledání dokumentů  Možnost ověření  Uvedení myšlenek do souvislostí  Respektování etických zásad  Respektování autorského zákona

4 Č ASTÉ CHYBY  Citování nepoužitých zdrojů  Citování vlastních děl, která s dílem tematicky nesouvisí  Nepřesné citování  Necitování použitých zdrojů

5 O BECNÉ ZÁSADY  Zachovávání jednotného stylu  Přesné citování a identifikace dokumentu  Úplnnost  Citovat jen skutečně používané dokumenty (které mám v ruce)

6 P ŘÍMÁ CITACE Příklad Stěžejním bodem je myšlenka, že „veřejná sféra musí být univerzálně přístupná, bez ohledu na postavení těch, kteří ji používají“. [HABERMAS, 1995, s. 238].

7 P ARAFRÁZE  Formulování cizí myšlenky vlastními slovy Příklad: Slowík užívá termín osoby s postižením a zdravotním oslabením a vyčleňuje z této skupiny zvlášť osoby se smyslovým postižením (tj. s postižením zraku a sluchu) [SLOWÍK, 2007].  Srovnání nebo poukázání na stejnou myšlenku uvedenou i v jiných pramenech. Příklad: Definice jednotlivých typů postižení často nejsou jednotné ani v odborné literatuře a v legislativních dokumentech [srov. SLOWÍK, 2007; FISCHER, 2008; Zákon č. 435/2004 Sb.; Zákon č. 561/2004 Sb.]

8 P OTÍŽE S TERMINOLOGIÍ  Citování - technika, proces nebo etika citování  Citát (quotation) - doslovně převzatá část textu, graficky vymezená  Citace (citation) - zkrácené označení dokumentu, které uvádíme přímo v textu a jimž spojujeme citované místo se záznamem o citovaném dokumentu  Bibliografická citace (bibliographic references) - systematicky uspořádané údaje, které jsou nutné k jednoznačné identifikaci dokumentu  Seznam bibliografických citací (list of bibliografic references) - seznam odkazů na použitou literaturu, zpravidla uvedený na konci textu

9 C ITÁT A CITACE ( PŘÍKLAD )

10 B ILIOGRAFICKÁ CITACE A SEZNAM CITACÍ ( PŘÍKLAD )

11 M ETODY CITOVÁNÍ V ODBORNÉM TEXTU  Pomocí prvního údaje a data vydání  Pomocí průběžných poznámek  Pomocí číselných odkazů (následující ukázky jsou převzaty z textu E. Bratkové: Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů…)

12 POMOCÍ PRVNÍHO ÚDAJE A DATA

13 POMOCÍ PRŮBĚŽNÝCH POZNÁMEK

14 C ITAČNÍ STYLY ( PŘÍKLADY ) Někdy se místo citační styly používá termín citační formáty – pozor na záměnu významů  ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2. vyd. Brno : Print-Typia, 2001  AMA (American Medical Association) Vážanský M. Základy pedagogiky volného času. 2.vyd. Brno: Print- Typia; 2001.  APA (American Psychological Association) Vážanský, M. (2001). Základy pedagogiky volného času (2. vyd.). Brno: Print-Typia.  MLA (Modern Language Association) Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného Času. 2. vyd. Brno: Print-Typia, 2001.

15 C ITAČNÍ FORMÁTY  K ukládání bibliografických citací v citačních manažerech  Příklady: RIS Interní formáty jednotlivých programů apod.

16 C ITAČNÍ MANAŽERY ( PŘÍKLADY ) Zotero (zdarma, doplněk Firefoxu) RefWorks (komerční, online) EndNote (komerční, online) Citace.com (zdarma, online) Další příklady na Portále Infogram http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173 http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173

17 C ITACE 2.0 (http://www.citace.com)http://www.citace.com  Generování citací své citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2  Přebírání záznamů od dalších uživatelů nebo zdrojů  Správa citací (úprava, třídět do složek, přidávání vlastních poznámek, obsahů, recenzí)  Zpřístupnění záznamů prostřednictvím RSS kanálů, sdílení s jinými uživateli  Export záznamů do RTF pro Word a do HTML

18 P ROSTOR PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE  Administrace  Moje citace Generování citací Import citací  Moje citace Nově vygenerované citace Citace uložené do složek Moje citace ze staré verze portálu Moje RSS kanály  Moje složky Nezařazené citace Složky vytvořené uživatelem

19 V KLÁDÁNÍ ZÁZNAMŮ  Vkládání záznamů do formuláře vybraného modulu http://www.citace.com/generator.php http://www.citace.com/generator.php Povinná pole Nepovinná pole Interaktivní pole  Přebírání záznamů od jiných uživatelů http://www.citace.com/hledat.php http://www.citace.com/hledat.php  Přebírání záznamů ze souborného katalogu MU http://aleph.muni.cz/F/ http://aleph.muni.cz/F/

20 P RÁCE SE ZÁZNAMY  Úprava bibliografické citace (upravit)  Přidávání detailů (detaily) Poznámky Obsahy Recenze Tagy  Mazání  Přesunutí do složek

21 P RÁCE SE SLOŽKAMI  Vytvoření nové složky  Zveřejnění složky (zpřístupnění složky pro ostatní uživatele)  Export složky  Vytvoření RSS kanálu  Další funkce Generování HTML kódu složky pro vložení do webové stránky Přejmenování Smazání

22 P OUŽITÉ ZDROJE Bibliografické citace, citování [online]. Knihovna Univerzitního kampusu MU, 2010 [cit. 2010-11-5]. Dostupný z WWW: http://www.ukb.muni.cz/kuk/?page=38.http://www.ukb.muni.cz/kuk/?page=38 BOLDIŠ, Petr. Boldis.cz [online]. Konečná verze materiálů k 28.3.2006. 2006, 31.03.2006 08:14 [cit. 2010-11-09]. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2. Dostupné z WWW:. BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s. JANSOVÁ, Linda. Jak na citování [online]. 17. 5. 2010 [cit. 2010-11-04]. Dostupný z WWW: http://www.slideshare.net/lindask/linda-jansova-citovanidiplomovyseminar2010?src=related_normal&rel=3305618 http://www.slideshare.net/lindask/linda-jansova-citovanidiplomovyseminar2010?src=related_normal&rel=3305618 Infogram : portál pro podporu informační gramotnosti. 2008. [cited 5 November 2010]. Citační etika. Dostupný z WWW:.http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1171> Informace a dokumentace - bibliografické citace : ČSN ISO 690-2 : 01 0197. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s. MĚCHUROVÁ, Jiřina. Informační etika [online]. 2002 [cit. 2010-11-04].Dostupný z WWW : BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit. 2010-11-09]. Dostupné z WWW:. [e-kniha]


Stáhnout ppt "CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010 PŘIPRAVILA."

Podobné prezentace


Reklamy Google