Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© HMP 2003 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Trenér TRÉNINKOVÁ ČÁST „Řízení lidských zdrojů“ Trenér.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© HMP 2003 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Trenér TRÉNINKOVÁ ČÁST „Řízení lidských zdrojů“ Trenér."— Transkript prezentace:

1 © HMP 2003 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Trenér TRÉNINKOVÁ ČÁST „Řízení lidských zdrojů“ Trenér

2 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Symbolické vyjádření používaných pomůcek Cíle : Zvládnout moderní řízení lidských zdrojů v oblastech potřebných pro malé a střední organizace. Jedná se zejména o oblasti podporující konkurence schopnost organizace při vstupu ČR do EU. Obsah : Analýza a návrh strategie ŘLZ Personální procesy Hodnocení zaměstnanců Rozvoj a vzdělávání Úvod (1)

3 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Místo, délka konání a počet účastníků: Na dohodnutém místě ve skupině 8 až 15 účastníků. Délka konání 1 den ….. 8 x 45 minut. Komentář: Po absolvování tohoto programu budou účastníci schopni:  porozumět vazbě mezi strategií podniku jako celku a strategií lidských zdrojů a být schopni toto porozumění prakticky realizovat;  porozumět důsledkům nových pracovních metod a organizačních přístupů pro lidské zdroje a pružně je uplatňovat;  uvědomit si ústřední význam procesů vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců, a to jak v rovině individuální, tak v souladu se spolupracovníky včetně jejich hodnocení. Úvod (2)

4 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Úvod (2) Rozvrh tréninku – dopolední část 4 x 45 minutCELKOVÝ ČAS 90 minutPersonální procesy 15 minutpřestavka 75 minut Analýza a návrh strategie 15 minut Úvod, cíle, očekávání počátení znalost ČASPOMŮCKYČÁSTI MODULU

5 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 4 x 45 minutCELKOVÝ ČAS 15 minut Znalost po tréninku Zhodnocení, závěr 75 minutRozvoj a vzdělávání 15 minut přestavka 90 minut Hodnocení zaměstnanců ČASPOMŮCKYČÁSTI MODULU Rozvrh tréninku – odpolední část Úvod (3)

6 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 1. Popište strategický proces ŘLZ:………………………………………………………………………… 2. Jaké cíle sleduje strategie ŘLZ?………………………………………………………………………… 3. Uveďte některé zákazníky systému ŘLZ. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. Které principy procesů ŘLZ znáte?………………………………………………………………………… Počáteční znalosti (a)

7 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 5. Jak lze využít hodnocení zaměstnance pro jeho motivaci?………………………………………………………………………… 6. Jaké jsou výstupy z procesu hodnocení zaměstnance?………………………………………………………………………… 7. Čím začíná proces vzdělávání v organizaci ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 8. Jak se lidé v organizaci učí ?………………………………………………………………………… Počáteční znalosti (b)

8 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 1. Analýza a návrh strategie ŘLZ Cíl: Porozumět vazbě strategické analýzy na tvorbu strategie organizace jako celku a strategii ŘLZ a být schopen toto porozumění prakticky realizovatVýstupy: Provedená analýza organizace k definované koncepci rLZ Definovaný strategický proces ŘLZ Definované parametry realizace rLZ

9 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Program (75 minut): 1.Definování pojmu strategie ŘLZ, koncepce, strategický proces 2.Analýza organizace - strategie ŘLZ, měření podle EFQM,BSC 3.Analýza realizace rLZ – diskuse 4.Rozbor realizace ŘLZ - definované parametry 5.Zhodnocení a závěry 1. Analýza a návrh strategie ŘLZ

10 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 1. Analýza a návrh strategie ČASČINNOSTTEORIEMETODAPOMŮCKY Celkem: 75 minut 15 minut Vazba mezi strategii ŘLZ a realizací ŘLZ Potřeby naplnění strategie organizace a strategie ŘLZ Výklad a rozhovor k tématu 15 minut Analýza strategie ŘLZ v organizaci Podkladový text Samostatná práce (popř. ve skupinách) 10 minut Návrh realizace ŘLZ – týmová práce Podklad ze samostatné práce a presentací Diskuse

11 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ČASČINNOSTTEORIE METODAPOMŮCKY 15 minut Presentace realizace ŘLZ Strategický proces a realilzace ŘLZ Presentace 15 minut Společný rozbor presentace Vazba strategie – strategie ŘLZ – realizace rLZ Diskuse 10 minutZhodnocení a závěrPorovnání znalostí Porovnání posunu znalostí 1. Analýza a návrh strategie

12 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 2. Personální procesy Cíle: Porozumět novému přístupu a organizaci ŘLZ Pochopit pojmy proces ŘLZ/systém ŘLZ, personální procesyVýstupy: Definovaný systém ŘLZ Seznam klíčových procesů ŘLZ

13 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Program (90 minut): 1.ŘLZ jako systém a personální procesy 2.Procesy v systému ŘLZ 3.Výstupy a měření v procesech ŘLZ - praxe 4.Role manažéra, personalisty a útvaru ŘLZ v systému 5.Zhodnocení a závěry Moto: „Řízení lidských zdrojů zahrnuje všechna rozhodnutí a činnosti vedení, která ovlivňují povahu vztahu mezi organizací a zaměstnanci.” (Beer, Spector et al, 1984). 2. Personální procesy

14 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 2. Personální procesy ČASČINNOSTTEORIEMETODAPOMŮCKY 10 minut ŘLZ jako systém, pojmy Architektura budování sŘLZ Výklad, diskuse 25 minut Procesy v systému ŘLZ Principy procesů, Výstup, vlastník, zákazník procesu Výklad a rozhovor 25 minut Měření a výstupy v procesech ŘLZ Zpětná vazba, regulace, PRAXE HMP Rozbor výsledků měření 20 minut Role manažéra, personalisty a útvaru ŘLZ v systému Vazby mezi procesy a vlastníky procesů Diskuse a tvorba seznamu 10 minutZhodnocení a závěr-- Porovnání posunu znalostí

15 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 3. Hodnocení zaměstnanců Cíl: Pochopit hodnocení zaměstnanců jako hodnocení pracovního výkonu Porozumět důsledkům hodnotícího pohovoru pro rozvoj zaměstnanceVýstupy: Definovaná kritéria hodnocení výkonu zaměstnance Definované výstupy hodnocení – cíle podle BSC

16 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Program (90 minut): 1.Hodnocení jako nepřetržitý proces 2.Účel hodnocení výkonu zaměstnance 3.Hodnocení výkonu zaměstnance– praxe HMP 4.Rozvojový pohovor – praxe HMP 5.Vazba hodnocení výkonu na BSC 6.Využívané metody a styly vyhodnocení v HMP 7.Zhodnocení a závěry 3. Hodnocení zaměstnanců

17 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 3. Hodnocení zaměstnanců ČASČINNOSTTEORIEMETODAPOMŮCKY 10 minut Definování procesu hodnocení Hodnocení jako nepřetržitý proces (teoretický model) Výklad, skupinová práce 15 minut Definování kritérií výkonu - cíle Účel hodnocení výkonu pro dosažení strategických cílů Skupinová práce k určení výkonu 15 minut Nástroje hodnocení jednotlivce, skupiny a organizace Měření trendu potenciálu rozvoje organizace Výklad, řízená diskuse

18 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 3. Hodnocení zaměstnanců ČASČINNOSTTEORIEMETODAPOMŮCKY 20 minut Definování kritérií hodnocení-praxe HMP Hodnocení výkonu zaměstnance (teoretický model) Řízená diskuse 20 minut Popis správného rozvojového pohovoru Rozvojový pohovor – jeho nebezpečí Výklad, diskuse 10 minutZhodnocení a závěr Porovnání s znalostí Porovnání posunu znalostí

19 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 4. Rozvoj a vzdělávání Cíl: Uvědomit si ústřední význam procesů vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců a to v rovině individuální tak i týmové/skupinové.Výstupy: Praktický popis „Kolbova učebního cyklu“ ( pro koučování ) Parametry hodnocení vzdělávání v učící se organizaci - efektivita a účinnost v HMP

20 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Program (75 minut): 1.Odborný růst zaměstnanců a strategie organizace 2.Učící se organizace – jak se lidé učí 3.Koučování – manažérská dovednost 4.Rozvoj jednostlivce a skupin a týmů 5.Hodnocení vzdělávání a rozvoje systému ŘLZ 6.Zhodnocení a závěry 4. Rozvoj a vzdělávání

21 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 4. Rozvoj a vzdělávání ČASČINNOSTTEORIEMETODAPOMŮCKY 10 minut Definování vazby procesu rozvoje a vzdělávání na realizaci strategii ŘLZ Potřeby odborného růstu a strategie organizace Řízená diskuse 15 minut Učící se organizace: metody vzdělávání Kolbův učební cyklus – jak se lidé učí Výklad a samostatná práce 15 minut Rozbor metody koučování Koučování jako základní metoda rozvoje jednotlivce Reflexe a video nahrávka

22 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 4. Rozvoj a vzdělávání ČASČINNOSTTEORIEMETODAPOMŮCKY 15 minut Rozvoj skupiny a týmů – praxe HMP Měření rozvoje skupiny a týmu Řízená diskuse, skupinová práce, shrnutí 10 minut Vzdělávání a rozvoje – praxe HMP Úloha procesu vzdělávání a rozvoje jednotlivce v systému ŘLZ Výklad, skupinová aktivita 10 minutZhodnocení a závěrPorovnání znalostí Porovnání posunu znalostí

23 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 1. Popište strategický proces ŘLZ:………………………………………………………………………… 2. Jaké cíle sleduje strategie ŘLZ?………………………………………………………………………… 3. Uveďte některé zákazníky systému ŘLZ. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. Které principy procesů ŘLZ znáte?………………………………………………………………………… Znalost po tréninku (a) Znalost po tréninku (a)

24 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 5. Jak lze využít hodnocení zaměstnance pro jeho motivaci?………………………………………………………………………… 6. Jaké jsou výstupy z procesu hodnocení zaměstnance?………………………………………………………………………… 7. Čím začíná proces vzdělávání v organizaci ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 8. Jak se lidé v organizaci učí ?………………………………………………………………………… Znalost po tréninku (b) Znalost po tréninku (b)

25 Řízení lidských zdrojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Co jsme zvládli ? Celkový závěr tréninku


Stáhnout ppt "© HMP 2003 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Trenér TRÉNINKOVÁ ČÁST „Řízení lidských zdrojů“ Trenér."

Podobné prezentace


Reklamy Google