Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání Přednáška v rámci předmětu Právní informační systémy – PF UK Mgr. Pavel Pražák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání Přednáška v rámci předmětu Právní informační systémy – PF UK Mgr. Pavel Pražák."— Transkript prezentace:

1 Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání Přednáška v rámci předmětu Právní informační systémy – PF UK Mgr. Pavel Pražák

2 Základní pojmy  DS – informační systéme veřejné správy (ISDS). Provozovatel: Česká pošta, s. p.; zřizovatel MV ČR.  DZ – „obálka“ s dokumenty (důležité z hlediska podpisu).  El. podpis - metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě/dokumentu (3 druhy – prostý, zaručený, uznávaný).  Kvalif. certifikát – generuje uznávaný el. podpis  Kvalif. časové razítko – poskytuje údaj o tom, že dokument existoval v určitém čase v urč. Podobě  Autoriz. konverze dok. – převedení z dig. do list. podoby a zpět (účinky vstupu = úč. výstupu)

3 Základní právní předpisy  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)  Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách  Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)  Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů  Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

4 Použití datové schránky  povinně  obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou  komunikace orgánů veřejné moci vůči některým právnickým osobám  komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým nebo fyzickým osobám, které si datovou schránku zřídily dobrovolně nebo jim byla zřízena na základě zákona  nepovinně  komunikace fyzických osob vůči orgánům veřejné moci  komunikace podnikajících osob mezi sebou za jistých okolností

5 Software pro práci s DS  Příjem  Internetový prohlížeč (jakýkoliv, například Mozzila Firefox, Opera, Internet Explorer nebo Google Chrome),  Prohlížeč PDF dokumentů (nejčastěji Adobe Acrobat Reader či Foxit reader)  Formulářový prohlížeč Software602 Form Filler.  Odesílání  Nástroj pro tvorbu PDF a připojení podpisu (Adobe Acrobat – 9.000,- Kč, Print2PDF, PDF Creator, PDF Signer)

6 Elektronický podpis  K připojení uznávaného el.podpisu je třeba kvalif. certifikát od akreditované certifikační autority  První certifikační autorita, a.s. – http://www.ica.cz/http://www.ica.cz/  PostSignum – http://www.postsignum.cz/http://www.postsignum.cz/  eIdentity – http://www.eidentity.cz/http://www.eidentity.cz/  Platnost certifikátu 1 rok (zpoplatněno)  Kvalifikovaný cert. (k vytváření uzn. el. podp)  Komerční cert. (pro bezpečné přihlašování)  Technicky – k dokumentu připojen jeho otisk. Příjemce kontroluje shodu s otiskem.  Integrita, Nepopiratelnost autora

7 Časové razítko nebo konverze  Elektronický podpis po jednom roce či po zneplatnění certifikátu na žádost pozbývá platnosti (CRL – Certificate Revocation List)  Potřeba ověřit platnost k urč. datu  Časové razítko ověřuje, kdy byl předmětný dokument podepsán a zda v byl té době podpis platný  razítko musí být připojeno až po podpisu  Platí se za každé použití razítka  Expirace razítka po 3 letech  Další metodou pro archivaci je konverze do listinné podoby

8 Panel podpisu v Acrobat Readeru

9 Platnost certifikátu vypršela

10 Práce s datovou schránkou  Přihlášení  www.mojedatovaschranka.cz www.mojedatovaschranka.cz  Pomocí jména a hesla.  Pomocí komerčního certifikátu.  Vygenerování bezpečnostního kódu jiným zařízením (aplikace v telefonu).  Pomocí bezpečnostního kódu, který vám bude doručen sms zprávou

11 Práce s datovou schránkou  Přístup: www.mojedatovaschranka.czwww.mojedatovaschranka.cz  Testovací rozhraní: http://www.isdstest.cz/http://www.isdstest.cz/  Přihlášení  Pomocí jména a hesla.  Pomocí komerčního certifikátu.  Vygenerování bezpečnostního kódu jiným zařízením (aplikace v telefonu, ISAS).  Pomocí bezpečnostního kódu, který vám bude doručen sms zprávou  Nastavení  Změna hesla  Nastavení neomezenosti/omezenosti hesla  Nastavení upozornění na příchozí datovou zprávu e-mailem  Nastavení upozornění na příchozí datovou zprávu pomocí sms  Cena jedné zprávy je 3 Kč.  Přidání/smazání uživatele

12 Práce s datovou schránkou  Vytvoření a odeslání nové zprávy  Nová zpráva  Vyhledání příjemců  vyhledávání adresáta (typ datové schránky!, ID datové schránky, identifikační číslo, název organizace).  seznam posledních adresátů  adresář. typ datové schránky  Může se stát, že se objeví více datových schránek  Přidat adresáta  Připravit zprávu (maximální velikost datové zprávy je 10 MB a přílohy mohou být pouze v povolených formátech dle vyhláškay Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek).  Nová zpráva (věc, číslo jednací, číslo spisu, možnost zaškrtnout „do vlastních rukou“ atd.)  Přiložte již připravenou zprávu jako přílohu – Možnosti – Vložit písemnost – Vložit soubor jako přílohu  Odeslat datovou zprávu

13

14

15 Práce s datovou schránkou  Přijetí a čtení doručené zprávy  Dodané zprávy.  Klik na odesílatele (kliknete-li na položku doručeno, otevře se jen doručenka).  Přílohy – Možnosti – Otevřít písemnost/Uložit  Ověření pravosti datové zprávy  (pouze „obálky“)  Datový trezor  Datová zpráva je v systému datových schránek k dispozici uživateli 90 dní, potom se maže (dále viz vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek : „Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí 90 dnů ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup.“) – možnost zakoupit trezor

16

17 Informace o datových schránkách  http://www.datoveschranky.info/ http://www.datoveschranky.info/

18 Další elektronická podání  S orgány veř. moci lze komunikovat i pomocí dalších el. nástrojů (formulářů) ve zvl. případech např.  Návrh na vydání elektronického platebného rozkazu § 174a o.s.ř.  http://epodatelna.justice.cz http://epodatelna.justice.cz  Daňová podání  http://adisspr.mfcr.cz http://adisspr.mfcr.cz

19 Elektronická podání  Umožňují subjektům komunikovat s orgány veřejné moci uznávanými technickými prostředky.  Vybrané tiskopisy mají podobu formulářů  Odesílanou písemnost (včetně příloh) je možné elektronicky podepsat, ale je možné ji také odeslat bez vlastnictví kvalifikovaného certifikátu, nebo jen vyplnit a vytisknout.

20 Příklad – Daňový portál

21 Příklad – obecná písemnost

22

23

24

25

26 Závěrečné poznámky k elektronizaci veřejné správy  V oblasti justice stále nutnost vedení spisů  Nekompatibilita systémů  ISAS  Vyšší nároky  Složitá úprava  Velké množství podání (DS, email, fax, osobně, pošta)


Stáhnout ppt "Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání Přednáška v rámci předmětu Právní informační systémy – PF UK Mgr. Pavel Pražák."

Podobné prezentace


Reklamy Google