Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace a metody citace www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0370 AutorMgr. Klára.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace a metody citace www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0370 AutorMgr. Klára."— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace a metody citace www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0370 AutorMgr. Klára Masařová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuVY_32_INOVACE_BC 1001 Stupeň a typ vzděláníStřední odborné vzdělávání Vzdělávací oborInformační služby, Ekonomika a podnikání Tematický okruhZpracování dokumentů Druh učebního materiáluVýukové materiály Cílová skupinaŽáci středních škol AnotaceKombinovaný výukový materiál pro žáka. Procvičování správného používání odkazů a zpracování použitých pramenů v seminárních pracích. Klíčová slovaAplikace normy ČSN ISO 690:2011, bibliografické citace, odkazy, příklady Datum30. 8. 2012

2 Zpracování dokumentů •Při zpracovávání jakýchkoliv dokumentů nebo jejich částí (v některém z dostupných textových editorů) vycházíme: –nejen z pravidel českého pravopisu, –typografických zásad (část A), –ale i z citačních norem (část B).

3 • Jasné oddělení vlastních myšlenek od převzatých je záležitostí ….., dodržení ….. ….. a odborné úrovně autora. • V textu práce odkazujeme na dokument, ze kterého …... • Bibliografická citace je souhrn údajů o citovaném dokumentu, umožňující jeho jednoznačnou … (týká se i obrazového materiálu). • Odkazem na citace se rozumí ………. v textu práce na citaci, uvedenou v …….. ……….. (odborná publikace, periodikum, internet, jiný dokument nebo pramen). • Provádí-li se odkaz na určité části dokumentu, je nutno uvést i čísla ……….. ETIKY AUTORSKÝCH PRÁV CITUJEME IDENTIFIKACI ODVOLÁNÍ JINÉM ZDROJI STRÁNEK

4 Pro všechny bibliografické citace se používá jednotný styl, formát a interpunkce. Obr. 1 Otevřená kniha. Zdroj: KRATOCHVÍL, Petr. [cit. 2012-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain Pictures.net na WWW: http://www.publicdomainpictures.net/view- image.php?image=592&picture=kniha http://www.publicdomainpictures.net/view- image.php?image=592&picture=kniha Správně uvedená bibliografická citace obrazového materiálu z volně dostupných zdrojů (např. Creative Commons, Public domain a Royalty free aj. ZPĚT Další ukázky

5 Část A – Typografické zásady •Text je většinou psán v blokové úpravě; řádkování 1,5. • Interpunkční znaménka – čárka, tečka, otazník, vykřičník, středník a dvojtečka se připojují bez mezery k předcházejícímu slovu, za nimi se musí mezera udělat (kromě desetinné čárky a jiných případů, např.: BORMOS, spol. s r. o., tel.) Uveďte další příklady

6 • Uvozovky se píší bez mezer, přiléhají ke slovu, angličtina používá pouze horní uvozovky ("tyto"), čeština a slovenština používá levé a pravé uvozovky (tj. dole a nahoře) – používejte výhradně české uvozovky (tj. „takto“). • Závorky se píší bez mezer, přiléhají ke slovu. U kterého média se můžeme setkat (texty) s horními uvozovkami? Odpověď: např. internet

7 • Pomlčka – (nachází se v alfanumerické části klávesnice) často zastupuje slovo až nebo až do, protože zastupuje slovo, je po obou stranách pomlčky mezera, pomlčka nemá být na konci ani na začátku řádku. • Spojovník (např. společensko-kulturní akce) se píše na rozdíl od pomlčky bez mezer, pomlčka i znaménko mínus (na numerické klávesnici) jsou delší než spojovník. Uveďte další příklady

8 • Za zkratkami (např. apod., např., atd.) se nepíše další tečka, za viz tečka nepatří (z lat. videre – vidět ), např. viz obrázek, za iniciálovými zkratkami utvořenými zkratkami velkých počátečních písmen se tečka nepíše, zkratka právního označení uvedená před názvem firmy se čárkou neodděluje (a. s. Stan; v. o. s. LAGUNA), právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje čárkou (Slunko, a. s., JENA, spol. s r. o., Pelhřimov) KLIKNI

9 • Značky měrných jednotek se píší bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou (př.: 20 cm; 5 V; 9,78 kg; 3 × 5 m; 32 min; 10 s), tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery (př.: +10 °C; 500 kW; 100 kWh; 45 mA; 500 kPa). X, x, ×

10 • Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery (Př.: 6V baterie = 6voltová = šestivoltová baterie; 100km rychlost = 100kilometrová = stokilometrová rychlost), pozor na záměnu znaménka × (krát) a x (malé písmeno abecedy)! (Lze použít kombinaci kláves Ctrl + Alt + ] nebo jiné způsoby, např. mapa znaků, vložení symbolu apod.)

11 • Datum píšeme s mezerami mezi dnem, měsícem a rokem (12. srpna 2012) • Na koncích řádků nesmí zůstat jednopísmenná předložka (v, s, z, k, apod.), pro odstranění problémů s předložkami používáme tvrdou mezeru pomocí kombinace kláves: Ctrl + Shift + Mezerník TEST

12 Část B Normy pro bibliografické citace • Známá norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura z prosince 1996 a norma ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části byly nahrazeny novou normou ČSN ISO 690 platnou od 1. dubna 2011.

13 Obvyklé pořadí údajů v bibliografické citaci 1.Jméno tvůrce (tvůrců, jsou-li k dispozici). Např.: LA FONTAINE, Jean de. U více autorů je první pořadí obrácené, dále následuje běžný zápis jména tvůtce. Např.: KOTLER, Philip a Veronica WONG. Více než tři tvůrci – KOTLER, Philip et al. 2.Název, případně podnázev. Měl by být uveden v takovém tvaru, v jakém se nachází v uvedeném citovaném prameni. Píšeme kurzívou. Např. Moderní marketing. Podnázev zapisujeme za název; oddělujeme dvojtečkou a začínáme malým písmenem. Např.: Moderní marketing: případové studie.

14 3.Typ nosiče (v případě potřeby) se uvádí v hranatých závorkách. Př.: [DVD]; [online] apod. 4.Vydání se uvádí tak, jak se nachází v informačním zdroji. Není-li uvedeno, doplňuje se odhad do hranaté závorky. Pokud se datum ve zdroji nenachází, uvádí se [b. r.]

15 5.Nakladatelské informace, tj. místo a vydavatel (odděluje se dvojtečkou) 6.Název edice (je-li k dispozici) se uvádí tak, jak je uvedeno v popisované jednotce. 7.Číslování v rámci popisované jednotky – tak, jak je uvedeno v informačním zdroji. Např.: 383 s.

16 8.Standardní identifikátor (např. ISBN, ISSN, ISMN, DOI, apod.). Pokud ho jednotka vlastní, musí být uveden. 9.Dostupnost, přístup nebo umístění informací. Uvádí se především u online informačních zdrojů pro bližší identifikaci a lokalizaci původního citovaného zdroje. Např.: Dostupné z: http://www.vistaprint.biz/vip/index.html 10.Dodatečné všeobecné informace (klasifikace, rozměr, cena a dostupnost, aj.)

17 Vztah mezi bibliografickou citací a odkazy v textu • Nejčastěji se používají tyto způsoby zápisu odkazu: – Jméno-datum (známé též jako Harvardský systém); uvádí se v kulatých závorkách. Příklad: Internet mění svět. Časy se mění (Dylen 1961), ale budou se měnit pořád a stále rychleji (The Darkness 2004). Jak uvádí Kotler (2007, s. 21), změny spočívají v různorodosti trhu. Jméno tvůrce a rok jsou uvedeny v kulatých závorkách. Jméno tvůrce se přirozeně vyskytuje v textu, rok vydání je uveden v kulatých závorkách.

18 V jakém případě uvádíme rok vydání za tvůrce? • Bibliografické citace (dále jen BC) uvedených informačních zdrojů jsou uspořádány v seznamu abecedně podle příjmení autorů a rokem vydání. Příklad: KOTLER, P., 2007. Moderní marketing. 4. evrop. vyd. Praha: Grada, s. 21. ISBN 978-80- 247-1545-2. V případě formy jméno-datum se rok vydání uvádí hned za jménem tvůrce.

19 O jaký typ číselného odkazu se jedná? – Forma číselného odkazu. Uvádí se pomocí čísel v kulatých závorkách (), hranatých závorkách []nebo pomocí horního indexu. Odkazujeme v textu na informační zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé. Následné odkazy určitého informačního zdroje obdrží stejné číslování jako první. U částí uvádíme po číslici i čísla stránek. Příklad: Internet mění svět. Časy se mění 26, ale budou se měnit pořád a stále rychleji. 13 s. 556 Jak uvádí Kotler 8, změny vychází z různorodosti trhu. Metoda pomocí horního indexu. Označení čísla strany jednotky.

20 nebo Internet mění svět. Časy se mění (26, 27), ale budou se měnit pořád a stále rychleji (13 s. 558). Jak uvádí Kotler (8), změny vychází z různorodosti trhu. Pozn.: případně použijeme hranaté závorky. Můžeme uvést i více informačních zdrojů v rámci jednoho odkazu. [33]

21 • BC informačních zdrojů jsou uspořádány v číselné řadě v číslovaném seznamu. Příklad: 8. KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evrop. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 21. ISBN 978-80-247-1545-2.

22 – Průběžné poznámky - uvádí se v kulatých nebo hranatých závorkách nebo v horním indexu, odkazují na poznámky číslované v pořadí, v jakém se objevují v textu. Každá citace informačního zdroje má své vlastní číslo. Příklad: Internet mění svět. Časy se mění 26, ale budou se měnit pořád a stále rychleji. 27, 28 Jak uvádí Kotler 29, změny vychází z různorodosti trhu. 27 – jeden autor (tvůrce); 28 – jiný autor (tvůrce).

23 • Poznámky by měly být uvedeny v číselném pořadí, jednotlivé poznámky odkazují na informační zdroj uvedený většinou na příslušné stránce textu pod čarou. Pokud poznámka odkazuje na již citovaný informační zdroj, měl by se buď opakovat úplný bibliografický odkaz nebo se uvádí číslo dřívější poznámky s případným číslem stránky textu (např. seminární práce apod.)

24 Jak vypadají poznámky pod čarou? Příklad: KOTLER, P., pozn. 9 KOTLER, P., pozn. 12, s. 21 29 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evrop. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 21. ISBN 978-80-247-1545-2. Uvádí se na jednotlivých stranách dokumentu v poznámkách uvedených pod čarou.

25 • U průběžných poznámek jako odkazů v textu se v seznamu použitých BC (seznam použitých zdrojů apod.) uvádí jednotlivé bibliografické citace abecedně, rozdělené podle jednotlivých informačních zdrojů (monografie, periodika, elektronické zdroje apod.)

26 Bibliografická citace monografie jako celku, popište jednotlivé části. KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Příjmení autora – verzálkami. Pokud je to možné, uvádíme za čárkou celé jméno autora. Píšeme celý název kurzívou, podnázev oddělujeme : a začínáme malým písmenem. Uvádíme pořadí vydání titulu. Místo vydání. Název nakladatelství je uveden za dvojtečkou. Celkový počet stran titulu tak, jak je uvedeno na poslední straně v knize. Rok vydání Identifikátor titulu.

27 Obrazový materiál • Nelze používat bez svolení autora!!! (viz autorské právo) • Kde najdeme volně dostupné obrazové materiály??? Bez omezení lze čerpat např. z webových stránek označených licencí Creative Commons, Public domain a Royalty free apod., které zaručují, že můžete obsah využít bez porušení autorských práv (viz Otevřené galerie). Při použití obrazového materiálu z webových stránek označených licencí Public domain nebo Royalty free musíme uvádět, kdy byl obrazový materiál použit, pod jakou licencí a přesný zdrojový odkaz neboli URL adresu na konkrétní stránku, ze které byl daný obrázek čerpán. (viz snímek č. 4)

28 „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Klára Masařová.“ www.zlinskedumy.cz Bibliografie • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. • PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius. ISBN 978-808-7053-508.

29 KONEC


Stáhnout ppt "Bibliografické citace a metody citace www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0370 AutorMgr. Klára."

Podobné prezentace


Reklamy Google