Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

2 strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy

3 strana 3 Kapitola 1: Vztahy Data Informace Znalosti Rozhodnutí Informační systémy Znalostní systémy.

4 strana 4 Informační systém Je systém metod, lidí a prostředků zpracovávajících informace. Úkol IS: získat, zpracovat a poskytovat informace v daný čas, rozsahu a formě. Význam IS: zkvalitňování řízení, přesná informovanost, rychlá obnova informací, uchování informací, plnění netradičních požadavků zákazníků PROČ? JAK? PRO KOHO? ZA CO? Kapitola 1: Vztahy

5 strana 5 Integrovaný IS Výhody: –určený pro všechny úrovně řízení, –podpora strategických cílů podniku, –všechna data jsou uložena pouze jednou, –zpracování dat ze všech hledisek, –jedno z hlavních jmění podniku. Nevýhody: –závislost podniku na dodavatelích IS, –velký dopad na podnik v případě havárie IS, –větší náročnost na uživatele. Kapitola 1: Vztahy

6 strana 6 Životnost komponent IS Hardware: 2-3 roky Základní software: 4-7 let Aplikační software: 10-15 let Lidé: dny-desetiletí Kapitola 1: Vztahy

7 strana 7 Tvorba IS Strukturované projektování 1.Organizační příprava 2.Formulace informační strategie 3.Životní cyklus IS Objektové projektování –konec 20. století Agilní metody projektování IS –začátek 21. století Kapitola 2: Tvorba IS

8 strana 8 1. Organizační příprava Vytvoření funkce informačního manažera (delegování pravomocí a odpovědnosti) odpovědnost za přípravu a realizaci inf. strategie, sledování stavu IS a navrhování inovací Tvorba norem v souvislosti s IS Zabezpečení financí Příprava uživatelů Zabezpečení ochrany dat (Spolupráce se systémovým integrátorem) Kapitola 2: Tvorba IS

9 strana 9 2. Formulace informační strategie Optimální podpora cílů podniku Popis a hodnocení současného stavu IS Definice cílového stavu (globál. architektura) Navržení možných cest ze současného do cílového stavu Kapitola 2: Tvorba IS

10 strana 10 3. Životní cyklus IS 1.Studijní fáze 2.Analýza 3.Návrh 4.Realizace 5.Instalace 6.Vyhodnocení 7.Provoz Kapitola 2: Tvorba IS

11 strana 11 Možné příčiny neúspěchu Chybně postavená globální podniková strategie Podcenění významu IS Malá angažovanost vrcholového vedení Povrchní specifikace požadavků na IS Budování IS bez koncepce Podcenění provozních nároků IS na IT Nedodržení termínů realizace a finanční náročnosti IS Nepřipravení zaměstnanců na změny Volba nevhodného nebo nekvalitního SW Kapitola 2: Tvorba IS

12 strana 12 Zapojení GIS do IS podniku 1.Stanovení cílů projektu a vazby do stávajícího IS 2.Budování databáze (v souladu s databází stávajícího IS) 3.Práce s lidskými zdroji 4.Restrukturalizace a manipulace s daty 5.Analýzy a syntézy 6.Vytváření výstupů Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku

13 strana 13 1. Stanovení cílů projektu Musí být v souladu se strategickými cíli podniku Alokace pracovníků Musí odpovědět na otázky: –Jaké problémy se budou řešit? –Jak se to řeší doposud? –Z jakých zdrojů získáme vstupní data? –Jak často postupy použijeme? –Jaké budou výsledné produkty? –Budou výstupy použitelné i pro jiné účely? –Komu budou výstupy určeny? Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku

14 strana 14 2. Budování databáze Zvážení dostupných zdrojů dat Alokace technických zařízení Definování pracovních postupů Navržení struktury a parametrů databáze Navržení zabezpečení dat Samotný vstup údajů Kontrola dat a editace chyb Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku

15 strana 15 3. Práce s lidskými zdroji Zabezpečení správců nového speciálního HW Zabezpečení správců SW Proškolení odborníků pracujících s GIS Informování ostatních pracovníků o možnostech využívání Zapojení GIS do celopodnikových procesů Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku

16 strana 16 4. Restrukturalizace a manipulace s daty Restrukturalizace: změny ve struktuře geografických a atributových dat Generalizace: zobrazení objektů při změně měřítka zobrazení Transformace: změna projekce mapy, rotace a posuny Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku

17 strana 17 5. Analýzy a syntézy Dotazy na databázi Třídění dat Generování statistických dat Analýza povrchů Analýzy vzdáleností Analýzy obrazů Analýzy sítí Statistické analýzy Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku

18 strana 18 6. Vytváření výstupů Typy výstupů: –Grafické (mapy, grafy, obrázky) –Textové (tabulky, texty) –Multimediální (zvuk, video) Výstupní zařízení: –monitor –tiskárna –plotr Kapitola 3: Zapojení GIS do IS podniku

19 strana 19 Hardware pro GIS Kapitola 4: HW nároky


Stáhnout ppt "Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google