Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psaní textových dokumentů Pelikánová Lucie 2005. Počítačová typografie u nauka o tom, jak má tiskovina vypadat u současné programové vybavení a možnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psaní textových dokumentů Pelikánová Lucie 2005. Počítačová typografie u nauka o tom, jak má tiskovina vypadat u současné programové vybavení a možnost."— Transkript prezentace:

1 Psaní textových dokumentů Pelikánová Lucie 2005

2 Počítačová typografie u nauka o tom, jak má tiskovina vypadat u současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku — každý může připravovat tiskoviny u drobnější tiskoviny připravujeme sami (dříve nutnost obrátit se na odborníky) u typografická pravidla by měl znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin –pravidla nejsou dogma –laici by se pravidel měli držet u typus = znak, vzor – grafó = píši

3 Písmo u znak, písmeno – základ dokumentu u písmo, font, písmová sada u názvy písem (podle tvůrců, produktu) u znaková sada

4 Znaková sada u malá písmena - minusky u velká písmena - verzálky u číslice (12345678910), zlomky (½¼) u diakritická, interpunkční znaménka a závorky –(‚.,;“„”!¡?¿-/–[—]}{…‘’«›‹»·+ ) u matematická znaménka u značky (™#®°′©″$%*+=€†‡‰¢£×) u různé další znaky u piktogramy (emotikony ), ideogramy

5 Typy písma u znaky, které charakterizují typ písma –způsob zakončení tahu (má / nemá patku) –má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod) –stínovaný / nestínovaný tah –dřík – hlavní tah písma –je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem –duktus – síla tahů –proporce písma stínovaný tah osa stínu kolmá stínovaný tah osa stínu šikmá nestínovaný tah

6 Klasifikace písem

7 Řezy písma u rodina písem –písma vycházející ze stejného výtvarného základu –písma se liší silou, šířkou a sklonem u řezy písma –síla – „hustota písma“ –slabá (light) –obyčejná (regular, book) –polotučná (demi, bold) –tučná (heavy) –extratučná (black, extra bold) u Sklon –stojaté (normal) –kurzivní (italic) u šířka písma –zúžená (condensed) –normální –rozšířená (expanded)

8 Typografické jednotky u Pica (angloamerická stopa) –1 " = 72,27 points –1 point = 0,353 mm –12 points = 1 pica = 4,233 mm u Upravený systém pica (pajka) (Adobe) –upraveno pro počítačové použití při tvorbě Postscript –1 " = 72 bodů = 6 picas –1 pica = 12 bodů u Didot (pařížská stopa) –1 bod = 0,376 mm –12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm –nepoužívá se v počítačové sazbě

9 Velikost písma u udává se v bodech u volí se podle formátu a typu tiskoviny –dětská knížka 12 – 14 bodů –učebnice, knihy většího formátu 11 – 12 bodů –beletrie pro dospělé 10 bodů –časopisy 9 bodů –noviny 8 bodů u čtverčík –čtverec o hraně odpovídající velikosti písma –horizontální typografická míra pro mezislovní mezery, velikost zarážky spod. –em – celý čtverčík –en – polovina čtverčíku u minusky –malá písmena u verzálky –velká písmena u kapitálky –jsou verzálky kreslené na střední výšku písma (na minusky)

10 Šířka písmen u šířka „kuželek“ jednotlivých písmen u liší se pro daný typ písma u číslice mají stejnou šířku u proporcionální, neproporcionální (Courier) písmo Neproporcionální písmo Proporcionální písmo

11 Kerning u některé textové procesory dělají mezi písmeny ve slově stejné mezery u problém u velkých nadpisů VLTAVA

12 Doporučení pro používání písma u typ a řez –ne více než 3 rodiny (typy) písma –pokud jsou písma z různých skupin musí se výrazně lišit –celkový počet řezů 6 – 8 u velikost –ne více než 3 velikosti jednoho písma –zřetelně odlišené –4 – 5 velikostí v jedné sazbě u čím delší text, tím čitelnější písmo –patková písma s jednodušší kresbou (Times, Bookman) –bezpatková - lépe čitelná (letáky, titulky, nadpisy)

13 Slovo u skupina znaků oddělená od okolních znaků mezerou u mezeru píšeme zásadně jednu u ne před znaménkem, ale za znaménka být musí u pevná mezera

14 Základy typografická pravidla u Interpunkční znaménka –tečka (.), čárka (,) »těsně za slovo bez mezery a za ní mezera »mezera se nepíše když následuje další znaménko »věta končí zkratkou, další tečka se nepíše »nepíše se za nadpisem –dvojtečka(:), středník(;), otazník(?), vykřičník(!) »těsně za slovo bez mezery a za ní mezera »dvojtečka u sportovního výsledku bez mezery –uvozovky(„“) ( Alt + 0132, Alt + 147 ) »těsně ke slovu bez mezer »rovné uvozovky (palec) ″ –závorky »těsně ke slovu, vně je mezera –spojovník (-) »je na klávesnici »dělení slov na konci řádku »spojování slov česko-anglický –pomlčka (–) (Alt + 0150) »je delší »jako znak minus (–23) »oddělovač větných celků (s mezerami) »aritmetické výrazy (3 – 5) »uvození přímé řeči »nahrazuje spojku až ( 9 – 11 hod ) »označení měny

15 Základy typografická pravidla –matemat. znaménka (+, –, = ) »píší se s mezerami –výpustek (…) »nahrazuje nevyslovený text »nemá se psát jako 3 tečky »Alt + 0133 –odsuvník (’) »apostrof »nahrazuje písmeno »přisazuje se těsně ke slovu »Alt + 0146 –stupeň (°), minuta (´), vteřina (˝) –©, ®, ™ u Psaní čísel –věta nesmí začínat číslicí –v textu vyjadřujeme čísla slovy »ne datum, letopočet, časový údaj –oddělení desetinných čísel – čárka –rozdělení zúženou mezerou po třímístných skupinách »ne letopočty, PSČ apod. –násobky bez mezer »10krát, 16bitový –datum s tečkami a mezerami »27. 10. 2002 –označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou

16 Základy typografická pravidla –směrovací čísla »s mezerou po prvních třech číslech 272 00 –telefonní čísla »po dvou až třech číslicích »devítimístná nnn nnn nnn »předvolba se odděluje závorkami u (+420)221 912 416 u zkratky (tj., apod.) –ne na začátku věty –iniciálové zkratky (USA) nemají tečku –pozor M.A.S.H. tečky má –pozor na viz u vyznačování –nejlépe řezem »kurzíva »není vhodné tučně (technická literatura) –postrkáváním »nepostrkávat kurzívu –pozor na podtrhávání »nepoužívat –vyznačování jiným písmem »technická literatura »jiná skupina písma

17 Pravidla u zkratky (tj., apod.) –ne na začátku věty –iniciálové zkratky (USA) nemají tečku –pozor M.A.S.H. tečky má –pozor na viz u vyznačování –nejlépe řezem »kurzíva »není vhodné tučně (technická literatura) –postrkáváním »nepostrkávat kurzívu –pozor na podtrhávání »nepoužívat –vyznačování jiným písmem »technická literatura »jiná skupina písma

18 Odstavec u základní stavební kámen u každý blok textu, ukončený znakem konec odstavce –vkládá se klávesou (Enter) –zobrazuje se jako speciální znak u odstavcová zarážka –posunutí prvního řádku v odstavci –v celém textu stejné –dnes se již v sazbě nemá používat u mezery mezi odstavci (proklad) u východový řádek –poslední řádek odstavce –delší než zarážka –o 1 em kratší než plný řádek »nelze kontrolovat automaticky u vlastnosti odstavce –pozice levého, pravého okraje –odsazení prvního řádku, mezera před a za odstavcem –řádkování, zarovnávání, tabelační zarážky –vzhled a chování odstavce

19 Odstavec u psaní textu do odstavce –zalamování řádků automatické –dělení slov (nedělíme ručně) »necháváme na editoru –nucené zalomení řádku (speciální znak Shift-Enter) u zarovnání odstavce –na levý okraj –na střed (u plakátů, pozvánek) –na pravý okraj –do bloku »rozšiřování mezer, řádky končí na pravém okraji »zhoršuje se čitelnost dokumentu, dělení slov »pozor na krátké odstavce »řeky u řádkový proklad –mezera mezi řádky –nastavuje se vzhledem k velikosti písma –obvykle 2 body u styly odstavců

20 Tabelátory u nevkládejte nikdy více mezer za sebou u tabelátor, tabelační zarážka u zarovnání –vlevo –doprostřed –vpravo –číselná (desetinná stránka) u vodící znak u skryté tabulky u Tabulky (Word)

21 Tok textu u vdovy a sirotci u svázání řádek u svázání odstavce s následujícím u automatické ukončení řádky před odstavcem –ručně Ctrl + Enter

22 Sloupce u vícesloupcová sazba u řádkový rejstřík

23 Formát tiskovin, úprava stránky u poměr zlatého řezu –š:v = 1:1,618 –2:3 u standardizovaný formát papíru A –A3, A4, A5 –A4 (210 x 297 mm) –A0 (1m 2 ) u optický střed stránky –je výš než geometrický střed u sazební obrazec –základní rozvržení stránky –okraje stránky –záhlaví a pata »umístěno číslování stránek u největší dolní okraj –nejmenší okraj u hřbetu »záleží na vazbě u číslování stránek –umístěno v záhlaví nebo v patě –pravá liché číslo (významnější) u oddíl

24 převzato z materiálu Pavel Roubal: Práce s textem – manuál ke školení úrovně Z

25 Umístění titulků a obrázků na stránce u pokud zarovnáváte několik řádků pod sebou na střed musí být spodní řádek nejkratší u pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu), měl by být umístěn v optickém středu –je kousek nad geometrickým středem u nejdůležitější nadpisy nebo obrázky umístěte na tzv. zlatý střed –ve 2/3 výšky, ve 2/3 šířky u pokud je v textu více obrázků měly by jejich okraje být v lince u pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř knihy u text by měl být výrazně členěn nadpisy, měl by mít jasnou strukturu

26 Generátor dummy textů u výplňové texty (Lorem ipsum) u potřebuji vidět, jak bude daný design vypadat u potřebuji vyplnit něčím, co má rytmus, střídají se znaky, různé délky slov u existuje i „český“ http://turkey.davi.cz/ http://turkey.davi.cz/

27 Fonty u písmo uložené jako data na počítači u soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma u instalují se s programovým vybavením u fonty lze dokoupit u zvláštní fonty (obrázkové) u přenos dokumentu na jiný počítač –nemusím mít k dispozici stejné fonty –přikládání fontu k dokumentu u Bitmapové fonty –tvar písmene je určen body v matici –nelze zvětšovat nebo zmenšovat beze ztráty kvality –datový tvar pro každou velikost –hardwarově závislé (tiskárny) u Vektorové fonty –tvar písmene je popsán matematicky popisem obrysových křivek –bez problémů měním velikost (transformace) –TrueType, Adobe Postscript

28 Programové vybavení u programové editory –pro psaní programů –textové soubory –základní práce s textem »přesun, kopírování textu, vyhledávání u textové editory –psaní dokumentů –parametry stránky, různé typy písma, zarovnávání textu –formát uložení dokumentu u textové procesory –velké formátovací možnosti –sazba do sloupců –vkládání obrázků –kontrola pravopisu –styly a šablony –tvorba tabulek –rejstřík, obsah –hromadná korespondence u DTP systémy –(Desk Top Publishing) –příprava publikací, zaměřeno na počítačovou sazbu –Adobe Page Maker –WYSIWYG »formátování vidím průběžně

29 Přenos dokumentů u Kódování češtiny –znaková sada je soubor znaků dostupných v určitém programu z konkrétního písma –většinou 256 znaků (228) »část znaků řídících »8 bitů (dostačuje pro znaky Západní Evropy) –pro češtinu speciální znaková sada (CE EE) –vzájemně nekompatibilní - problémy –Unicode - univerzální kódování –2 B, pro praktickou práci zavedeny skripty –znaky se ukládají v Unicode - univerzálně čitelný text u Speciální znaky –Alt+0xxx (Alt+092 \) u Formáty pro přenos dokumentů –PDF formát –založen na jazyce PostScript, zobrazeni není závislé na výstupním zařízení –nelze editovat –Adobe Acrobat –mohu již ukládat do tohoto formátu např. z Open Office, Tex –RTF formát - formátování popsáno textově

30 Použitá literatura u Pavel Roubal, Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Computer Press, 2003 u Robin Williamsová: Grafická úprava pod vedením profesionálů, Mobil Media, 2002 u Kočička Pavel – Blažek Filip, Praktická typografie, Computer Press 2000 u http://interval.cz/clanek.asp?article=1027 článek Martina Kopty http://interval.cz/clanek.asp?article=1027 u http://www.typo.cz/ Česká a světová typografie na internetu http://www.typo.cz/ u www.typo.cz - server o typografii (nejen počítačové) www.typo.cz u http://comin.cz/pismo/ - „O písmu a nejen o něm“ http://comin.cz/pismo/ u http://www.pravidla.cz/ - pravidla českého pravopisu http://www.pravidla.cz/ u http://www.jsi.cz/grafika/typo1.htm – stručná typografická pravidla http://www.jsi.cz/grafika/typo1.htm u Monika Šrámková: Přípravy na výuku MS Word, 2005 (předáno osobně) u http://www.lipsum.com/ generátor náhodných textů http://www.lipsum.com/ u http://turkey.davi.cz/ - generátor náhodných textů (i českých od Petra Znamenáčka http://turkey.davi.cz/


Stáhnout ppt "Psaní textových dokumentů Pelikánová Lucie 2005. Počítačová typografie u nauka o tom, jak má tiskovina vypadat u současné programové vybavení a možnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google