Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické odkazy a citace změny oproti starší verzi normy ISO ČSN 690 Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické odkazy a citace změny oproti starší verzi normy ISO ČSN 690 Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni září."— Transkript prezentace:

1 Bibliografické odkazy a citace změny oproti starší verzi normy ISO ČSN 690 Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz září 2011

2 ČSN ISO 690 Norma upravující citace ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. V březnu 2011 vyšla nově upravená norma: Změna licenční politiky: nelze zakoupit multilicenci elektronického přístupu do jedné normy. Normu v tištěné podobě najdete ve všech knihovnách a studovnách UK k prezenčnímu studiu. Kopírování norem je zakázáno. Podrobný návod jak citovat podle nové normy najdete na http://sites.google.com/site/novaiso690/

3 Co je předmětem normy a co norma neřeší Přímo v textu normy se uvádí: „...norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady... nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci.“ (str. 7) Kromě citací publikovaných dokumentů se norma nově zabývá i citacemi dalších materiálů, jako např. zvukových dokumentů, fotografií, grafiky, hudby, norem apod. (ale neuvádí rukopisy a archivní materiály).

4 Rozdíly od starší verze normy Norma: uvádí obvyklé pořadí údajů v citacích: 1.tvůrce (autor) 2.název 3.typ nosiče (je-li potřeba) 4.vydání 5.nakladatelské informace: místo vydání, vydavatel a datum 6.název edice 7.číslování v rámci popisované jednotky 8.standardní identifikátor (ISBN apod.) 9.dostupnost 10.dodatečné informace V případě metody citace jméno-datum se rok vydání uvádí za tvůrcem (tvůrci) a v nakladatelských údajích se píše pouze pokud je potřebné přesnější datum (např. u časopisů)

5 Rozdíly od starší verze normy Norma: doporučuje vypsat v citaci všechny autory (tvůrce) jména druhých a dalších autorů mohou být v přímém pořadí, jak je tomu např. ve stylech MLA a Chicago –PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ předložka In: před názvem mateřského (zdrojového) dokumentu příspěvku se může používat u seriálových publikací, tedy i u časopisů používá u dvojtečky mezeru pouze za znaménkem, jak je to správně podle typografických pravidel

6 Rozdíly od starší verze normy Norma: u opakujících se konferencí se stejným názvem zavádí povinnost doplnit datum a místo konání k rozlišení umožňuje vynechání termínů sv., č., s. apod., pokud jsou čísla typograficky rozlišena: svazek tučně, číslo části (pokud je nutné uvádět) v závorce, pak rozsah stran – 6(3), 25-45 všechna mezinárodní standardní čísla jsou povinná: ISBN, ISSN, ISMN, ISAN, ISRC, DOI

7 Rozdíly od starší verze normy Norma: u online zdrojů zjednodušuje zápis umístění dokumentu (nepíše se do špičatých závorek), končí-li citace linkem, nepíše ze něj tečka, která jinak na konec citace patří –ElectroScope [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007 ‑ [cit. 20.5.2011]. ISSN 1802 ‑ 4564. Dostupné z: http://electroscope.zcu.cz u patentů není použita v názvu kurzíva

8 Rozdíly od starší verze normy Norma: doporučuje u abecedního seznamu bibliografických citací uspořádat seznam podle následujících pravidel: 1.autorovy vlastní práce 2.citace dokumentů jednoho autora před citacemi prací, kde je shodný první autor 3.více děl jednoho autora řadit chronologicky od nejstaršího dokumentu 4.citace děl více autorů, které mají stejného prvního autora řadit chronologicky


Stáhnout ppt "Bibliografické odkazy a citace změny oproti starší verzi normy ISO ČSN 690 Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni září."

Podobné prezentace


Reklamy Google