Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů Zákon č.300/2008 Sb. 29.6.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů Zákon č.300/2008 Sb. 29.6.2009."— Transkript prezentace:

1 Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů Zákon č.300/2008 Sb. 29.6.2009

2 Jaké dokumenty jsou pro MČ v současné době nezbytné? Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (vstoupí v účinnost od 1.7.2009) v aktualizovaném znění (po novele zákona č. 499/2004 Sb.) Prováděcí právní předpisy k datovým schránkám Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů - vyhláška bude publikována ve Sbírce zákonů pravděpodobně pod číslem 192/2009 Sb. Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby - vyhláška bude publikována ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů - vyhláška bude publikována ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek - vyhláška bude publikována ve Sbírce zákonů

3 Jaké dokumenty jsou pro MČ v současné době nezbytné? Základní systémové způsoby technického řešení vzájemné propojenosti datových schránek a spisových služeb Návrh provozního řádu ISDS a technické rozhraní pro spisové služby - probíhá aktualizace Czech POINT@office http://www.datoveschranky.info/

4 Další zdroje informací pro MČ http://www.datoveschranky.info/ Extranet hl. města Prahy Jednání tajemníků Jednání informatiků Zasílané metodické postupy ze strany pracovní skupiny k datovým schránkám a ze strany ředitele Magistrátu k datovým schránkám Typové postupy – v současné době jsou typové postupy aktualizovány dle novely zákona a budou rozeslány na MČ a vyvěšeny na Extranetu Dodavatelé spisových služeb Školení pořádaná v Institutu pro místní správu Praha

5 Co získají MČ ze strany MHMP k dispozici? Aktualizované typové postupy Návrh úprav řídící dokumentace Základní proškolení v oblasti datových schránek HW pro komunikaci s DS a pro autorizovanou konverzi dokumentů (projekt OPPK) Upgrade spisové služby, možnost hostingu spisové služby

6 Co bude nutné udělat? Pořídit upgrade/pořízení spisové služby a její napojení na ISDS + proškolení Aktualizovat řídící dokumentaci MČ (spisový a skartační řád, podpisový řád,…) Pořídit elektronické podpisy + proškolení (MHMP nezařizuje) Promyslet si, zda budete chtít zřizovat datové schránky pro své organizační složky? Promyslet si strategii komunikace se zřizovanými organizacemi (mají všechny ZZO DS ze zákona?, je v zájmu městské části, aby měly všechny zzo DS?) Zahájit jednání s dodavateli agendových aplikací ohledně možnosti kontroly existence DS z aplikace Zahájit jednání s dodavateli certifikátů Požádat si o CzechPOINT @office Neaktivovat DS, pokud si nebude městská část jistá, že její zpřístupnění je schopna zvládnout! Zkoušet DS v testovacím provozu před jejím zpřístupněním!

7 Jak bude probíhat implementace na Magistrátu? DS hl. města Prahy bude aktivována od 1.10.2009 DS na žádost pro svojí organizační složku bude zřízena pro Městskou policii hl. města Prahy Další DS na žádost nebude prozatím zřizována Řídící dokumentace bude opravena do 10.7.2009 a bude rozeslána na MČ Elektronické podpisy budou předány uživatelům do 1.9.2009 HW pro komunikaci s DS a pro autorizovanou konverzi dokumentů bude pořízen do konce roku 2009, spíše dříve Projekt do OPLZZ nebude v současné době podáván (tato situace se bude opět zvažovat v červenci 2009) Projekt do OPPK se bude podávat v srpnu 2009

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů Zákon č.300/2008 Sb. 29.6.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google