Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GORDIC ® spol. s r. o. Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem GORDIC ® spol. s r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GORDIC ® spol. s r. o. Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem GORDIC ® spol. s r.o."— Transkript prezentace:

1 GORDIC ® spol. s r. o. Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem GORDIC ® spol. s r.o.

2 Právní normy vztahující se ke spisovým službám a eGovernmentu v České republice  Novela zákona 499/2004 Sb.  Novela vyhlášky 646/2004 Sb.  Návrh zákona o registrech  Národní standard pro eSSL  Zákon 300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tzv. zákon o eGovernmentu) dopady zákona od 1.1.2010 bude pokračovat dále (zákon o registrech…)

3 17.5.2007 Dopady zákona 300/2008 Sb.  Zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  Vyhláška, o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů  Vyhláška, kterou se stanovují náležitost přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky, apod.  Provozní řád ISDS (Informační Systém Datových Schránek)

4 Datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb.  Informační systém datových schránek  Datová schránka (DS)  Doručení ( právní fikce doručení)  Lhůty a termíny ze zákona  Autorizovaná konverze dokumentů

5 Přínosy eGovermentu pro organizace  Rozšíření komunikačních kanálů s orgány veřejné moci a veřejností o elektronickou podobu  Zřízení elektronické spisové služby  Zřízení datových schránek (DS) a jejich aktivace  Napojení DS na elektronickou spisovou službu  Použití ePodatelen  Využívání elektronických podpisů  Elektronická archivace

6 GINIS ® spisová služba GINIS® - spisová služba (SSL) – využívá Krajský úřad Olomouckého kraje GINIS® - spisová služba pro hostování (SSD) hostování aplikace spisové služby na serverech Krajského úřadu Olomouckého kraje – využívají organizace Použitý software:  Internetové rozhraní aplikace spisové služby GINIS SSD - Systém Správy Dokumentů

7 GINIS ® spisová služba je nástrojem kompletní a efektivní správy dokumentů v organizaci podporuje nový evropský standard MoReq2 je pod bezprostředním metodickým dohledem Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR (projekt ESS MVČR) spolupracuje s rozhraním CzechPOINT zajistí splnění požadavků zákona 300/2008 Sb., především pak vazbu na datové schránky

8 Vazba GINIS ® spis. služba na DS Olomoucký kraj Hosting - zřizované organizace

9 SSD GINIS ® – prezentace řešení

10 Postup implementace bylo realizováno  Instalace databází pro organizace na serveru kraje  Typová administrace – nastavení základních parametrů databází pro přístupy uživatelů probíhá  Sběr administračních údajů – formou rozeslaného formuláře  Upřesnění administrace dle předaných podkladů z formuláře bude realizováno financuje krajský úřad  Základní školení s předáním přístupových údajů financuje jednotlivá organizace  Nastavení prohlížeče na pracovišti organizace, pokud nebude možno nastavit dle zaslaných pokynů, pracovníkem GORDIC  Instalace el. Podpisu, pokud nebude možno instalovat svépomocí  Individuální školení a podpora  Napojení datové schránky na spisovou službu

11 Nutné předpoklady pro provoz  Předání administračních údajů (dle zaslaného formuláře)  Zřízení el. Podpisu  Zřízení datové schránky  Aktivace datové schránky  Zajištění HW a SW vhodné pro provoz

12 Technická podpora - GORDIC ®  Rozšiřující a individuální školení  Individuální nastavení a výstupy  Metodická podpora –Zpracování spisového řádu –Jeho individualizace  Podpora ostrého provozu –Asistence při zpracování –Nastavení klientského pracoviště –Implementace el. Podpisu –Pomoc při aktivaci a napojení datové schránky –Zajištění aktualizovaných verzí a informace o změnách  Hot Line

13 Podpora Olomouckého kraje  Nepřímá finanční podpora −poskytovatel HW a hosting internetových služeb −údržbu serverů je prováděna pracovníky krajského úřadu −poskytnutí multilicence −Základní školení a implementace  Metodická podpora −jednotné prostředí, pracovní postupy −synchronizace číselníků  Bezpečnost přístupu k datům a aplikacím  Bezpečnost dat  Archivace dat

14 Další postup  Organizacím, které poslaly kontaktní údaje odejdou přihlašovací údaje do testovací databáze  Organizace obdrží dokument „Provozní podmínky“  Informace o termínech základního školení  Přihlášky na školení – forma přihlašování na jednotlivé termíny  Rozdělení na školení dle oborové příslušnosti v následných základních školeních  Přidělení kontaktní osoby pro školení  Kontakt a dohoda pro případné servisní návštěvy pro základní nastavení  Určení dalších kontaktních osob pro komunikaci ze strany krajského úřadu a GORDIC pro zajištění implementace a ostrého provozu  Určení dalších případných odkazů na webu GORDIC, či portále Krajského úřadu Olomouckého kraje pro veškeré informace implementace a provozu

15 Současné zdroje informací Informace na WWW: http://ol.tcssl.cz/

16 Děkuji za pozornost Jiří Kotisa Jiri_kotisa@gordic.cz


Stáhnout ppt "GORDIC ® spol. s r. o. Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem GORDIC ® spol. s r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google