Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úprava písemností zpracovaných textovými editory (typografie)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úprava písemností zpracovaných textovými editory (typografie)"— Transkript prezentace:

1 Úprava písemností zpracovaných textovými editory (typografie)
Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

2 Úvod Typografie je souhrn pravidel pro grafickou úpravu textů zpracovaných textovými editory a zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností. Důvody, které nás vedou k dodržování jednotných typografických pravidel jsou především následující: pravidla českého pravopisu, lepší čitelnost textu, jednoduchá pozdější úprava a přeformá- tování textových dokumentů. Pravidla stanovuje norma ČSN

3 Mezerník Pravidlo: Mezera vytvořená mezerníkem by se nikdy v textu neměla vyskytovat dvakrát a vícekrát za sebou! Proč: různě široké mezery zhoršují čitelnost textu, při změně velikosti písma dochází k rozbití grafické úpravy textu. Řešení: Větší mezery se řeší tabulátory, které mají pevně danou šířku bez ohledu na velikost textu.

4 Interpunkce Pravidlo:
Před interpunkčními znaménky (. , ; : ? ! …) se mezera nedělá, za nimi ano. Typickou chybou je vynechání mezer v datu (chybně , správně ) nebo v s.r.o. – s. r. o. Výjimkou je více interpunkčních znamének za sebou (???), desetinná čárka, časové údaje (10:30), skóre (3:4), měřítko (1:20) ustálené zkratky (Ph.D.), webové adresy, víceúrovňové číslování a některé další. Proč: Lepší čitelnost textu, vizuální oddělení logických celků. Řešení: Špatně upravený text možno opravit pomocí hromadného nahrazování textu.

5 Nadpisy Pravidlo: Za poslední větou nadpisu (který není součástí odstavce se samotným textem) a poslední číslovkou v číslování nadpisů se nepíše tečka (či jiná interpunkce). Špatně: Horní končetiny. Správně: Horní končetiny

6 Pomlčka, rozdělovník (spojovník)
Pravidlo: Rozdělovník (na klávesnici vedle klávesy pravý Shift) se používá pro dělení slov (na konci řádku) a spojování slov – např. „sociálně-ekonomický“), pomlčka (Alt+0150, ve Wordu také Ctrl+Num–) se používá ve všech ostatních případech (nahrazení čárky, rozmezí apod.). Rozmezí se píše s pomlčkou bez mezer, správně je tedy „5–7“, „pondělí–pátek“ nikoliv 5 – 7, ani 5-7, ani 5 – 7, v ostatních případech se pomlčka odděluje s obou stran mezerami. Pokud vyjde slovo se spojovníkem na konec řádku, měl by být spojovník i na začátku dalšího řádku, proto je vhodné použít tzv. pevný spojovník – Ctrl+Shift+spojovník.

7 Závorky a uvozovky Pravidlo:
Závorky i uvozovky přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu, správně je tedy: Řekl: „Jezte, pijte, zpívejte, oslavujte nás, (ale potichu).“ Špatně je: Řekl: „ Jezte, pijte, zpívejte, oslavujte nás, ( ale potichu )." Proč: Lepší čitelnost. Na konci řádku by mohla zůstat osamocená závorka (uvozovka).

8 Lomítko Pravidlo: Lomítko se od textu neodděluje mezerami, správně je tedy 2009/2010, nikoliv 2009 / 2010.

9 Oddělovací znaky Pravidlo:
Řádek se ukončuje sám bez zásahu uživatele v okamžiku, kdy se text dostane na konec řádku. Enter se používá pro ukončení odstavce. Pro ukončení stránky (např. na konci kapitoly) se používá symbol pro konec stránky, ve Wordu Ctrl+Enter. Ve výjimečných případech lze pro nucené ukončení řádku použít Shift+Enter, odstavec však takto ukončen není. Proč: Pokud se kapitola ukončí mnoha obyčejnými entry, dojde při dopisování či mazání v předchozím textu k posunutí začátku následující kapitoly mimo začátek stránky.

10 Jednotky Pravidlo: Jednotky ve významu podstatného jména se od číslovky oddělují pevnou mezerou, ve významu přídavného jména se zapisují hned za číslovku. 3 km – tři kilometry 3km – tříkilometrový 5 % – pět procent 5% – pětiprocentní 11 °C – jedenáct stupňů (Celsia) 11° – jedenáctistupňový Proč: Lepší srozumitelnost textu.

11 Pevná mezera Pravidlo:
Na konci řádku by neměla zůstávat osamocená jednopísmenná slova – spojky a, i a předložky s, z, k, v, u, o. Proč: Lepší čitelnost textu. Řešení: Obyčejná mezera za spojkou či předložkou se nahradí tzv. pevnou mezerou – Alt+0160 (ve Wordu Ctrl+Shift+mezerník). Další případy použití: Vše kvůli dělení na konci řádku: mezera mezi číslovkou a jednotkou, mezera ve velkých číslovkách (1 000 000), mezera mezi titulem a jménem (Ing. Nový), mezera za pomlčkou, mezera v matematických zápisech.

12 Časové údaje Pravidlo:
Jednotlivé časové údaje se oddělují dvojtečkou, pouze desetiny sekundy se oddělují čárkou. Správně je tedy 3:15:42,52, nikoliv ,52.

13 Spojení čísel a slov Pravidlo:
Spojení je bez mezer, spojovníků a koncovek číslovek, správně je tedy 10násobný, nikoliv 10tinásobný, 10ti násobný, 10ti-násobný, 10-násobný. Obdobně 5násobek, 30krát, 18denní.

14 Výčty Pravidlo: Zpravidla fungují jako samostatné věty či větné členy, přísluší jim tedy interpunkce: – zpracování dřeva – výroba tesařského nářadí – nábytek na míru , , .

15 Matematické výrazy Pravidlo:
Číselné konstanty, početní znaménka a proměnné se zpravidla oddělují mezerou, výjimkou je znaménko plus či mínus před číslem označující kladnost či zápornost. Početní znaménka: sčítání + (plus), odčítání – (pomlčka, nikoliv rozdělovník), násobení · (Alt+0183, nikoliv tečka), dělení : (dvojtečka), speciální součin × (Alt+0215, nikoliv „iks“). Příklad: 2x – x · y + 5y = 8 (mezery), –5, +8 (bez mezer).

16 Speciální znaky (souhrn)
Enter – konec odstavce, Ctrl+Enter – konec stránky, Shift+Enter – konec řádku, Ctrl+Num– (Alt+0150)– pomlčka (–), Ctrl+Shift+mezerník (Alt+0160) – pevná mezera, Ctrl+Shift+- – pevný spojovník, Alt+0183 – krát (násobení ·), Alt+0215 – krát (speciální násobení, rozměry ×),

17 Zvláštní zápisy Měřítko – bez mezer 1:20 000.
Skóre a poměr – bez mezer 5:3. Rozměry – s mezerami 5 × 8 cm.


Stáhnout ppt "Úprava písemností zpracovaných textovými editory (typografie)"

Podobné prezentace


Reklamy Google