Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typografie formální úprava Tereza Kone č ná VUT FSI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typografie formální úprava Tereza Kone č ná VUT FSI."— Transkript prezentace:

1 Typografie formální úprava Tereza Kone č ná VUT FSI

2 Zdroje

3 Bro ž ura SO Č LÁZNA, Jan. Formální úprava ž ákovských odborných prací. Prost ě jov 2012

4 Normy

5 Se zdravým rozumem to doká ž ete i bez nich

6 Normy Se zdravým rozumem to doká ž ete i bez nich Č SN 01 6910: Úprava písemností zpracovaných textovými editory Č SN ISO 7144: Formální úprava disertací a podobných dokument ů ON 88 2503: Základní pravidla sazby Č SN ISO 2145 Dokumentace – Č íslování oddíl ů a pododdíl ů psaných dokument ů

7 7/0 Z č eho se skládá SO Č

8 Obálka 2/1 Z č eho se skládá SO Č

9 Obálka Titulní list/patitul 2/2 Z č eho se skládá SO Č

10 Obálka Titulní list/patitul Č estné prohlášení, p ř íp. pod ě kování 2/3 Z č eho se skládá SO Č

11 Obálka Titulní list/patitul Č estné prohlášení, p ř íp. pod ě kování Anotace a klí č ová slova 2/4 Z č eho se skládá SO Č

12 Obálka Titulní list/patitul Č estné prohlášení, p ř íp. pod ě kování Anotace a klí č ová slova Obsah 2/5 Z č eho se skládá SO Č

13 Obálka Titulní list/patitul Č estné prohlášení, p ř íp. pod ě kování Anotace a klí č ová slova Obsah Vlastní práce (úvod, t ě lo, záv ě r) 2/6 Z č eho se skládá SO Č

14 Obálka Titulní list/patitul Č estné prohlášení, p ř íp. pod ě kování Anotace a klí č ová slova Obsah Vlastní práce (úvod, t ě lo, záv ě r) Pou ž itá literatura (obrázky, citace,…) 2/7 Z č eho se skládá SO Č

15 Obálka Titulní list/patitul Č estné prohlášení, p ř íp. pod ě kování Anotace a klí č ová slova Obsah Vlastní práce (úvod, t ě lo, záv ě r) Pou ž itá literatura (obrázky, citace,…) P ř ílohy 2/8 Z č eho se skládá SO Č

16 3/0 Jak má práce vypadat

17 Rozsah 20-30 stran 3/1 Jak má práce vypadat

18 Rozsah 20-30 stran P ř ípadné další v ě ci do p ř íloh 3/2 Jak má práce vypadat

19 Rozsah 20-30 stran P ř ílohy Vazba (ideáln ě krou ž ková) 3/3 Jak má práce vypadat

20 Rozsah 20-30 stran P ř ílohy Vazba (ideáln ě krou ž ková) Jazyková správnost 3/4 Jak má práce vypadat

21 Rozsah 20-30 stran P ř ílohy Vazba (ideáln ě krou ž ková) Jazyková správnost Grafická úprava 3/5 Jak má práce vypadat

22 4/0 Grafická úprava

23 Papír formátu A4 4/1 Grafická úprava

24 Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bod ů 4/2 Grafická úprava

25 Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bod ů Ř ádkování 1 – 1,5 (nejvhodn ě jší 1,2) 4/3 Grafická úprava

26 Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bod ů Ř ádkování 1 – 1,5 (nejvhodn ě jší 1,2) Mezi odstavci volné místo (NE Ř ÁDEK!) 4/4 Grafická úprava

27 Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bod ů Ř ádkování 1 – 1,5 (nejvhodn ě jší 1,2) Mezi odstavci volné místo Okolo nadpisu volné místo (2-nadpis-1) 4/5 Grafická úprava

28 Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bod ů Ř ádkování 1 – 1,5 (nejvhodn ě jší 1,2) Mezi odstavci volné místo Okolo nadpisu volné místo (2-nadpis-1) Č íslovat stránky, poznámky, obrázky, tabulky 4/6 Grafická úprava

29 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY

30 Písmo

31 Patková písma – Times New Roman, Cambria,...

32 Písmo Patková písma – Times New Roman, Cambria,... P ř íliš tu č ných slov v textu znesnad ň uje a zpomaluje č tení

33 Písmo Patková písma – Times New Roman, Cambria,... P ř íliš tu č ných slov v textu znesnad ň uje a zpomaluje č tení Č asté st ř ídání kurzívy unavuje o č i ( a neestetické)

34 Sv ě tlost textu a sazba

35 Ř ádkování 1,15 – 1,2 (maximáln ě 1,5) p ř i velikosti písma 10 – 12

36 Sv ě tlost textu a sazba Ř ádkování 1,15 – 1,2 (maximáln ě 1,5) p ř i velikosti písma 10 – 12 Sazba na plnou ší ř ku (do bloku)

37 Úprava sazby do odstavc ů

38

39

40

41 Zápis speciálních znak ů

42 Spojovník „-“ V ě tná interpunkce., ? ! : ; Uvozovky „ č eské“, “americké” Závorky text _( text )_ text Procenta, stupn ě, jednotky Lomítko Datum a č as Matematická sazba

43 DISKVALIFIKA Č NÍ CHYBY

44 Terka.Konecna @ gmail.com D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "Typografie formální úprava Tereza Kone č ná VUT FSI."

Podobné prezentace


Reklamy Google