Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.i.cz Spisová služba pro obce a zřizované organizace města Milevska Ing. František Troják, město Milevsko Jana Jenčová, ICZ a. s. CZ.1.06/2.1.00/06.06884.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.i.cz Spisová služba pro obce a zřizované organizace města Milevska Ing. František Troják, město Milevsko Jana Jenčová, ICZ a. s. CZ.1.06/2.1.00/06.06884."— Transkript prezentace:

1 www.i.cz Spisová služba pro obce a zřizované organizace města Milevska Ing. František Troják, město Milevsko Jana Jenčová, ICZ a. s. CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

2 www.i.cz Obsah: ► Úvodní slovo ► Rozsah projektu a harmonogram ► Vybavení k přechodu do ostrého provozu ► Ukázka spisové služby e-spis LITE ► Otázky a odpovědi, diskuze 2 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

3 www.i.cz 3 Spolufinancování projektu Evropskou unií (ERDF) ► Projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06884 ► Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

4 www.i.cz 4 Spolufinancování projektu Evropskou unií (ERDF) ► Žádost o finanční podporu (dotaci) ve výši 6 495 294,- Kč z toho EU 5 520 999,90 Kč, 85% a město 974 294, 10 Kč, 15%. Předložilo město Milevsko dne 28. 05. 2010 přidělení dotace městu oznámeno 21. 03. 2011 4 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

5 www.i.cz e-spis LITE ► splnění všech nových legislativních požadavků ● vedení elektronické spisové služby ● datové schránky a autorizovaná konverze ● důvěryhodné ukládání digitálních dokumentů ► legislativní normy ● zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. ● zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ● národní standard pro elektronické systémy spisové služby 5 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

6 www.i.cz Rozsah projektu - moduly ► SPISOVÁ SLUŽBA E-SPIS LITE (30 subjektů) ► Modul Spisové služby ► Moduly ISDS ● Komunikace s ISDS ● Modul Konverze dokumentů ● Modul Podpisu dokumentů ● Modul Důvěryhodnosti ► Modul Elektronické podatelny ► Modul e-Learning 6 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

7 www.i.cz Služby v rámci projektu ► Instalace, zaškolení uživatelů ► Podpora systému – legislativní změny, upgrade (zpravidla 3x ročně) ► Podpora uživatelů – HD ● tcsps-helpdesk@milevsko-mesto.cz tcsps-helpdesk@milevsko-mesto.cz ● Přístup pro 2 uživatele/organizace ► Administrace aplikace ● Administrace – ve správě organizací ● Superadministrace – ve správě město Milevsko/ICZ ► Zálohování – město Milevsko 7 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

8 www.i.cz Rámcový Harmonogram Projektu ► Úvodní workshop ● 28.07. 2011 ► Předimplementační analýza ● 2 typové organizace – analýza na místě •Obec Jetětice •Obec Zbelítov ● Zbývající organizace - konfigurační dotazník ● Sběr údajů potřebných pro konfiguraci prostředí •Termín do 5.8.2011 8 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

9 www.i.cz Rámcový Harmonogram Projektu ► Instalace, konfigurace prostředí ●Součinnost města Milevska ● Školící prostředí pro subjekty ● Ostré prostředí pro subjekty 9 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

10 www.i.cz Rámcový Harmonogram Projektu ► Školení uživatelů ● Zaškolení uživatelů •08. 09. 2011 – obce a zřizované organizace •13. 09. 2011 – školy a školská zařízení •15. 09. 2011 – náhradní termín ► Zkušební provoz ● Rozsah 14 dní po zaškolení ● Optimalizace ► Produkční provoz •27. 09. 2011 10 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

11 www.i.cz Harmonogram projektu školení ► Školení uživatelů ● prezenční formou ● 0,5 x den na MěÚ Milevsko informace viz pozvánka města Milevska ► Uživatelské příručky a návody ● Distribuce elektronickou formou – město Milevsko ● http://www.milevsko-mesto.cz/html/soubory/egovernment/tcsps/ http://www.milevsko-mesto.cz/html/soubory/egovernment/tcsps/ 11 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

12 www.i.cz Harmonogram projektu školení ► Školení uživatelů Obce a zřizované organizace - 08. 09. 2011 Školy a školská zařízení - 13. 09. 2011 12 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

13 www.i.cz Podklady potřebné pro spuštění projektu ► Konfigurační dotazníky ► Spisový a skartační plán vlastní/vzor ► Certifikát pro komunikaci s aplikací bude distribuován emailem/zveřejněn na webu MěÚ Milevsko, po konfiguraci prostředí ► E-mail pro příjem el. podání ► Smlouva s MěÚ Milevsko ► HW, OS 13 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

14 www.i.cz Komunikace na projektu ► Zasílání konfiguračních dotazníků ● JUDr. Jana Čunátová – metodik spisové služby tcsps-sberdat@milevsko-mesto.cz ► Přihlašování na školení ● Stanislav Rebeta –hlavní lektor/manažer vzdělávání EGON Centra ● http://elev.institutpraha.cz/prihlaseni.html http://elev.institutpraha.cz/prihlaseni.html ► Řešení problémů HelpDesk technické požadavky uživatelské požadavky ● tcsps-helpdesk@milevsko-mesto.cz tcsps-helpdesk@milevsko-mesto.cz 14 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

15 www.i.cz Informace k e-spis LITE ► Uživatelská dokumentace ► Metodické pokyny ► Informace o upgrade apod. ► http://www.milevsko- mesto.cz/html/soubory/egovernment/tcsps/ http://www.milevsko- mesto.cz/html/soubory/egovernment/tcsps/ 15 CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

16 www.i.cz Děkuji za Vaši pozornost 16 Jana Jenčová jana.jencova@i.cz +420 222 271 116 ICZ a.s. Projektová manažerka www.i.cz Ing. František Troják trojak@milevsko-mesto.cz +420 382 504 104 Městský úřad Milevsko Tajemník www.milevsko-mesto.cz/ CZ.1.06/2.1.00/06.06884 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA


Stáhnout ppt "Www.i.cz Spisová služba pro obce a zřizované organizace města Milevska Ing. František Troják, město Milevsko Jana Jenčová, ICZ a. s. CZ.1.06/2.1.00/06.06884."

Podobné prezentace


Reklamy Google