Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informatika Typografie, psaní textů na počítači. Počítačová typografie » nauka o tom, jak má vypadat tiskovina » pravidla nejsou závazná, mají jen formu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informatika Typografie, psaní textů na počítači. Počítačová typografie » nauka o tom, jak má vypadat tiskovina » pravidla nejsou závazná, mají jen formu."— Transkript prezentace:

1 Informatika Typografie, psaní textů na počítači

2 Počítačová typografie » nauka o tom, jak má vypadat tiskovina » pravidla nejsou závazná, mají jen formu doporučení » když už překročit, tak úmyslně, mělo by být poznat, že to je schválně » dříve specialisté, dnes kdokoliv

3 Zpracování textu, programy » Textové editory - editory obyčejných (plain) textových souborů bez možnosti formátování textu; » Textové (slovní) procesory - možnost nastavit formát textu, vkládat obrázky apod.; » Sázecí programy - tvorba složitějších textů s možností přesné sazby textu a vložených objektů;

4 Sazba – základní pojmy » šablona – souhrn přednastavených vlastností dokumentu, slouží jako východisko pro tvorbu stejně vypadajících různých dokumentů; » oddíl – část dokumentu, ve které je možno nastavit odlišně některé vlastnosti dokumentu (počet sloupců, záhlaví a zápatí, vzhled stránky, číslování stránek,…); » odstavec – vymezený stiskem Enteru; » styl – souhrn vlastností odstavce, příp. znaku (odstavcové a styly); » záhlaví ( zápatí ) – vyskytuje se na stránce nahoře (dole) – nad (pod) vlastním textem stránky – obsahuje většinou číslo stránky, název kapitoly, apod.

5 Typy písma » znaky, které charakterizují typ písma » způsob zakončení tahu (má / nemá patku) » má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod) » stínovaný / nestínovaný tah » dřík – hlavní tah písma » je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem stínovaný tah osa stínu kolmá stínovaný tah osa stínu šikmá nestínovaný tah

6 Klasifikace písem Proporcionální Neproporcionální Patkové písmo

7 Typografická pravidla I » v dokumentu maximálně tři typy písma - fontů » pokud jsou písma z různých skupin musí se výrazně lišit » celkový počet řezů 6 – 8 » velikost » ne více než 3 velikosti jednoho písma » zřetelně odlišené » 4 – 5 velikostí v jedné sazbě » nejmenší velikost písma 7 bodů – od velikosti 12 bodů používat pouze sudé velikosti písem; » čím delší text, tím čitelnější písmo » patková písma s jednodušší kresbou (Times, Bookman) » bezpatková - lépe čitelná (letáky, titulky, nadpisy)

8 Typografická pravidla 2 » nepoužívat více mezer za sebou – pro odsazení využít tabulátorů, odsazení odstavců nebo tabulek v textu; » používat pevnou mezeru – za jednoslabičnými předložkami, mezi iniciálami křestního jména a příjmením (např. K. J. Erben), ke spojení hodnoty a jednotek (např. 500 kg); » nadpisy nejvyšší úrovně by měly začínat na nové stránce – to ovšem závisí na charakteru práce; » zvýraznění – nepoužívat podtržené písmo, pouze tučné, kurzívu nebo tučnou kurzívu.

9 Základy psaní textu I Interpunkční znaménka » tečka(.), čárka(,) » těsně za slovo bez mezery a za ní mezera » mezera se nepíše následuje-li další znaménko » končí-li věta zkratkou, další tečka se nepíše » nepíše se za nadpisem » dvojtečka(:), středník(;), otazník(?), vykřičník(!) » těsně za slovo bez mezery a za ní mezera » dvojtečka u sportovního výsledku bez mezery » uvozovky(„“) ( Alt + 0139, Alt + 147 ) » těsně ke slovu bez mezer » " rovné uvozovky – palec » závorky » těsně ke slovu, vně je mezera » spojovník (-) » je na klávesnici » dělení slov na konci řádku » spojování slov česko-anglický » pomlčka (–) (Alt + 0150) » je delší » oddělovač větných celků (s mezerami) » rozsah hodnot (a–z) » uvození přímé řeči » označení měny: 23,– Kč

10 Základy psaní textu II » matemat. znaménka (+, –, = ) » píší se s mezerami » výpustek (…) (Alt + 0133,CTRL+.) » nahrazuje nevyslovený text » nemá se psát jako 3 tečky » odsuvník (’) (Alt + 0146) » apostrof, nahrazuje písmeno » přisazuje se těsně ke slovu » stupeň (°) » úhel bez mezery 65° » teplota s mezerou 30 °C » procenta (%) » s mezerou ve významu podstatného jména Šance je 50 %. » bez mezery jako přídavné jméno Šťáva je 50%. Psaní čísel »věta nesmí začínat číslicí »v textu vyjadřujeme čísla slovy »neplatí pro datum, letopočet, časový údaj »neplatí v odborných textech »oddělení desetinných čísel – čárka »rozdělení mezerou po třímístných skupinách »i vpravo od desetinné čárky »0,567 18 »ne letopočty, PSČ apod. »násobky bez mezer »10krát, 16bitový »datum s tečkami a mezerami »27. 10. 2002 »označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou

11 Základy psaní textu III » směrovací čísla » s mezerou po prvních třech číslech 272 00 » telefonní čísla » po dvou až třech číslicích 123 456 789 123 45 67 » předvolba se odděluje závorkami » (+420)221 912 416 Předložky » jednopísmenné (z s k v – zasekává) nesmějí zůstávat na konci řádku. » mezi písmeno a slovo vložíme pevná mezeru. (CTR+SHIFT+mezerník) Zkratky (např., apod.) » ne na začátku věty » víceslovné spojené do jednoho slova tj., nepíše se t.j. » iniciálové zkratky (USA) nemají tečku » pozor M.A.S.H. tečky má » viz není zkratka

12 Literatura: » kol.: Pravidla českého pravopisu. » Mgr. Dvořáková, Monika: Typografie, GPJP (dostupné na http://www.vyukainformatiky.unas.cz) » Pelikánová Lucie, Mgr. Tahalová Lenka PhD.: Psaní textových dokumentů, MFF UK » http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_inf/ppoint/kurz_obsa h.php?kod_kurzu=kat_inf_5288 (typografie) http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_inf/ppoint/kurz_obsa h.php?kod_kurzu=kat_inf_5288 » http://www.typo.cz (typografie) http://www.typo.cz


Stáhnout ppt "Informatika Typografie, psaní textů na počítači. Počítačová typografie » nauka o tom, jak má vypadat tiskovina » pravidla nejsou závazná, mají jen formu."

Podobné prezentace


Reklamy Google