Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Barbora Drobíková Citování odborné literatury. Barbora Drobíková Úvod terminologie –citace –odkaz –autocitace –plagiát –informační zdroj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Barbora Drobíková Citování odborné literatury. Barbora Drobíková Úvod terminologie –citace –odkaz –autocitace –plagiát –informační zdroj."— Transkript prezentace:

1 Barbora Drobíková Citování odborné literatury

2 Barbora Drobíková Úvod terminologie –citace –odkaz –autocitace –plagiát –informační zdroj

3 Barbora Drobíková Proč citovat

4 Barbora Drobíková Proč citovat citovat je etické citovat není ostuda – naopak – ve vědecké práci se očekává

5 Barbora Drobíková Využití citací citační rejstříky ISI – Web of knowledge – http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id =222 http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id =222 Scopus – http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id =201 http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id =201 Google Scholar - http://scholar.google.comhttp://scholar.google.com

6 Barbora Drobíková Plagiátorství „Vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů“ cit.: –HAVLOVÁ, Jaroslava. Plagiátorství. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-08-27]. Dostupné z:.

7 Barbora Drobíková pokr. porušování etických standardů vnitřních předpisů instituce právní předpisy ČR – zejména autorskoprávní předpisy

8 Barbora Drobíková Co není plagiát kompilát parafráze všeobecně známá fakta

9 Barbora Drobíková Jak se plagiátorství vyvarovat citovat –celé kopírované části textu –převzaté myšlenky –autocitace –citace přeložených pasáží z jinojazyčných textů –důslednost i u obrázků, grafů, tabulek

10 Barbora Drobíková pokr. SW na rozpoznání plagiátů plagiát na VŠ -> až vyloučení ze studia autorskoprávní ochrana děl

11 Barbora Drobíková Jak citovat

12 Barbora Drobíková Jak citovat normy, standardy ISO 690, 3. vydání, 2011 různé další standardy

13 Barbora Drobíková Zásady citování jednoznačná identifikace použitého zdroje –dostatek bibliografických informací –povinné a nepovinné údaje jednotný citační styl v rámci jedné práce –styl odkazů v textu –styl soupisu použitých informačních zdrojů

14 Barbora Drobíková Odkazování v textu

15 Barbora Drobíková Způsoby odkazů 1) Odkazy přímo v textu, většinou uvedeny v kulatých popř. hranatých závorkách –a) forma jméno a datum –b) forma číselného odkazu 2) Odkazy v poznámkách pod čarou –a) forma jméno, název

16 Barbora Drobíková Metoda jméno-datum Text: –.... text (Smiraglia, 1985, s. 3) Závěrečný seznam citací –SMIRAGLIA, Richard P. 1985. Theoretical considerations in the bibliographic control of music materials in libraries. Cataloging & Classification Quarterly, roč. 5, č. 3, s. 1-16.

17 Barbora Drobíková Další příklady Text s odkazy: –Teorie neviditelných kolégií byla prozkoumána v přírodních vědách (Crane, 1972). O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Steig (1981, s. 556). Může to být, jak tvrdí Burchard (1965, s. 219)...

18 Barbora Drobíková pokr. závěrečné citace: –BURCHARD, JE. 1965. How humanists use a library. In Intrex : report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press. –CRANE, D. 1972. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press. –STEIG, MF. 1981. The information of historians. College and Research Libraries, Nov., vol. 42, no. 6, s. 549-560.

19 Barbora Drobíková Několik citací od téhož autora SMIRAGLIA, Richard P. 1985. Theoretical considerations in the bibliographic control of music materials in libraries. Cataloging & Classification Quarterly, roč. 5, č. 3, s. 1-16 -. 1989a. Music cataloging : the bibliographic control of printed and recorded music in libraries. Englewood : Libraries Unlimited. ISBN 0-87287-425-7. -. 1989b. Uniform titles for music : an exercise in collocating works. Cataloging and Classification Quarterly, roč. 9, č. 3, s. 97-114

20 Barbora Drobíková Metody číselných odkazů Příklady:... text (Ref. 2)...... text (Odk. 34)...... text [Lit. 21]...

21 Barbora Drobíková Poznámky pod čarou Text –... Teorie neviditelných kolégií byla prozkoumána v přírodních vědách. 32 O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Steig. 33 Může to být, jak tvrdí Burchard 34... Odkazy pod čarou –32. CRANE, D., Invisible colleges. –33. STEIG, MF., The information needs of historians, s. 556. –34. BURCHARD, JE., How humanists use a library, s. 219.

22 Barbora Drobíková Druhé a následující odkazy 33 VELLUCCI, Sherry, Bibliographic relationships, s. 16 34 VELLUCCI, cit. 33, s. 8

23 Barbora Drobíková Pokud chybí závěrečný soupis 33 VELLUCCI, Sherry, Bibliographic relationships. In International Conference on the Principles and Future Development of AACR2 : Toronto, Canada, October 23-25, 1997 [online]. Toronto : Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules, 1997, [cit. 2000-06-26]. Dostupné na WWW:, s. 16 34 VELLUCCI, cit. 33, s. 8

24 Barbora Drobíková Citace použitých zdrojů

25 Barbora Drobíková Příklady citací kniha –ROWLINGOVÁ, Joanne K. Harry Potter a ohnivý pohár. Praha : Albatros, 2001. ISBN 80-00-00994-3 stať ve sborníku –STÖCKLOVÁ, Anna, SOUČEK, Martin, PAPÍK, Richard. Portály a servery na podporu informačních služeb a knihoven. In Knihovny současnosti 2001. Brno : Sdružení knihoven, 2001, s. 128-135.

26 Barbora Drobíková pokr. článek v periodiku –WEAVER, William. The collectors : comman performances. Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, s. 126-133

27 Barbora Drobíková Citace el. zdrojů elektronická kniha –CARROLL, Lewis. Alice’s adventures in wonderland [online]. HTML ed. Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 1997, updated 2005-09-23 [cit. 2012-08-27]. Dostupné na www:. Dostupné též v plain text, pdf a Plucker na www:.

28 Barbora Drobíková pokr. stať v el. sborníku: –BAILEY, Russell. Information Commons - služby pro studenty a vědce: revoluce ve službách v oblasti elektronických zdrojů a elektronického publikování ve vědě. In INFORUM 2005: 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-26. května 2005 [online]. Praha : Albertina Icome, 2005 [cit. 2012-08-26]. Dostupné na www:. Dostupné též jako prezentace. ISSN 1801-2213.

29 Barbora Drobíková pokr. článek v el. periodiku –OČKO, Petr. Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 2012-08-26]. Dostupné na www:. ISSN 1212- 5075.

30 Barbora Drobíková pokr. osobní komunikace –SOUČEK, Martin. Export Catharina – dotazniky [online]. Message to: Barbora DROBÍKOVÁ. 2009- 01-09 [cit. 2012-08-26]. Osobní komunikace.

31 Barbora Drobíková Co vše lze citovat jakýkoliv typ dokumentu v kvalifikačních pracech možno odkazovat provedené průzkumy (např. dotazníky), osobní rozhovory (po dohodě se školitelem)

32 Barbora Drobíková Informační příprava citační manažery –projekt citace.com http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=604 –EndNote –RefWorks –Zotero –a další

33 Barbora Drobíková pokr. možnosti ukládání citací ukládání abstraktů, tvorba klíčových slov vazba citace na uložený plný text v PC generování citací do textů podle určené normy ->vlastní databáze prostudovaných pramenů

34 Barbora Drobíková Použité zdroje Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 39 s. KATUŠČÁK, Dušan, DROBÍKOVÁ, Barbora, PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. V českém jazyce vyd. 1. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6. NĚMEČKOVÁ, Lenka. Plagiátorství [online]. Praha: ČVUT, 2009 [cit. 2012-08-26]. Dostupný z:.http://knihovna.civ.cvut.cz//administrace/upload_dir/files/92d3 b80c1ab35ca5a6cba67ff8dceaf9c9931380.pdf

35 Barbora Drobíková Kontakty Barbora Drobíková barbora.drobikova@ff.cuni.cz


Stáhnout ppt "Barbora Drobíková Citování odborné literatury. Barbora Drobíková Úvod terminologie –citace –odkaz –autocitace –plagiát –informační zdroj."

Podobné prezentace


Reklamy Google