Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management a rozvoj obcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management a rozvoj obcí"— Transkript prezentace:

1 Management a rozvoj obcí
vstupní info 2012/2013

2 Cvičení 4 cvičení x 90 minut 2 přednášky x 45 minut
Termíny dle rozvrhu Zpracování seminární práce Konzultace dle dohody

3 Program cvičení Úvodní info, udržitelný rozvoj (definice, historie, principy, MA 21), participace jako jedna z podmínek UR Strategické plánování – strategický plán jako dokument (obsah, význam), strategický plán jako proces (příprava, analýza prostředí, tvorba strategie, indikátory, implementace, monitoring, evaluace), příklady zpracovaných SP Zapojování veřejnosti – definice komunity, otevřená a uzavřená společnost, příklady technik participace, předpoklady pro kvalitní zapojení veřejnosti, rizika participace, praktické zkušenosti

4 Program cvičení Partnerství v území – definice pojmů, mezisektorové partnerství, vznik partnerství, organizace partnerství, udržování partnerství, rizika, praktické příklady Facilitace a vedení jednání, konflikt a jeho role, předcházení konfliktům, řešení konfliktů Prezentace seminárních prací, diskuse

5 Seminární práce Téma : Zapojení obyvatel do rozvoje obce
Forma seminární práce: Rozsah: 12 – 14 normostran textu Titulní list název tématu, jméno řešitele, škola, fakulta, ročník, školní rok, datum vypracování Obsah seznam číslovaných kapitol s čísly stran Úvod zdůvodnění výběru obce, stručný popis postupu práce (získávání kontaktů a informací, zpracování výstupů apod.) (max. 1 strana)

6 Teoretická část popis teoretických východisek práce (max. 2 strany) Praktická část: základní informace o zvolené obci (geografické, demografické, ekonomické, environmentální, sociální, historické apod.) popis a zhodnocení sociálních a společenských poměrů v obci (počet a funkčnost spolků, klubů, neziskových organizací; dostupnost informací pro občany, způsob komunikace vedení obce s občany, zapojení občanů do života obce) popis a zhodnocení rozvojových dokumentů obce (plán rozvoje, studie rozvoje, strategický plán apod.) a procesu jejich vzniku se zřetelem na zapojení občanů

7 popis hlavních problémových oblastí života v obci
návrh zapojení obyvatel do řešení vybraného problému obce (popis, shrnutí přínosů a rizik) Závěr (max. 2 strany) shrnutí komentář z pohledu zpracovatele („lessons learned“ - co jsem se naučil/a?) Seznam použité literatury (dle směrnice EF TUL pro vypracování závěrečných prací) Přílohy

8 Poznámky Doporučena práce ve dvojicích – trojicích, doporučeny konzultace Předpokládá se práce s informacemi na obecních webech, návštěva v obci, osobní kontakt Doporučen výběr menší obce (vhodnější/snazší pro účel semestrální práce) Očekává se přehlednost, jednoduchost, srozumitelnost výsledného textu

9 Hodnocení seminární práce:
obsahová kvalita práce formální úroveň práce úroveň závěrečné prezentace práce (v rozsahu 10 minut + diskuse)

10 Kontakty Blažena Hušková Skype: bla.huska


Stáhnout ppt "Management a rozvoj obcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google