Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení RK-17-2004-04, př. 2 počet stran: 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení RK-17-2004-04, př. 2 počet stran: 10."— Transkript prezentace:

1 Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení RK-17-2004-04, př. 2 počet stran: 10

2 Průběh realizace Studie Projekt Studie proveditelnosti probíhal ve třech hlavních fázích: 1. Fáze - Interview Fáze 1 2. Fáze - Tvorba dokumentu Studie Fáze 2 3. Fáze - Prezentace výsledků Fáze 3 Uskutečněno kolem 40 interview s přibližně 80 pracovníky KrÚ Na úrovni radních, vedoucích odborů a vybraných oddělení Informační a analytické potřeby Současné, případně požadované datové zdroje Syntéza získaných informací Studie obsahuje Popis datových zdrojů (138) Popis datových tržišť (38) Architektura DS Etapizace řešení … Oponentura (f. Adastra) Prezentace výsledků Vedoucí odborů Rada kraje

3 Datové zdroje (DZ) Popis interních a externích DZ (138) Návrh na získávání externích DZ (Ramis, ČSÚ) Stanovení priorit v oblasti DZ a návrh nových DZ pro potřeby datového skladu (např. evidence zřizovacích listin)

4 Datová tržiště (DT) Návrh a popis všech DT realizovatelných na KrÚ Vysočina (38) Návrh 1. etapy budování datového skladu na KrÚ Vysočina (DT: Fond Vysočiny a Ekonomiky) Stanovení časové náročnosti při budování jednotlivých DT

5 Navrhované etapy datového skladu Fond Vysočiny - Data z Fondu Vysočiny využívá řada odborů i vedení kraje - Daná problematika je všeobecně známá - Oblast řešení není nejsložitější a umožní rychlý náběh budování datového skladu - Zpracovaná problematika by měla srozumitelně představit všem uživatelům možnosti analýzy dat v datovém skladě a tak jim umožnit, aby přesně mohli definovat své požadavky na řešení dalších etap = prototyp datového tržiště Statistické tržiště - Důležité pro tržiště FV - Jednotná základna statistických dat pro ostatní odbory

6 Organizační zajištění - varianty - diskuse Zřízení samostatného analytického týmu Začlenění analytického týmu do Útvaru interního auditu Vytvoření virtuálního analytického týmu, kde by pracovníci analytického týmu zůstali organizačně začleněni v rámci jednotlivých odborů Možnost využití služeb týmu pro akční plán CAF!!!

7 Ostatní Návrh architektury datového skladu (software, hardware, zálohování atd.) Legislativní analýza (problém vlastnictví dat a jejich prezentace – ochrana osobních údajů, autorský zákon) Stanovení 0 kroků při budování datového skladu (změna sběru dat (např. data PO), nutnost získání externích dat (ČSÚ)

8 Vyčlenit pracovníka odpovědného za Projektové vedení tvorby DS za KrÚ. Vyřešit problematiku analytického týmu – květen 2004 Výběr bloku etap pro první fázi řešení DS Navrhujeme etapy FV a Statistické tržiště (oblast ekonomiky realizovat později), potřeba konzultace s radou – květen 2004 Alokace finančních prostředků – červen 2004 Výběr dodavatele na řešení vybraného bloku etap – srpen 2004 Realizace dvou DT – do konce roku 2004 Dodavatelská firma by měla úzce spolupracovat s analytickým týmem Shrnutí – navrhované kroky

9 KEVIS GINIS KDB Provozní databáze Excel a dbf soubory Externí zdroje WWW Portál Reportovací a informační služby Databáze datového skladu OLAP databáze Transformace a integrace provozních dat Datový sklad Relační databáze Načítání dat Uživatelé Technologická infrastruktura datového skladu skrytá před uživateli Excel XP WWW prohlížeč Reportovací nástroje Výsledná podoba datového skladu

10 Odkazy http://intranet.kr-vysocina.cz/projects/dwh/Final_Priloha_Trziste.doc http://intranet.kr-vysocina.cz/projects/dwh/Final_Priloha_Zdroje.doc http://intranet.kr-vysocina.cz/projects/dwh/Final_Shrnuti_Studie_proveditelnosti.doc http://intranet.kr-vysocina.cz/projects/dwh/Final_Studie_proveditelnosti.doc


Stáhnout ppt "Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení RK-17-2004-04, př. 2 počet stran: 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google