Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grafická a formální úprava písemných projevů Základní typografická pravidla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grafická a formální úprava písemných projevů Základní typografická pravidla."— Transkript prezentace:

1 Grafická a formální úprava písemných projevů Základní typografická pravidla

2 Písmo • bezpatkové Arial, Verdana, Trebuchet, Tahoma • pro krátký text • pro čtení na obrazovce • pro prezentace • patkové Times New Roman, Courier, Bookman • pro delší text • pro čtení na papíře • patky vedou oči po řádku

3 Mezery • Mezi slovy je vždy 1 mezera. • Mezeru píšeme za všechna interpunkční znaménka., : ; ! ? • Nikdy neděláme mezeru před interpunkci! • Jan,Ivan,ale Aleš ne ! Slyšíš ? ŠPATNĚ • Jan, Ivan, ale Aleš ne! Slyšíš? SPRÁVNĚ

4 Závorky a uvozovky • Uvnitř závorek připojíme text bez mezer, vně s mezerami. • Nářadí (lopaty a rýče) s sebou. SPRÁVNĚ • Nářadí( lopaty a rýče )s sebou. ŠPATNĚ • Úvodní uvozovky píšeme vždy dole, uzavírací nahoře. Text uvnitř připojíme bez mezer, vně s mezerami. • „Nezapomeň přijít!“ SPRÁVNĚ • „ Nezapomeň přijít! “ ŠPATNĚ

5 Značky jednotek, procent • Mezi číslem a značkou je mezera. Tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery. 6 kg, 64 %, 12 Kč, 2 ‰. • Samostatné výše položené značky (horní indexy) se připojují bez mezery. Pivo 12°, rozloha 20 m 2. Značky měn • V sestavách se značky měn píšou za peněžní částkou. V textech je lze uvádět za ní i před ní. 2 600 $, 25 €, £ 15

6 Měřítko, poměr, skóre • Čísla se od dvojtečky mezerami neoddělují. 1:10 000 Exponenty, indexy • Exponenty a indexy se připojují k číslici nebo k písmenu bez mezery na následující znakovou rozteč. • (a + b) 2 ; 10 -5 ; 300 m 3 ; 12 m 2 ; H 2 SO 4 ; CaCO 3 ; HNO 3

7 Teplotní stupně • Značka pro stupeň se připojuje těsně ke značce stupnice. Mezi číslem a značkou je mezera. 15 °C; -20 °C Časové údaje • Časové údaje se píšou dvoumístně a oddělují se dvojtečkami ( 08:00–12:00 ). Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami h, min, s nebo zkratkami hod., h., min. V textu se časové údaje píší jednomístně ( v 9 hod ).

8 Spojení čísel se slovy nebo písmeny • Mezera se nedělá tam, kde se spojuje číslo se slovem nebo s písmenem v jedno slovo nebo v jednu značku. 20násobek; 4násobný; 12denní; 2krát; odd. IIIb; Záběhlická 15a; formát A5 • Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery. 6V baterie = 6voltová; 100km rychlost = 100kilometrová; 8% sleva = 8procentní sleva

9 Spojovník • Spojuje výrazy, které tvoří těsný významový celek. Píšeme bez mezer! • u složených přídavných jmen • modro-zelený, technicko-ekonomický • u spojení typu C-vitamín; Rh-faktor • při dělení slov na konci řádku

10 Pomlčka - delší než spojovník, - píšeme alt + minus na numerické klávesnici, - nebo alt + 0150. • s mezerami • pokud nahrazuje čárku • spojení utkání Sparta – Slavia trať Praha – Ostrava • bez mezer • ve významu rozsahu od-do, rozmezí • otevřeno pondělí–pátek • částka Kč 200–300,- • i městské části Ostrava–Poruba

11 Výpustka (tři tečky) • s mezerou z jedné strany • pokud nahrazuje vypuštěný text na začátku nebo na konci věty Přemýšlím… Už to mám! • s mezerami z obou stran • pokud nahrazuje slova ve výčtu věcí • čárka je připojena k výpustce bez mezery Rýče, …, lopaty, kůly.

12 Konce řádků • Na konec řádku nepatří neslabičné předložky v, s, z,k a jednoslovné spojky a předložky a, i, o, u. • Na jeden řádek se píší spojení, která k sobě významově patří:  a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l., FF UK  100 Kč, 10 kg, 21. 6. 2012, Fr. Trávníček,  Ing. Čečetka, 2 500 lidí, 1 000 000 Kč • Mezi slova, která se nemají objevit na dvou různých řádcích, vkládáme pevnou mezeru. Současně stiskneme tři klávesy: Ctrl + Shift + mezerník.

13 Výčty (odrážky a seznamy) • Při psaní velkých písmen a interpunkce ve výčtech máme několik možností. • Pokud si vybereme některý z následujících způsobů, v rámci jednoho textu jej pak musíme dodržet a postupovat jednotně.

14 Výčet 1 Jestliže jsou položky ve výčtu nevětného charakteru, začínáme každý řádek malým písmenem, na konci každého bodu výčtu píšeme čárku a výčet ukončíme tečkou. Objednejte v dostatečném množství: • lahvové pivo, • cukrovinky, • ubrousky.

15 Výčet 2 Je-li výčet tvořen větami, jednotlivé položky zpravidla začínáme velkým písmenem a každý bod ukončíme tečkou. U dodaného zboží reklamujeme tyto závady: 1. Lak na dveřích je oprýskaný. 2. Barva prahu u dveří neodpovídá objednávce. 3. V zásilce chybí kukátko.

16 Výčet 3 Jsou-li jednotlivé body výčtu dostatečně graficky odlišeny, a to umístěním na samostatném řádku, interpunkční znaménko (včetně tečky na konci) na konci řádku psát nemusí Problematikou úpravy písemností se zabývá řada příruček a typografických prací, např.: • ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory • O. Kuldová, E. Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti • J. Kraus, J. Hoffmannová, Písemnosti v našem životě


Stáhnout ppt "Grafická a formální úprava písemných projevů Základní typografická pravidla."

Podobné prezentace


Reklamy Google