Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko 1. schůzka PS 24. 8. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko 1. schůzka PS 24. 8. 2011."— Transkript prezentace:

1 Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko 1. schůzka PS 24. 8. 2011

2 Program 1.Představení projektu a jeho kontextu 2.Harmonogram prací a výstupy 3.Výstup 1: Shromáždění projektových záměrů

3 Představení projektu a jeho kontextu  Cíl: podpora realizace rozvojových aktivit v regionu identifikace projektových záměrů na území regionu vyhodnocení projektových záměrů a sestavení akčního plánu pro příští roky zpracování technické dokumentace pro vybrané projektové záměry, které jsou součástí akčního plánu

4 Představení projektu a jeho kontextu  Kroky v I. fázi (do 11/2011): Jednání pracovní skupiny Společné workshopy Shromáždění projektových záměrů Vyhodnocení projektových záměrů z hlediska realizovatelnosti a financovatelnosti Zpracování akčního plánu  Kroky ve II. fázi (počátek roku 2012): technické dokumentace

5 Představení projektu a jeho kontextu  Zpracovatel I. fáze: SPF Group poradenská společnost v oblasti místního a regionálního rozvoje

6 Harmonogram prací a výstupy  Jednání pracovní skupiny a workshopy 1. schůzka PS – 24. 8. 2. schůzka PS – schválení projektového zásobníku (3.- 7.10.) 1. společný WS – možnosti financování (7.-11.11.) 3. schůzka PS – diskuse AP, schválení AP a projektů, k nimž bude zpracována PD (21.-25.11.) 2. společný WS – zásady pro přípravu žádostí(28.11 – 2.12.)

7 Harmonogram prací a výstupy  Shromáždění projektových záměrů září 2011  Vyhodnocení projektových záměrů říjen 2011  Zpracování akčního plánu a finální úprava dokumentu listopad 2011

8 Výstup 1: Shromáždění PZ  Metoda řízených rozhovorů výběr obcí rozeslání struktury rozhovoru a prázdných projektových listů vyplnění projektových listů respondenty (zástupci obcí) uskutečnění rozhovorů vč. případného dovyplnění projektových listů

9 Výběr obcí - principy  spíše venkovské obce nebo menší města  poloha převážně v centrální části regionu ČŠ  zkušenost související s ochotou podílet se na regionálních aktivitách a společné propagaci Českého Švýcarska jako jednotného regionu  reálně lze uvažovat o 23 obcích, z nich vyloučena města nad 10 tisíc obyvatel, následně vybráno 13 obcí

10 Výběr obcí

11 Struktura rozhovoru se zástupci obcí  Jaké jsou aktuální hlavní problémy a potřeby vaší obce/vašeho města?  Které rozvojové záměry vaše obec/město v současnosti připravuje, ať jsou již ve fázi ideového záměru, nebo ve fázi pokročilé přípravy (zpracovaná dokumentace, územní či stavební řízení apod.)?  Jaké parametry mají tyto rozvojové záměry vaší obce/města? (vyplnění projektových fichí pro každý záměr)  Jaký objem finančních prostředků může vaše obec/město ročně věnovat na přípravu a realizaci investičních záměrů? Jaký je ukazatel dluhové služby k 30. 6. 2011 a průměr dlouhodobého ukazatele za poslední rok?  Zkušenosti obce s realizací investičních projektů za posledních 5 let (název akce, zdroj fin. prostředků, rozpočet)

12 Projektové listy vyplňované zástupci obcí  Principy: zjistit informace, které mají využití nezahlcovat respondenty (zástupce obcí) velkým množstvím otázek přehlednost – tabulka v MS Excel s legendou snadnost odpovídání – pokud možno uzavřený výběr položek, které je možné vyplnit, číselné odpovědi atd.

13 Projektové listy vyplňované zástupci obcí  Informace o nositeli projektu (obci): Nositel projektu Zodpovědný zástupce nositele Kontaktní email Kontaktní telefon Sídlo nositele (ulice, čp., obec, PSČ) IČ

14 Projektové listy vyplňované zástupci obcí  Informace o projektovém záměru I: Název projektu Lokalizace projektu Charakter projektu Stručný popis – aktivity Cíl a zdůvodnění potřebnosti projektu Fáze rozpracovanosti Nutnost územního řízení x stavebního řízení x ohlášky Soulad projektu s územním plánem Předpokládané zahájení realizace Předpokládané ukončení realizace

15 Projektové listy vyplňované zástupci obcí  Informace o projektovém záměru I: Náklady v mil. Kč (vč. DPH) na přípravu projektu Náklady v mil. Kč (vč. DPH) na realizaci projektu Roční náklady v mil. Kč (vč. DPH) na provoz projektu Předpokládané finanční zdroje na realizaci projektu (viz bod 10) Ochota/připravenost nositele realizovat projekt i bez dotace Podpora projektu ze strany správ NP, CHKO a dalších dotčených orgánů státní správy Rizika a problémy Jakýkoli další komentář

16 Další aktivity  2. jednání PS (řízené rozhovory týkající se projektových záměrů v regionu ČŠ) termín (3. – 7. 10.) ???


Stáhnout ppt "Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko 1. schůzka PS 24. 8. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google