Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citování odborné literatury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citování odborné literatury"— Transkript prezentace:

1 Citování odborné literatury

2 Úvod terminologie citace odkaz autocitace plagiát informační zdroj

3 Proč citovat

4 Proč citovat citovat je etické
citovat není ostuda – naopak – ve vědecké práci se očekává

5 Využití citací citační rejstříky ISI – Web of knowledge – Scopus – Google Scholar -

6 Plagiátorství „Vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů“ cit.: HAVLOVÁ, Jaroslava. Plagiátorství. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z: <

7 pokr. porušování etických standardů vnitřních předpisů instituce
právní předpisy ČR – zejména autorskoprávní předpisy

8 Co není plagiát kompilát parafráze všeobecně známá fakta

9 Jak se plagiátorství vyvarovat
citovat celé kopírované části textu převzaté myšlenky autocitace citace přeložených pasáží z jinojazyčných textů důslednost i u obrázků, grafů, tabulek

10 pokr. SW na rozpoznání plagiátů
plagiát na VŠ -> až vyloučení ze studia autorskoprávní ochrana děl

11 Jak citovat

12 Jak citovat normy, standardy ISO 690, 3. vydání, 2011
různé další standardy

13 Zásady citování jednoznačná identifikace použitého zdroje
dostatek bibliografických informací povinné a nepovinné údaje jednotný citační styl v rámci jedné práce styl odkazů v textu styl soupisu použitých informačních zdrojů

14 Odkazování v textu

15 Způsoby odkazů 1) Odkazy přímo v textu, většinou uvedeny v kulatých popř. hranatých závorkách a) forma jméno a datum b) forma číselného odkazu 2) Odkazy v poznámkách pod čarou a) forma jméno, název

16 Metoda jméno-datum Text: Závěrečný seznam citací
.... text (Smiraglia, 1985, s. 3) Závěrečný seznam citací SMIRAGLIA, Richard P Theoretical considerations in the bibliographic control of music materials in libraries. Cataloging & Classification Quarterly, roč. 5, č. 3, s

17 Další příklady Text s odkazy:
Teorie neviditelných kolégií byla prozkoumána v přírodních vědách (Crane, 1972). O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Steig (1981, s. 556). Může to být, jak tvrdí Burchard (1965, s. 219) ...

18 pokr. závěrečné citace:
BURCHARD, JE How humanists use a library. In Intrex : report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press. CRANE, D Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press. STEIG, MF The information of historians. College and Research Libraries, Nov., vol. 42, no. 6, s

19 Několik citací od téhož autora
SMIRAGLIA, Richard P Theoretical considerations in the bibliographic control of music materials in libraries. Cataloging & Classification Quarterly, roč. 5, č. 3, s. 1-16 a. Music cataloging : the bibliographic control of printed and recorded music in libraries. Englewood : Libraries Unlimited. ISBN b. Uniform titles for music : an exercise in collocating works. Cataloging and Classification Quarterly, roč. 9, č. 3, s

20 Metody číselných odkazů
Příklady: ... text (Ref. 2) ... ... text (Odk. 34)... ... text [Lit. 21] ...

21 Poznámky pod čarou Text Odkazy pod čarou
... Teorie neviditelných kolégií byla prozkoumána v přírodních vědách. 32 O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Steig. 33 Může to být, jak tvrdí Burchard Odkazy pod čarou 32. CRANE, D., Invisible colleges. 33. STEIG, MF., The information needs of historians, s. 556. 34. BURCHARD, JE., How humanists use a library, s. 219.

22 Druhé a následující odkazy
33 VELLUCCI, Sherry, Bibliographic relationships, s. 16 34 VELLUCCI, cit. 33, s. 8

23 Pokud chybí závěrečný soupis
33 VELLUCCI, Sherry, Bibliographic relationships. In International Conference on the Principles and Future Development of AACR2 : Toronto, Canada, October 23-25, 1997 [online]. Toronto : Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules, 1997, [cit ]. Dostupné na WWW: < s. 16 34 VELLUCCI, cit. 33, s. 8

24 Citace použitých zdrojů

25 Příklady citací kniha stať ve sborníku
ROWLINGOVÁ, Joanne K. Harry Potter a ohnivý pohár. Praha : Albatros, ISBN stať ve sborníku STÖCKLOVÁ, Anna, SOUČEK, Martin, PAPÍK, Richard. Portály a servery na podporu informačních služeb a knihoven. In Knihovny současnosti Brno : Sdružení knihoven, 2001, s

26 pokr. článek v periodiku
WEAVER, William. The collectors : comman performances. Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, s

27 Citace el. zdrojů elektronická kniha
CARROLL, Lewis. Alice’s adventures in wonderland [online]. HTML ed. Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 1997, updated [cit ]. Dostupné na www:< Dostupné též v plain text, pdf a Plucker na www:<

28 pokr. stať v el. sborníku:
BAILEY, Russell. Information Commons - služby pro studenty a vědce: revoluce ve službách v oblasti elektronických zdrojů a elektronického publikování ve vědě. In INFORUM 2005: 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha května 2005 [online]. Praha : Albertina Icome, 2005 [cit ]. Dostupné na www:< Dostupné též jako prezentace. ISSN

29 pokr. článek v el. periodiku
OČKO, Petr. Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit ]. Dostupné na www: < ISSN

30 pokr. osobní komunikace
SOUČEK, Martin. Export Catharina – dotazniky [online]. Message to: Barbora DROBÍKOVÁ [cit ]. Osobní komunikace.

31 Co vše lze citovat jakýkoliv typ dokumentu
v kvalifikačních pracech možno odkazovat provedené průzkumy (např. dotazníky), osobní rozhovory (po dohodě se školitelem)

32 Informační příprava citační manažery projekt citace.com EndNote
EndNote RefWorks Zotero a další

33 pokr. možnosti ukládání citací
ukládání abstraktů, tvorba klíčových slov vazba citace na uložený plný text v PC generování citací do textů podle určené normy ->vlastní databáze prostudovaných pramenů

34 Použité zdroje Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 39 s. KATUŠČÁK, Dušan, DROBÍKOVÁ, Barbora, PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. V českém jazyce vyd. 1. Nitra : Enigma, ISBN NĚMEČKOVÁ, Lenka.  Plagiátorství [online]. Praha: ČVUT, 2009 [cit ]. Dostupný z: <

35 Kontakty Barbora Drobíková


Stáhnout ppt "Citování odborné literatury"

Podobné prezentace


Reklamy Google