Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek."— Transkript prezentace:

1 Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek

2 Spisová služba – páteřní systém eGovernmentu v úřadu

3 Životní cyklus dokumentu Životní cyklus dokumentu

4 Vstupy od externích subjektů Organizace musí být schopna přijmout dokumenty od externích subjektů prostřednictvím těchto přenosových cest

5 Výstupy k externím subjektům Organizace musí být schopna odeslat dokumenty externím subjektům prostřednictvím těchto přenosových cest

6 Národní digitální archiv Stát musí být schopen trvale uložit nejen archiválie v materiální, ale i v digitální podobě.

7 Datová schránka je  Elektronické úložiště, které slouží k: -doručování dokumentů orgánů veřejné moci, -provádění úkonů vůči veřejné moci.  Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku.

8 Datová schránka není  e – mail  ani digitální archiv

9 Novela legislativy (zákon 499/2004)  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů -reaguje na nové požadavky vzešlé z implementace elektronického úřadování, a to zejména v oblasti autenticity, sjednocování formátů a potřebných metadat

10 Novela legislativy  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby  Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

11 Sjednocení základních formátů PDF/A jako výstupní datový formát statických textových a kombinovaných textových a obrazových dokumentů v digitální podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát statických a kombinovaných dokumentů v digitální podobě připravovaných pro předání do Národního digitálního archivu Novela legislativy

12 Sjednocení základních formátů PNG, TIFF (r.6) a JPEG jako výstupní datový formát statických obrazových dokumentů v digitální podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát statických obrazových dokumentů v digitální podobě připravovaných pro předání do Národního digitálního archivu Novela legislativy

13 Sjednocení základních formátů MPEG-1, MPEG-2 a GIF jako výstupní datový formát dynamických obrazových dokumentů v digitální podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát dynamických obrazových dokumentů v digitální podobě připravovaných pro předání do Národního digitálního archivu Novela legislativy

14 Sjednocení základních formátů MP2, MP3 a WAV jako výstupní datový formát zvukových dokumentů v digitální podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát zvukových dokumentů v digitální podobě připravovaných pro předání do Národního digitálního archivu Novela legislativy

15 Novela řeší problém autenticity ED  Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě, nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě, nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.

16 Autenticita, výstupní formáty a národní standard - významné usnadnění implementace systémů pro vedení spisové služby v elektronické podobě v plném rozsahu Novela legislativy

17 Evropský standard  Význam a dopady standardu -významné usnadnění implementace eGovernmentu v ČR a komunikace v rámci zemí EU -přináší výčet standardizovaných metadat, důležitých pro předávání dokumentů v digitální podobě a jejich následnou archivaci -má zaručit, že systémy, které jsou s ním v souladu, jsou v celé EU na stejné úrovni

18 Národní standard  Vychází z evropského standardu  Zmocnění o jeho vydání v novele zákona  Vydává MV ve svém věstníku

19 Cíle projektu  Konečný cíl projektu -implementace systému el. spisové služby v plném rozsahu -plným rozsahem se rozumí elektronická evidence a správa jak dokumentů elektronických, tak i dokumentů listinných  Vztah k jiným projektům -projekt Datových schránek (ISDS) -projekt Národního digitálního archivu

20 Děkuji za pozornost Oskar Macek


Stáhnout ppt "Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek."

Podobné prezentace


Reklamy Google