Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání"— Transkript prezentace:

1 Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání
Přednáška v rámci předmětu Právní informační systémy – PF UK Mgr. Pavel Pražák

2 Základní pojmy DS – informační systéme veřejné správy (ISDS). Provozovatel: Česká pošta, s. p.; zřizovatel MV ČR. DZ – „obálka“ s dokumenty (důležité z hlediska podpisu). El. podpis - metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě/dokumentu (3 druhy – prostý, zaručený, uznávaný). Kvalif. certifikát – generuje uznávaný el. podpis Kvalif. časové razítko – poskytuje údaj o tom, že dokument existoval v určitém čase v urč. Podobě Autoriz. konverze dok. – převedení z dig. do list. podoby a zpět (účinky vstupu = úč. výstupu)

3 Základní právní předpisy
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb) Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

4 Použití datové schránky
povinně obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou komunikace orgánů veřejné moci vůči některým právnickým osobám komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým nebo fyzickým osobám, které si datovou schránku zřídily dobrovolně nebo jim byla zřízena na základě zákona nepovinně komunikace fyzických osob vůči orgánům veřejné moci komunikace podnikajících osob mezi sebou za jistých okolností

5 Software pro práci s DS Příjem Odesílání
Internetový prohlížeč (jakýkoliv, například Mozzila Firefox , Opera, Internet Explorer nebo Google Chrome), Prohlížeč PDF dokumentů (nejčastěji Adobe Acrobat Reader či Foxit reader) Formulářový prohlížeč Software602 Form Filler. Odesílání Nástroj pro tvorbu PDF a připojení podpisu (Adobe Acrobat – 9.000,- Kč, Print2PDF, PDF Creator, PDF Signer)

6 Elektronický podpis K připojení uznávaného el.podpisu je třeba kvalif. certifikát od akreditované certifikační autority První certifikační autorita, a.s. – PostSignum – eIdentity – Platnost certifikátu 1 rok (zpoplatněno) Kvalifikovaný cert. (k vytváření uzn. el. podp) Komerční cert. (pro bezpečné přihlašování) Technicky – k dokumentu připojen jeho otisk. Příjemce kontroluje shodu s otiskem. Integrita, Nepopiratelnost autora

7 Časové razítko nebo konverze
Elektronický podpis po jednom roce či po zneplatnění certifikátu na žádost pozbývá platnosti (CRL – Certificate Revocation List) Potřeba ověřit platnost k urč. datu Časové razítko ověřuje, kdy byl předmětný dokument podepsán a zda v byl té době podpis platný razítko musí být připojeno až po podpisu Platí se za každé použití razítka Expirace razítka po 3 letech Další metodou pro archivaci je konverze do listinné podoby

8 Panel podpisu v Acrobat Readeru

9 Platnost certifikátu vypršela

10 Práce s datovou schránkou
Přihlášení Pomocí jména a hesla. Pomocí komerčního certifikátu. Vygenerování bezpečnostního kódu jiným zařízením (aplikace v telefonu). Pomocí bezpečnostního kódu, který vám bude doručen sms zprávou

11 Práce s datovou schránkou
Přístup: Testovací rozhraní: Přihlášení Pomocí jména a hesla. Pomocí komerčního certifikátu. Vygenerování bezpečnostního kódu jiným zařízením (aplikace v telefonu, ISAS). Pomocí bezpečnostního kódu, který vám bude doručen sms zprávou Nastavení Změna hesla Nastavení neomezenosti/omezenosti hesla Nastavení upozornění na příchozí datovou zprávu em Nastavení upozornění na příchozí datovou zprávu pomocí sms Cena jedné zprávy je 3 Kč. Přidání/smazání uživatele

12 Práce s datovou schránkou
Vytvoření a odeslání nové zprávy Nová zpráva Vyhledání příjemců vyhledávání adresáta (typ datové schránky!, ID datové schránky, identifikační číslo, název organizace). seznam posledních adresátů adresář. typ datové schránky Může se stát, že se objeví více datových schránek Přidat adresáta Připravit zprávu (maximální velikost datové zprávy je 10 MB a přílohy mohou být pouze v povolených formátech dle vyhláškay Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek). Nová zpráva (věc, číslo jednací, číslo spisu, možnost zaškrtnout „do vlastních rukou“ atd.) Přiložte již připravenou zprávu jako přílohu – Možnosti – Vložit písemnost – Vložit soubor jako přílohu Odeslat datovou zprávu

13

14

15 Práce s datovou schránkou
Přijetí a čtení doručené zprávy Dodané zprávy. Klik na odesílatele (kliknete-li na položku doručeno, otevře se jen doručenka). Přílohy – Možnosti – Otevřít písemnost/Uložit Ověření pravosti datové zprávy (pouze „obálky“) Datový trezor Datová zpráva je v systému datových schránek k dispozici uživateli 90 dní, potom se maže (dále viz vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek : „Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí 90 dnů ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup.“) – možnost zakoupit trezor

16

17 Informace o datových schránkách

18 Další elektronická podání
S orgány veř. moci lze komunikovat i pomocí dalších el. nástrojů (formulářů) ve zvl. případech např. Návrh na vydání elektronického platebného rozkazu § 174a o.s.ř. Daňová podání

19 Elektronická podání Umožňují subjektům komunikovat s orgány veřejné moci uznávanými technickými prostředky. Vybrané tiskopisy mají podobu formulářů Odesílanou písemnost (včetně příloh) je možné elektronicky podepsat, ale je možné ji také odeslat bez vlastnictví kvalifikovaného certifikátu, nebo jen vyplnit a vytisknout.

20 Příklad – Daňový portál

21 Příklad – obecná písemnost

22 Příklad – obecná písemnost

23 Příklad – obecná písemnost

24 Příklad – obecná písemnost

25 Příklad – obecná písemnost

26 Závěrečné poznámky k elektronizaci veřejné správy
V oblasti justice stále nutnost vedení spisů Nekompatibilita systémů ISAS Vyšší nároky Složitá úprava Velké množství podání (DS, , fax, osobně, pošta)


Stáhnout ppt "Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání"

Podobné prezentace


Reklamy Google