Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík Bibliografické citace dokumentů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík Bibliografické citace dokumentů."— Transkript prezentace:

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík Bibliografické citace dokumentů

2 Proč citovat? • ověření uvedených tezí, • získání širšího kontextu ohledně dané tématiky, • informační etika (v ČR je intelektuální vlastnictví chráněno autorským zákonem, který jasně stanovuje, kdy lze užít výňatky z cizího díla a jak jej citovat). Pravidla stanovují normy ČSN ISO 690 a 690-2. Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal. Důvody, proč citovat, jsou následující:

3 Citační etika • citování díla, které autor nepoužil, • necitování díla, které autor použil, • citování vlastních děl, která nemají souvislost s novým dílem (tzv. autocitace). • nepřesné citování, znemožňující identifikaci díla. Citační etika vyžaduje, aby autor zveřejnil veškeré informační prameny, které použil pro svoji práci tak, aby je bylo možné identifikovat. Je žádoucí, aby autor zřetelně označil převzaté části od částí, které jsou jeho vlastní. Pro citace částí děl se proto doporučuje je typograficky odlišit od dalšího textu např. kurzívou. Na konec nebo na začátek této části uvádíme identifikační údaje, které v práci odkazují na úplnou citaci. Nejčastější prohřešky proti citační etice:

4 Citace a odkazy • metoda poznámek (např. „... jak uvádí Winter 1, lze se...“), • metoda číselných citací (jednotlivé dokumenty jsou očíslovány a v textu je pak použito pouze jejich číselné označení, např. „... jak uvádí Winter (16), lze se...“), • metoda uvádění roku publikace (uvede se autor a do závorky pak rok, ve kterém publikace byla vydána, např. např. „... jak uvádí Winter (1993), lze se...“). Správně použitá citace se skládá z odkazu v textu a samotné identifikace dokumentu. Pro odkazy je možno použít některou ze tří následujících metod:

5 Řazení citací Citace se řadí abecedně, tedy dle příjmení prvního autora. V případě více děl jednoho autora řadíme díla dle roku vydání.

6 Umístění citací • pod čarou na stránce, na níž je odkaz (metoda poznámek) • na konci dokumentu či kapitol, • kombinace jednotlivých způsobů. Citace můžeme umístit:

7 Interpunkce Jednotlivé samostatné údaje v citaci se oddělují tečkou, nesamostatné údaje (např. údaje o nakladateli a roku vydání) se oddělují čárkou. Dvojtečka se používá pouze pro oddělení názvu a podnázvu a oddělení místa vydání a nakladatele.

8 Struktura citace – autor Jméno autora se uvádí ve tvaru příjmení, křestní jméno či iniciály křestního jména. Příjmení se zpravidla píše velkými písmeny, bez titulů. V případě více autorů vypisujeme všechny autory, oddělujeme je čárkou, pokud jich není více než tři, pokud jich více je, píšeme pouze prvního autora a zkratku „et al.“, resp. „aj.“ Příklady: PAVELKA, Jiří. PAVELKA, J. RUDNÝ, A., ČEPELKA, M., PERFILOV, M. K. KOMÍNEK, J. et al.

9 Struktura citace – název Zapisuje se ve tvaru, který je vytištěn na titulní straně knihy (nikoliv obálka). Název publikace se píše kurzívou. Příklady: Podtitul se odděluje dvojtečkou. Internet: první kroky českého uživatele.

10 Struktura citace – typ média Povinné u elektronických titulů, píše se do hranatých závorek. Příklad: [CD-ROM]

11 Struktura citace – sekundární odpovědnost Editor, ilustrátor, překladatel...

12 Struktura citace – údaje o vydání Nutno uvést, zda jde a první, druhé, třetí ad. vydání. Vydání se totiž mohou výrazně lišit. Místo vydání se uvádí ve tvaru uvedeném v publikaci. Nakladatelství se od místa vydání odděluje dvojtečkou. Datum vydání – uvádí se rok, u elektronických dokumentů celé datum ve tvaru rrrr-mm-dd. Příklad: 1. vydání. Praha: Albatros, 1997.

13 Struktura citace – fyzický popis Fyzický rozsah dokumentu, např. 288 s.

14 Struktura citace – edice Uvádí se „název edice; číslování v rámci edice“. Příklad: Malá řada; sv. 12.

15 Struktura citace – standardní číslo V podstatě nejdůležitější údaj, jednoznačně totiž identifikuje dokument. Příklady: ISBN 80-7169-608-0 ISSN 1210-0864

16 Druhy dokumentů Citovat lze různé typy dokumentů, jejich citace se liší. Dokumenty rozdělujeme do následujících skupin: • monografie (knihy, brožury, vědecké práce, sborníky), • části a stati v monografiích, • seriálové publikace (časopisy, ročenky ad. periodika), • články v seriálových publikacích, • elektronický program, databáze, • elektronický seriál, • článek v elektronickém seriálu, • www stránka, elektronická monografie, • formy elektronické komunikace (e-maily apod.).

17 Monografie Model: Primární odpovědnost. Název díla: podnázev díla. Alternativní odpovědnost; Sekundární odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.

18 Části a stati monografií Model: Jméno autora. Název zdrojového dokumentu. Označení vydání. Číslo části. Sekundární odpovědnost, odpověd- nost k vydání, editor. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. Kapitola 12, Kaskádové styly dokumentu, s. 177–199.

19 Seriálové publikace Model: Název: podnázev. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydání/číslování–. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok–rok (časový rozsah, kdy publikace vycházela). Edice. Poznámky. Standardní číslo. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1990–. Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684. V tomto případě časopis stále vychází. Za název možno zadat číslo časopisu.

20 Články v seriálových publikacích Model: Odpovědnost za příspěvek. Název příspěvku. Sekundární odpovědnost. Název zdrojového dokumentu, Rok, ročník, číslo svazku, lokace části. Standardní číslo – ISSN. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: SMEJKAL, V. Proč nový zákon?. CHIP: magazín infor- mačních technologií, listopad 1999, roč. 9, c 11, s. 54–55.

21 Elektronický program, databáze Model: Primární odpovědnost. Název díla [Druh média]. Údaje o verzi/vydání. Místo vydání: Producent, Datum publikace, Datum aktualizace [Datum citace]. Přístup ke zdroji. Rozsah díla. Poznámky. případně Název programu [Druh média]. Údaje o verzi. Místo vydání: Údaje o tvůrci, Datum vydání. Poznámka. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: JustMail [program na CD-ROM]. Ver. 1.0.6 for Windows, Macintosh, Unix. Camarillo (California, USA): Mainstay, 1999. Dostupné z URL. Tool for private, web-based email access.

22 Elektronický seriál Model: Název [Druh média]. Místo vydání: Vydavatel, Datum vydání–. [Datum citace]. Údaje o edici. Poznámky. Přístup ke zdroji. Standardní číslo. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: JEP: the journal of electronic publishing [seriál online]. Ann Arbor (Michigan, USA): University of Michigan Press, 1995–. [cit. 1999-12-31]. Dostupné z URL. ISSN 1080-2711.

23 Článek v elektronickém seriálu Model: Primární odpovědnost. Název. Název seriálu [Druh média]. Údaje o vydání, Označení čísla. Datum aktualizace. Poznámky. [Datum citace]. Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Rozsah díla. Poznámky. Přístup ke zdroji. Standardní číslo. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: BENETT, Scott. Authors rights. Journal of electronic publishing (JEP) [online]. Dec. 1999, vol. 5, iss. 2. [cit. 1999-12-31]. Dostupné z. ISSN 1080-2711.

24 WWW stránka, elektronická publikace Model: Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky [online]. Datum publikování, Datum poslední revize [citováno dne].. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: SHEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z:.

25 Formy elektronické komunikace Model: Jméno autora. Předmět zprávy [online]. Sekundární odpovědnost/příjemce. Datum odeslání (zveřejnění) [Datum přístupu]. Poznámka: Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou. Příklad: POKORNÝ, Pavel. I-netova knihkupectví [online]. 3. června 1998 13:45; [cit. 1999-12-20]. Osobní komunikace.

26 Generování citací Správný zápis citací je značně složitý z hlediska dodržení normy. Z toho důvodu vznikly i internetové aplikace, které ze zadaných údajů vygenerují správný tvar citace, přičemž pohlídají povinné údaje. Příkladem takové aplikace jsou internetové stránky http://www.citace.com, kde je možné po kliknutí na tlačítko „GENERÁTOR“ zvolit typ publikace a vyplnit požadované údaje. U každého údaje je i nápověda. http://www.citace.com

27 Použitá literatura BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. c 1999–2004, poslední aktualizace 11.11. 2004. URL:.. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. URL:.. Citace této prezentace: BIČÍK, Lukáš. Bibliografické citace dokumentů [prezentace PowerPoint]. Havlíčkův Brod, 2010. Dostupné z


Stáhnout ppt "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík Bibliografické citace dokumentů."

Podobné prezentace


Reklamy Google