Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace k IOP a záměrům MV v zavádění eGovernmentu odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina Leden 2009 RK-03-2009-29, př. 2 počet stran: 13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace k IOP a záměrům MV v zavádění eGovernmentu odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina Leden 2009 RK-03-2009-29, př. 2 počet stran: 13."— Transkript prezentace:

1 Informace k IOP a záměrům MV v zavádění eGovernmentu odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina Leden 2009 RK-03-2009-29, př. 2 počet stran: 13

2 Problémové okruhy  Strategie implementace eGovernmentu v ČR  Zákona 300/2008 Sb. - datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů  Záměr zřízení eGON Center na ORP a krajích  Projekty kraje a ORP do IOP Témata...

3 Strategické vize MVČR  Realizace tzv. Smart Administration (vize, IOP)  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby  eGON a realizace jednotlivých projektů  CzechPoint – kontaktní místo  KIVS – komunikační infrastruktura  eGOV Act – datové schránky, konverze  Základní registry  Financování ze SF – IOP, OPLZZ  Implementace – prostřednictvím krajů a ORP Strategie rozvoje eGovermentu

4 CzechPoint  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál  Z pohledu EU One-Stop-Shop  PC + speciální SW + připojení na inet  Vize MV – CzechPoint na každé obci  Do budoucna snad i pro každého úředníka  Zásadní rozvojový indikátor pro IOP  Podpořeno první výzvou do 31.3.2009 pro obce  Role ORP jako zpracovatele projektů Jednotlivé projekty

5 CzechPoint - statistiky Jednotlivé projekty

6 KIVS  Komunikační infrastruktura veřejné správy  Privátní uzavřená síť státu  Velmi v plenkách, zatím jen pro centrální orgány  Vize MV – KIVS min na každé ORP  Zatím hlavně zakázky centrálního zadavatele  Další rozvojový indikátor pro IOP (počty přípojek)  Výzva není jasná  Zpracována metodika připojení MAN a WAN sítí Jednotlivé projekty

7 eGOV Act = Zákon 300/2008 Sb.  Přijat: 17. 7. 2008, účinnost: 1. 7. 2009  Řeší - elektronické úkony (el. podání a doručení), informační systém datových schránek, autorizovanou konverzi dokumentů  Datové schránky  slouží k doručování el. písemností  povinný komunikační kanál pro veřejnou správu a v.s. vůči práv. osobám  správce: MV, provozovatel: držitel poštovní licence  pro v.s. se předpokládá automatická komunikace se spisovou službou  poplatky za použití pouze ze strany v.s.  Autorizovaná konverze dokumentů  obousměrná konverze papírové a elektronické podoby  pověřený pracovník (matrika), certifikované zařízení (skenovací linka), el. podpis, 3D bar, časové razítko Jednotlivé projekty

8 Jinak řečeno...  od 1. 7. 2009 vám do úřadu bude pošta z jiného úřadu přicházet do vaší datové schránky a to skoro veškerá pošta!  od 1. 7. 2009 budete posílat poštu do jiného úřadu ze své datové schránky a to skoro veškerou poštu  od 1. 7. 2009 budete s většinou právnických a mnohými fyzickými osobami komunikovat prostřednictvím datové schránky  Dojde ke skokovému obrácení poměru papírových a elektronických písemností  A to vše platí pro MěÚ i jeho příspěvkové organizace! Doporučujeme...  Připravit spisovou službu, datová úložiště (el. archiv, zálohy...) a procesy na úřadě (např. fakturace) na velký počet elektronických dokumentů  Požadovat po dodavateli spisové služby co nejdříve funkční rozhraní k datových schránkám  Školit lidi na práci se skenerem, el. dokumenty a el. podpisem  Realizovat opatření na sledování a řízení nákladů na tisk  Sledovat situaci a průběžně konzultovat s informatiky postup příprav  Určit zodpovědnou osobu - koordinátora Zákon 300/2008 Sb.

9 Registry  Nové zákony o registrech  Registr obyvatel  Registr osob  Registr územní identifikace  Registr práv a povinností  Vyšší bezpečnost, ale asi i administrativní zátěž  Technologická náročnost  Není vůbec odhadnutý dopad do IS samospráv Jednotlivé projekty

10 IOP + zákony + eGON centra  Zřízena na ORP a krajích  Role centra  Zpracování projektů pro obce  Školení obcí – CzechPoint, konverze, datové schránky  Technologické centrum (hosting pro obce, registry)  Metodická a odborná pomoc  Příprava vlastních projektů  Financování - dotace z IOP (investice) a OPLZZ (mzdové náklady) formou projektových žádostí (snad typizovaných) Realizace strategie

11 Předpokládané dopady na ORP  V průběhu roku 2009 obrovská změna vnitřních procesů  Psychologické dopady na zaměstnance – změna rutinních postupů  Velké množství nových projektů  eGON Centrum, Spisové služby, KIVS, GIS, …  Rozpočty, veřejné zakázky, personální zázemí  Minimální možnost outsourcingu  Velmi náročná komunikace s MVČR  Změny ve vybavení  Restrukturalizace technologických místností  Bezpečnostní požadavky, nové neznámé technologie  Školení uživatelů – vlastních i z obcí  Personální nároky (univerzální školitelé?), vybavení učeben  Rostoucí tlak ze strany obcí a občanů  Stále problematičtější situace na trhu práce v ICT Dopady na ORP

12 Kontaktní centrum kraje Vysočina  projekt připravovaný do od roku 2007 do IOP (hotova dokumentace)  systém podpory komunikace veřejné správy na bázi technologií CRM  univerzální podpora více komunikačních kanálů (email, web, telefon, IM)  podpora kampaní, jednorázových akcí a nárazového nasazení většího počtu agentů  zřízení krajského distribuovaného „callcentra“ ve spolupráci ORP a KrÚ  maximální využití internetových standardů a stávající krajské/městské infrastruktury (ROWANet, metropolitní sítě, IP telefonní ústředny, info centra)  Navrhujeme zvážit urychlené nasazení KCKV na problematiku CzechPointů a zákona 300/2008 Sb. ROWANet  řešení jednotné regionální infrastruktury včetně připojení ke KIVS pro MAN sítě a orgány veřejné správy  problematika náročnosti integrace s KIVS = finance z IOP Krajské datové a hostingové centrum Relevantní projekty kraje a měst

13 Děkuji za pozornost! Petr Pavlinec vedoucí OI


Stáhnout ppt "Informace k IOP a záměrům MV v zavádění eGovernmentu odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina Leden 2009 RK-03-2009-29, př. 2 počet stran: 13."

Podobné prezentace


Reklamy Google