Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLIOGRAFICKÉ CITACE"— Transkript prezentace:

1 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

2 Proč citovat? Bibliografické citace uvedené v odborné práci jsou významnou informací pro čtenáře, recenzenty či jiné posuzovatele práce, např. oponenty Hlavní důvody: Dokázat vlastní znalost tématu Odkázat čtenáře na další literaturu Dodržet autorskou etiku a zákon o autorských právech

3 Bibliografická citace
= souhrn údajů o citované publikaci nebo její části umožňující její identifikaci Uvádí se jednak citace pramene, odkud byla informace převzata, jednak místo odkud byl citát vybrán, tj. stránka citovaného dokumentu Veškeré získané cizí informace, které použijeme ve vlastní odborné práci, je nutno citovat a používat odkazy na citace

4 Jak zpracovávat bibliografické citace? 3 etapy práce s citacemi
Vytvoření bibliografických citací = citace musí publikaci jednoznačně identifikovat, aby byla vyhledatelná v katalogu, v časopise, atd. Vytvoření a uspořádání soupisu citací = seznam použité literatury Odkazování v textu na bibliografické citace v seznamu použité literatury = odkazy na příslušné publikace v seznamu použité literatury uvedené v textu na místě, kde je použita myšlenka citovaného autora, popis jeho metody nebo odvolání na výsledky jeho práce

5 ISO 690 Bibliografické citace – obsah, forma struktura
Citační normy ISO 690 Bibliografické citace – obsah, forma struktura schémata a příklady citací různých druhů dokumentů, stanoví pořadí a způsob uvádění jednotlivých údajů v citaci ISO Bibliografické citace. Část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části.

6 Základní citace dokumentu – povinné a nepovinné údaje
Primární odpovědnost. Název a podnázev. Vydání. Rok vydání. Standardní číslo. Stránky u části dokumentu. Nepovinné údaje Podřízená odpovědnost. Místo vydání a nakladatel. Rozsah. Edice. Poznámky.

7 Primární odpovědnost = autor/autoři
Vždy ve tvaru: PŘÍJMENÍ, křestní jméno. HÁVA, Petr HÁVA, P. HÁVA, P., MAŠKOVÁ, P., POTŮČEK, M. a kol. HÁVA, P. - MAŠKOVÁ, P. - POTŮČEK, M. a kol. HÁVA, P. (ed.).

8 Ve formě uvedené v citované publikaci Odděluje se :
Název a podnázev Ve formě uvedené v citované publikaci Odděluje se :

9 Např.: 3rd ed., 2. Aufl., 5. přeprac. vyd., 2. rozšíř. vyd.
Vydání 1. vydání lze zapsat, pokud je uvedeno v dokumentu. Další vydání se uvádějí vždy ve formě uvedené v dokumentu, používají se arabské číslice a srozumitelné zkratky Např.: 3rd ed., 2. Aufl., 5. přeprac. vyd., 2. rozšíř. vyd.

10 Místo vydání a nakladatel – nepovinný údaj Rok vydání – povinný údaj
Nakladatelské údaje Místo vydání a nakladatel – nepovinný údaj Rok vydání – povinný údaj arabskými číslicemi

11 Standardní číslo (ISBN, ISSN)
ISBN je povinný údaj ISSN jen při citaci celého titulu časopisu

12 STRUKTURA CITACÍ PŘÍKLADY CITACÍ

13 Monografie Model: JMÉNO, autora. Název : podnázev. Alternativní; Sekundární odpovědnost. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN. Ukázka: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN Jen povinné údaje: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd ISBN

14 Neznámý autor; dílo bez autora
První slovo názvu! Nikdy: anonym, anonymní autor, anonymous, kolektiv autorů Příklad: Obchodní zákoník. Praha : Prospektrum, s. ISBN

15 Kapitola v knize: JMÉNO, Autora. Název knihy : podnázev. Sekundární odpovědnost. Vydání. Místo vydání : Vydavatel, vročení. Počet stran. ISBN. Kapitola, Název kapitoly, stránky. příklad: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN Kapitola 12, Kaskádové styly dokumentů, s doporučení: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. Praha : Grada, 1998, s ISBN

16 Šedá literatura (diplomová práce)
buď: KRAINOVÁ, Petra. Institucionální a organizační zakotvení mediace občanskoprávních sporů v České republice. Praha, s., příl. Diplomová práce obhájená na FSV UK na katedře veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. nebo: KRAINOVÁ, Petra. Institucionální a organizační zakotvení mediace občanskoprávních sporů v České republice : Diplomová práce. Praha : UK FSV, VSP ISS, s., příl. Vedoucí práce Martin Scháněl.

17 Článek z časopisu: model: JMÉNO, Autora. Název článku. Zdrojový dokument, rok, ročník, číslo, stránky. ukázka: SMEJKAL, Vladimír. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s LYNCH, Katherine A. The European Family. Journal of Social History, 2002, Vol. 35, Iss. 3, pp YAMEY, G., RANKIN, W. W. AIDS and global justice. BMJ, Vol. 324, No. 7331, p

18 Stať ze sborníku: model: JMÉNO, Autora. Název příspěvku. In Název zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok, stránky. příklad: URBAN, Rudolf. Možné přístupy k objektivizaci výdajů z resortu obrany. In Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference, konané ve dnech Brno : MU, 1997, s KOTLAS, Petr. Lobbing: zkušenosti a výzvy. In PURKRÁBEK, M., a kol. Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v ČR. Praha : UK, FSV, 1997, s

19 Citace nedostupného dokumentu uvedeného v jiném dostupném informačním pramenu
Bibliografický záznam nedostupného dokumentu. - Cit. dle Bibliografický záznam dostupného informačního pramene Příklad: NAISBITT, J. – ABURDENE, P. Megatrends New York : Morrow, p. – Cit dle KNOLL, A. Vstupujeme do kybernetické éry. Praha : Národní knihovna ČR, ISBN

20

21 Odkazy na citace Odkaz je stručná forma citace vložená do pokračujícího textu nebo připojená na stránce dole pod textem, na konci kapitoly nebo na konci textu. Slouží k identifikaci publikace, z níž byly vybrány citované údaje a vymezení jejich lokace v citované publikaci. Spojuje text dokumentu se seznamem použité literatury

22 _______________________________________
Citát: Sociální stratifikace je ve Velkém sociologickém slovníku definována jako: „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ (Velký 1996, s. 1236) (Velký 1996 : 1236) _______________________________________ Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s ISBN

23 Odkazy na citace v textu
Uvádění prvního prvku citace a data = Jméno autora (1. slovo názvu) a rok vydání, případně číslo stránky Metoda číselných citací = v poznámce pod čarou – ne u závěrečných prací = pořadové číslo bibliografického záznamu dokumentu v seznamu použité literatury

24 Metoda číselné citace Sociální stratifikace je ve Velkém sociologickém slovníku definována jako: „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ (5, s. 1236) (5: 1236) ________________________________________________________________ /1/ BACHRACH, P. - BARATZ, M. Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, 1963, vol. 57, no. 3, p. 635. /2/ KOSEK, Jiří. (1998a) HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd ISBN /3/ KOSEK, J. (1998b) Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11, s /4/ URBAN, R. Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – Brno : MU, 1997, s /5/ Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s ISBN /6/ YAMEY, G. - RANKIN, W. W. AIDS and global justice. BMJ, 2001, vol. 324, no. 7331, pp

25 _______________________________________
Metoda číselné citace Sociální stratifikace je ve Velkém sociologickém slovníku definována jako: „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ 3) _______________________________________ 3)Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s ISBN

26 Uvádění prvního prvku citace
1. Jméno autora/autorů (Háva, 2005, s. 258) (Háva, 2005: 258) (Háva – Potůček, 2007) (Háva; Potůček; Veselý) (Háva, 2004; Potůček, 2010; Veselý, 2011) 2. Jméno autora/autorů u převzaté citace (Veselý, 2011 – cit. dle Háva, 2004: 258) 3. První slovo názvu (Velký, 1999, s. 1257) (Občanský: 27) 4. Opakovaná citace (tamtéž, s. 154) (tamtéž: 154)

27 Seznam použité literatury
Abecedně podle příjmení autora nebo 1. slova názvu (POZOR na přídomky: BALZAC, H. de.; GOETHE, J. W. von.) Tematické členění: Seznam použité literatury Zákony a vyhlášky Ostatní informační zdroje (www)

28 Seznam použité literatury
BACHRACH, P. - BARATZ, M. (1963) Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, vol. 57, no. 3, p. 635. KOSEK, Jiří. (1998a) HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd. ISBN KOSEK, J. (1998b) Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11, s URBAN, R. (1997) Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – Brno : MU, s YAMEY, G., RANKIN, W. W. (2001) AIDS and global justice. BMJ, vol. 324, no. 7331, pp

29 Zásady k zapamatování autor vždy tiskacími písmeny, v invertovaném tvaru (= příjmení, křestní jméno) práce bez autora – pod prvním významovým slovem z názvu (v abecedním seznamu) – nikdy: Anonym; kolektiv autorů, apod. název zdrojového dokumentu vždy kurzívou (název knihy, název časopisu, název sborníku) každý údaj se odděluje diakritickým znaménkem u části dokumentu vždy stránka citace musí být úplná, přehledná a jednotná citujeme výhradně z primárních dokumentů zachováváme jazyk knihy

30 Závěrečné práce Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV: Bc. a mgr. práce:

31 Formální náležitosti min. 35 normostran vlastního textu, bez anotace a příloh (viz Pravidla pro organizaci studia) 30 řádků na stránce, 60 úhozů na řádku velikost písma 12, nadpisy 14, řádkování 1,5 okraje: horní - 2,54 cm; dolní - 2,54 cm; levý - 3,5 cm; pravý - 3,0 cm začátky kapitol na samostatném listě, čísla bez tečky odstavce - 5 úhozů číslování stránek (ne titulní list, prohlášení, obsah) jednotná grafická úprava poznámkový aparát poznámky pod čarou odkazy na použitou literaturu - citace přílohy

32 Základní pravidla pro úpravu písemností:
norma ČSN : Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem Pravidla českého pravopisu

33 Časté chyby „České uvozovky“
Za tečkou, čárkou, dvojtečkou je mezera, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko Procenta a promile: úrok 5 % ale 5% úrok (pěti-procentní) V letošním roce činí úrok 5 %. Můžeme počítat s 5% nárůstem. Dělení slov: víceslabičná slova - předpona-základ-přípona složená slova: česko-slovenský nedělit slova na více než 3 řádcích pod sebou pozor na vulgarismy!

34 Členění textů a označování jejich částí
kapitoly: arabskými číslicemi 1 Psací stroje 1.1 Rozdělení Podle pohonu Ruční Elektrické 2 Rozmnožovací stroje

35 možné psát menším písmem, užší řádkování
Tabulky: možné psát menším písmem, užší řádkování celá tabulka na jedné stránce, včetně titulku uvést zdroj, pramen Tab. 2 Příjmy a výdaje Zdroj: Statistická ročenka. Praha, ČSÚ, 1999. Pramen: vlastní výpočty Měsíc Příjem Výdaje Zůstatek leden únor březen

36 stejně jako u tabulky, ale nadpis i zdroj pod grafem
Grafy: stejně jako u tabulky, ale nadpis i zdroj pod grafem Graf 1 Přehled ….. Zdroj: Statistická ročenka ČR. Praha : ČSÚ, 2001.


Stáhnout ppt "BIBLIOGRAFICKÉ CITACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google