Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak zpracovat?. Úvodní stránka (Centrováno doprostřed, velikost písmen úměrně šířce strany.) GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA KUTNÁ HORA NÁZEV PRÁCE Sociologický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak zpracovat?. Úvodní stránka (Centrováno doprostřed, velikost písmen úměrně šířce strany.) GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA KUTNÁ HORA NÁZEV PRÁCE Sociologický."— Transkript prezentace:

1 Jak zpracovat?

2 Úvodní stránka (Centrováno doprostřed, velikost písmen úměrně šířce strany.) GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA KUTNÁ HORA NÁZEV PRÁCE Sociologický výzkum Obor č. 14 – Sociologie Kutná Hora 2005 Jména členů týmu vedoucí seminární práce: Mgr. Ing. Zdeněk Maňák,Ph.D.

3 Okraje  horní, pravý a dolní cca 2,5 cm  levý cca 3,5–4 cm (je širší kvůli vazbě) Písmo  velikost písmen 12, hlavní nadpisy kapitol vel. 14, podkapitol vel. 12  řádkování 1,5  typ písma Times New Roman (CE), připustit lze připustit i Courier New  mezery se píší za interpunkčními znaménky: za čárkou,_ za tečkou._ atd.  pozor na _=_, 30_% (30 procent), ale 30% (třicetiprocentní), pozor také na psaní  mezer u závorek: …tato práce se_(jak bylo uvedeno)_zabývá… Nadpisy  nadpisy základních částí písmem velikosti 14, tučně, všechna písmena velká,  nadpisy kapitol: písmo 12, tučně, všechna písmena velká, číslování 2.1, 2.2, 2.3 atd. Číslování stránek  průběžně, tedy vč. seznamu literatury  stránky příloh se již NEČÍSLUJÍ, neboť jsou očíslované přílohy  uvádět v zápatí stránky uprostřed (velikost 10)  Číslování stránek se zobrazuje až od s. 4, tj. od obsahu, takže ani na úvodní straně,  ani u prohlášení a poděkování NEJSOU napsaná čísla stránek!

4  citace citace

5 Význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát: 1. V 1. os. množ. č. („pozorujeme“, „vytváříme“) 2. V er-formě („vzniká“, „tvoří se“)

6 Zpracování písemných pramenů či literárních zdrojů zjištěných v rámci úvodní rešerše, pohled na řešenou problematiku u jiných autorů, východiska formující jednotlivé aspekty řešené problematiky ukázka vyhodnocení.docx

7 Popis přístupu autora k zadanému tématu, popis použitých metod, vč. základních charakteristik, ev. matematicko-statistických, komparativních a jiných metod. Na závěr metodické části se napíše hypotéza nebo hypotézy

8 P řehledné a výstižné (např. tabulkové, eventuálně graficky zpracované v tabulkovém, nebo grafickém editoru) výstupy zpracovaného vlastního tématu a konfrontace s pracemi jiných autorů: Každá otázka se musí vyhodnotit:  o teorii  o jiný, již publikovaný výzkum  o vlastní pohled !!!Na závěr konstatovat, zda li se vám hypotézy potvrdili či ne a proč!!!! ukázka vyhodnocení.docxukázka vyhodnocení.docx Tato část seminární práce je nejobsáhlejší

9 Stručné a výstižné vymezení dosažených výsledků s odkazem na cíle, které si autor stanovil v úvodu

10 1. Seznam použité literatury, pramenů, internetových zdrojů, popř. interview 2. Seznam zkratek (pokud jsou) 3. Přílohy


Stáhnout ppt "Jak zpracovat?. Úvodní stránka (Centrováno doprostřed, velikost písmen úměrně šířce strany.) GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA KUTNÁ HORA NÁZEV PRÁCE Sociologický."

Podobné prezentace


Reklamy Google