Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení"— Transkript prezentace:

1 Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení
RK , př. 2 počet stran: 10 Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení

2 Průběh realizace Studie
Projekt Studie proveditelnosti probíhal ve třech hlavních fázích: 1. Fáze - Interview Fáze 1 2. Fáze - Tvorba dokumentu Studie Fáze 2 3. Fáze - Prezentace výsledků Fáze 3 Uskutečněno kolem 40 interview s přibližně 80 pracovníky KrÚ Na úrovni radních, vedoucích odborů a vybraných oddělení Informační a analytické potřeby Současné, případně požadované datové zdroje Syntéza získaných informací Studie obsahuje Popis datových zdrojů (138) Popis datových tržišť (38) Architektura DS Etapizace řešení Oponentura (f. Adastra) Prezentace výsledků Vedoucí odborů Rada kraje

3 Datové zdroje (DZ) Popis interních a externích DZ (138)
Návrh na získávání externích DZ (Ramis, ČSÚ) Stanovení priorit v oblasti DZ a návrh nových DZ pro potřeby datového skladu (např. evidence zřizovacích listin)

4 Datová tržiště (DT) Návrh a popis všech DT realizovatelných na KrÚ Vysočina (38) Návrh 1. etapy budování datového skladu na KrÚ Vysočina (DT: Fond Vysočiny a Ekonomiky) Stanovení časové náročnosti při budování jednotlivých DT

5 Navrhované etapy datového skladu
Fond Vysočiny Data z Fondu Vysočiny využívá řada odborů i vedení kraje Daná problematika je všeobecně známá Oblast řešení není nejsložitější a umožní rychlý náběh budování datového skladu Zpracovaná problematika by měla srozumitelně představit všem uživatelům možnosti analýzy dat v datovém skladě a tak jim umožnit, aby přesně mohli definovat své požadavky na řešení dalších etap = prototyp datového tržiště Statistické tržiště Důležité pro tržiště FV Jednotná základna statistických dat pro ostatní odbory

6 Organizační zajištění - varianty - diskuse
Zřízení samostatného analytického týmu Začlenění analytického týmu do Útvaru interního auditu Vytvoření virtuálního analytického týmu, kde by pracovníci analytického týmu zůstali organizačně začleněni v rámci jednotlivých odborů Možnost využití služeb týmu pro akční plán CAF!!!

7 Ostatní Návrh architektury datového skladu (software, hardware, zálohování atd.) Legislativní analýza (problém vlastnictví dat a jejich prezentace – ochrana osobních údajů, autorský zákon) Stanovení 0 kroků při budování datového skladu (změna sběru dat (např. data PO), nutnost získání externích dat (ČSÚ)

8 Shrnutí – navrhované kroky
Vyčlenit pracovníka odpovědného za Projektové vedení tvorby DS za KrÚ. Vyřešit problematiku analytického týmu – květen 2004 Výběr bloku etap pro první fázi řešení DS Navrhujeme etapy FV a Statistické tržiště (oblast ekonomiky realizovat později), potřeba konzultace s radou – květen 2004 Alokace finančních prostředků – červen 2004 Výběr dodavatele na řešení vybraného bloku etap – srpen 2004 Realizace dvou DT – do konce roku 2004 Dodavatelská firma by měla úzce spolupracovat s analytickým týmem

9 Výsledná podoba datového skladu
Technologická infrastruktura datového skladu skrytá před uživateli Provozní databáze Datový sklad Uživatelé Relační databáze Načítání dat Excel XP WWW prohlížeč Reportovací nástroje KEVIS GINIS KDB Databáze datového skladu Transformace a integrace provozních dat OLAP databáze Excel a dbf soubory WWW Portál Reportovací a informační služby Externí zdroje

10 Odkazy


Stáhnout ppt "Studie proveditelnosti datového skladu KrÚ Vysočina - zhodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google