Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná fáze výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná fáze výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Závěrečná fáze výzkumu
Jak zpracovat? Závěrečná fáze výzkumu

2 GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA KUTNÁ HORA
Úvodní stránka (Centrováno doprostřed, velikost písmen úměrně šířce strany.) GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA KUTNÁ HORA NÁZEV PRÁCE Sociologický výzkum Obor č. 14 – Sociologie Kutná Hora Jména členů týmu vedoucí seminární práce: Mgr. Ing. Zdeněk Maňák,Ph.D.

3 Obecné pokyny pro formu zprávy
Okraje horní, pravý a dolní cca 2,5 cm levý cca 3,5–4 cm (je širší kvůli vazbě) Písmo velikost písmen 12, hlavní nadpisy kapitol vel. 14, podkapitol vel. 12 řádkování 1,5 typ písma Times New Roman (CE), připustit lze připustit i Courier New mezery se píší za interpunkčními znaménky: za čárkou,_ za tečkou._ atd. pozor na _=_, 30_% (30 procent), ale 30% (třicetiprocentní), pozor také na psaní mezer u závorek: …tato práce se_(jak bylo uvedeno)_zabývá… Nadpisy nadpisy základních částí písmem velikosti 14, tučně, všechna písmena velká, nadpisy kapitol: písmo 12, tučně, všechna písmena velká, číslování 2.1, 2.2, 2.3 atd. Číslování stránek průběžně, tedy vč. seznamu literatury stránky příloh se již NEČÍSLUJÍ, neboť jsou očíslované přílohy uvádět v zápatí stránky uprostřed (velikost 10) Číslování stránek se zobrazuje až od s. 4, tj. od obsahu, takže ani na úvodní straně, ani u prohlášení a poděkování NEJSOU napsaná čísla stránek!

4 CITACE A ODKAZY NA ZDROJE

5 Úvod Význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát: 1. V 1. os. množ. č. („pozorujeme“, „vytváříme“) 2. V er-formě („vzniká“, „tvoří se“)

6 Teoretická část Zpracování písemných pramenů či literárních zdrojů zjištěných v rámci úvodní rešerše, pohled na řešenou problematiku u jiných autorů, východiska formující jednotlivé aspekty řešené problematiky ukázka vyhodnocení.docx

7 metodická část Popis přístupu autora k zadanému tématu, popis použitých metod, vč. základních charakteristik, ev. matematicko-statistických, komparativních a jiných metod. Na závěr metodické části se napíše hypotéza nebo hypotézy

8 Výsledky Přehledné a výstižné (např. tabulkové, eventuálně graficky zpracované v tabulkovém, nebo grafickém editoru) výstupy zpracovaného vlastního tématu a konfrontace s pracemi jiných autorů: Každá otázka se musí vyhodnotit: o teorii o jiný, již publikovaný výzkum o vlastní pohled !!!Na závěr konstatovat, zda li se vám hypotézy potvrdili či ne a proč!!!! ukázka vyhodnocení.docx Tato část seminární práce je nejobsáhlejší

9 Závěr Stručné a výstižné vymezení dosažených výsledků s odkazem na cíle, které si autor stanovil v úvodu

10 Další náležitosti 1. Seznam použité literatury, pramenů, internetových zdrojů, popř. interview 2. Seznam zkratek (pokud jsou) 3. Přílohy


Stáhnout ppt "Závěrečná fáze výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google