Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍPRAVA METODICKÉHO POKYNU REKTORA VŠSS KE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Zpracování diplomové bakalářské práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍPRAVA METODICKÉHO POKYNU REKTORA VŠSS KE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Zpracování diplomové bakalářské práce."— Transkript prezentace:

1 PŘÍPRAVA METODICKÉHO POKYNU REKTORA VŠSS KE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Zpracování diplomové bakalářské práce

2 Obecné ustanovení V souladu s pravidly o způsobu zveřejňování závěrečných prací VŠSS, vydává rektor metodický pokyn, který stanoví základní formální náležitosti a úpravu závěrečných prací, tj. bakalářských dipl. prací, včetně postupu při jejich zveřejňování a ukládání. Termíny pro odevzdání závěrečných prací a jejich vložení do IS STAG jsou závazně stanoveny Harmonogramem akademického roku.

3 Nyní postupně k problémům :

4 Zásady

5 Náležitosti práce

6 dále

7 Doporučená formální úprava Přední strana BDP obsahuje přesný název VŠSS ( velikost písma 18, druh práce (18), vše centrováno doprostřed. V levém dolním rohu místo a rok vyhotovení BP (16), v pravém rohu jméno a příjmení studenta(16 ). Titulní list BP obsahuje rovněž přesná název VŠ ( 16), pod tím název studovaného oboru(14), název BP v českém jazyce (16 tučně), pod tím název v anglickém jazyce ( 14), druh práce je bakalářská diplomová práce ( 14, centrováno doprostřed), v levém dolním rohu místo a rok vyhotovení, v pravém jméno a příjmení vedoucího práce vč. titulů ( 14). Titulní list může obsahovat logo VŠSS.

8 Vysvětlení dalších náležitostí ABSTRAKT : je stručná charakteristika práce bez doplňkových informací, bez vlastní interpretace, bez hodnocení o rozsahu 50-100 slov. Za abstraktem lze zařadit seznam klíčových slov (3-10). Obsah bakalářské práce se uvádí na samostatném listu, je strukturovaný a osahuje názvy kapitol, oddílů a pododdílů s uvedením čísla stránky, kde začínají. Úvod nepojednání o předmětné problematice, ale seznamuje čtenáře v obecné rovině s tématem, cíli v dané problematice a nastiňuje strukturu a důležitost.

9 Návrh úvodu : makro-mokro-stav- cíle Uvádí rovněž stav řešení v dané problematice,resp. vývoj, teoretický koncept v problematice, která je řešena. V závěrečné části úvodu je uveden cíl řešení BDP. Statě kapitol : mají logickou strukturu : - teoretické vymezení problematiky, současné znalosti, hodnocení vývoje, metody řešení. - praktická: analýza současného stavu na základě hodnocení konkrétního vývoje, využití určité metody, vyhodnocení včetně návrhové části. Závěr : obsahuje stručné shrnutí poznatků, které autor formuloval v analytické části práce, na ně navazuje

10 s zobecnění ( syntéza), tj. zasazení do širšího rámce, a především konstatování, jak a proč bylo dosaženo plánovaného cíle. Hodnocení může obsahovat pracovní hypotézy a odpovědi na ně, vyhodnocení dotazníků, různých šetření, případné zhodnocení využitelnosti získaných poznatků a popis vlastního přínosu autora k řešené problematice. Analytická část práce tvoří základ řešení konkrétní problematiky, v jejím úvodu je nutné představit problém, i místo, kde je řešen z hlediska technického, ekonomického, sociálního, právního nebo společenského.

11 Další informace

12 Normy budou tvořit součást vyhlášky.


Stáhnout ppt "PŘÍPRAVA METODICKÉHO POKYNU REKTORA VŠSS KE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Zpracování diplomové bakalářské práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google