Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zpracování informací – 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zpracování informací – 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996."— Transkript prezentace:

1 Metody zpracování informací – 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996. Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura

2 Metody zpracování informací – 1 Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. Článek: WEAVER, Ewilliam. The collectors : command performances. Architectual Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126-133. Část ze sborníku: BURCHARD, J. How humanities use a library. In Intrex : report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1965, p. 219

3 Metody zpracování informací – 1 Dva a více autoři: DAVIS, Ch. H., RUSH, J. E. Guide to Information Science. Westport (USA) : Greenwood, 1978, p. 3. HORÁK, F., URBÁNKOVÁ, E. a HVÍŽĎALA, J. WEAVER, W., aj. CHICHESTER, M., WORCHESTER, H. and MANCHESTER, U., et al.

4 Metody zpracování informací – 1 Elektronické dokumenty: BORGMAN, Christiene. Why are Online Catalogs Still Hard to use? Journal of the American Society for Information Science. 1995, vol. 47, no. 7. Dostupný také ze systému: http://www3.interscience.wiley.com/ Světová databázová centra a jejich báze dat bází dat [online]. Praha : ÚISK FF UK, c1995-2005, updated 2004-10-18 [cit. 2005-10-03]. Dostupný z: http://www1.cuni.cz/~brt/W4LS/dbc.html http://www1.cuni.cz/~brt/W4LS/dbc.html

5 Metody zpracování informací – 1 Elektronický časopis: Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha : Ikaros, 1997- [cit. 15. 03. 2007]. 10x ročně. Dostupný z: http://www.ikaros.cz Elektronické databáze: http://www.dlis.dla.mil

6 Metody zpracování informací – 1 Struktura citace autor název nakladatelské údaje datum vydání údaje o fyzickém popisu

7 Metody zpracování informací – 1 Obecné zásady citování: správné a úplné označení citovaného díla nebo jeho části dodržovat citační etiku  citování díla, které autor použil  necitování díla, které autor použil  nepřesné citování, které znemožňuje identifikaci

8  citace musí být úplná, podle normativních dokumentů  citování výhradně primárních pramenů, tj. co jsme měli de visu interpunkce  odlišnost u jednotlivých typů dokumentů  Údaj – oddělovací znak – mezera - další údaje  norma ISO 690 toto nestanovuje v textu paragrafů, ale v příkladech  základní zásadou je jednotná úprava v rámci jedné publikace Metody zpracování informací – 5

9 Metody zpracování informací – 1 Struktura citace autor  povinný údaj  jde o vyjádření primární autorské odpovědnosti  počet autorů – max. 3 autoři; při počtu větším se uvádí první, další jsou nahrazeni zkratkou aj. nebo et al. (a jiní; et alii)

10 Metody zpracování informací – 1 více autorů  uvádíme do počtu tří  WILLIS, B., STONES, B. and CRAIGHT, A.  vice než tři – uvádíme jen prvního a další et al. WILLIS, B., et al. autorem je korporace - Telecom nebo Česká televize nebo Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie

11 Metody zpracování informací – 1 autor je neznámý – není známá ani konkrétní osoba ani korporace Zákon č. 309/2000 Sb. … uveden jen editor = sekundární zodpovědnost = sestavovatel – např.: Syllabus ze semináře…Uspořádal a připravil Terry Pratchett

12 Metody zpracování informací – 1 překlady, grafici, ilustrátoři apod. – např. Přeložil Jan Kantůrek; ilustrace Josh Kirby

13 Metody zpracování informací – 1 názvové údaje = povinný údaj, zapisujeme ve formě, v jaké je na titulní straně (ne obálce publikace), např. Nohy z jílu více názvových údajů Nohy z jílu : Úžasná zeměplocha

14 Metody zpracování informací – 1 typ média – údaj povinný u elektronických dokumentů; např. [online] nebo [CD-ROM] údaj o vydání – povinný údaj; např. 2. dopl. aktual. vyd. údaj o místu vydání; povinný údaj London nebo München - nepočešťujeme

15 Metody zpracování informací – 1  někdy se uvádí více míst vydání, např.: Praha * Bratislava * Budapest * Wien v citaci se uvádí Praha  místo vydání neuvedeno, ale známe je nebo máme malou pochybnost [Praha] nebo s pochybností [Praha?]  místo vydání neuvedeno a zcela neznámé [s.l.] = sine loco, nebo [b.m.] = bez místa Poznámka: hranaté závorky vždy, když vkládáme údaje, které nejsou uvedené v knize

16 Metody zpracování informací – 1 nakladatelské údaje  co nejsrozumitelnější v knize:John Wiley & Sons v citaci:Wiley  chybí nakladatel [s.n.] = sine nomine, nebo [b.j.] = beze jména  více vydavatelů – úprava Praha : SNTL; Bratislava : Alfa

17 Metody zpracování informací – 1 autorem i vydavatelem je korporace UNESCO příliš obecné pojmenování korporace Karlova univerzita. Fakulta filozofická. Katedra knihovnictví nebo Katedra knihovnictví (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

18 Metody zpracování informací – 1 datum vydání – povinný údaj 2008 u seriálových publikací 1997-2001 u elektronických publikací 2008-10-15 (rok-měsíc-den)

19 Metody zpracování informací – 1 údaje o fyzickém popisu dokumentu (počet stran, počet svazků, ilustrace a pod.)  počet stran XII, 123 s. – uvádí se v češtině (s. = stran)  počet svazků 2 sv. (176, 258, 357 s.)  přílohy (suplement) 123 s., 1 DVD

20 Metody zpracování informací – 1 údaje o standardním čísle (povinný údaj)  ISBN 80-6549-607-8  ISSN 1220-5421

21 Metody zpracování informací – 1 citace v textu:  technika číselných citací: …studie (3) …  technika roku vydání: …studie (1963)… řazení citací:  podle tematických celků  podle druhu dokumentů  abecedně

22 Metody zpracování informací – 1 umístění citací  pod čarou  na konci dokumentu (Literatura; Použitá literatura; Bibliografický soupis ; Prameny…)  kombinovaný způsob


Stáhnout ppt "Metody zpracování informací – 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996."

Podobné prezentace


Reklamy Google