Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do managementu 1. seminář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do managementu 1. seminář"— Transkript prezentace:

1 Úvod do managementu 1. seminář
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. 6. Patro (7 podlaží), č. místnosti 744 Konzultace: úterý h a středa h

2 Podmínky zápočtu bude přiznán při dosažení, resp. překonání hranice minimálního součtu bodů za semestrální práci a aktivitu na seminářích. Semestrální práce, na zadané téma, musí být předložena a obhájena před vlastní studijní skupinou při splnění těchto podmínek: - při docházce vyšší či rovné 85% a aktivní účasti, - při docházce nižší než 85%, ale vyšší než 75% navíc po úspěšném absolvování dodatečné písemné práce, - při docházce nižší než 75% či neobhájení zadané práce resp. pouze pasivní účasti na cvičeních nebude kreditní zápočet udělen se všemi důsledky.

3 Způsob klasifikace platný pro školní rok 2011 - 2012
Semestrální práce, její obsah a provedení, s prezentací před pracovní skupinou až 25 bodů ( ). Hodnocení aktivity při práci na cvičeních v průběhu semestru až 9 bodů/semestr. Pro zápočet nutno získat z maxima 34 minimálně 10 bodů, při získání 9 a méně bodů není zápočet udělen se všemi důsledky.

4 Studijní materiály - Multiedu
Z loňského roku jsou zálohově na Nově na

5 Semestrální práce Téma: Představím vám manažera (1. ročník)
Výběr problematiky z oblasti managementu (2. ročník) Práce bude obsahovat - teoretické základy (tak jak je oblast problematiky popsána v literatuře) - výběr, volba podniku (závodu), firmy - seznámení se s konkrétní situací v určité fy. - stručný popis a rozbor činností, charakteristika org. prostředí - … dále dle zadání, více viz metodický list.

6 Semestrální práce - forma
Titulní list název tématu, jméno řešitele (dvou -ů) škola, fakulta, ročník, šk. rok, datum vypracování Obsah práce (seznam číslovaných kapitol a stran) Úvod - zdůvodnění volby tématu, nástin postupu řešení problému Teoretická část - teoretická východiska, popis dané problematiky v literatuře - uvést zdroj informací formou citace (odkaz na seznam literatury, eventuelně pod čarou na dané stránce), teorie max. 2 strany

7 Semestrální práce - pokračování
Praktická část - popis a analýza zvoleného systému (organizace, podniku, provozovny, oddělení, úseku, fy. ...), a to v rozsahu nezbytném k pochopení problematiky; - popis zkoumaného problému (max. 1 strana); - … dále viz metodický list. Závěr - zhodnocení výsledků, přínosů

8 Sylaby 1. seminář úvod, literatura,
seznámení s „pravidly hry“, podmínky k získání kreditů, zadání semestrální práce.

9 Sylaby 2. Seminář (SAMOSTUDIUM)
Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter, definice manažerské práce, funkce managementu, Filosofie, cíl a poslání organizace, společnosti případové studie na vytvoření cíle a poslání firmy, Problematika plánování.

10 Sylaby 3. – 4. seminář Organizování a komunikace, Carnegie.
Komunikace, verbální, nonverbální – teoretický úvod. Naslouchání – případová studie „Liška“ aneb dovedete se vcítit? AV dokument „Řeč těla“.

11 Sylaby 5. - 7. seminář Manažerské rozhodování, Deming, Juran, Pareto;
proces rozhodování; kreativita (tvořivost) a její úloha v podnikatelském řízení – případové studie, hry (obrázky – úhel pohledu, různé hry, hra s papírem, …); podpůrné metody a techniky (brainstorming, …, Pareto analýza); případové studie, AV dokumenty.

12 Sylaby 8. – 9. seminář Vedení, řízení, Maslow, McGregor, Herzberg
Motivace I (AV dokument), GET test. Motivace II (AV dokument), hra „Soubor řídících situací“.

13 Sylaby 10. seminář Řízení (AV dokument);
řízení výkonnosti, vedení, p. Meredith Belbin; Vedení; skupiny x týmy, týmová práce, AV dokument „Budování týmů“.

14 Sylaby 11. seminář Prezentace 1. skupiny max. 14ti studentů (po 5ti minutách) se záznamem na videokameru 12. seminář Prezentace 2. skupiny max. 14ti studentů (po 5ti minutách) se záznamem na videokameru 13. seminář Hodnocení, shlédnutí záznamů. 14. seminář závěr, zápočty

15 Děkuji za pozornost Dotazy?


Stáhnout ppt "Úvod do managementu 1. seminář"

Podobné prezentace


Reklamy Google