Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Copyright Siemens Business Services Global network of innovation Návrh rozvoje informačních systémů krajského úřadu Ludvík Dlabaja 17. března 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Copyright Siemens Business Services Global network of innovation Návrh rozvoje informačních systémů krajského úřadu Ludvík Dlabaja 17. března 2006."— Transkript prezentace:

1 © Copyright Siemens Business Services Global network of innovation Návrh rozvoje informačních systémů krajského úřadu Ludvík Dlabaja 17. března 2006

2 Global network of innovation Principy Strategické cíle veř. správy Funkční oblasti kraje Činnosti podporované IT Současný stav informatizace Cílový stav IS 2 Principy navrhovaného konceptu   Zachování stávajících investic.   Krajský úřad je moderní procesně řízená organizace.   Oddělení úředníků back office od front office.   Zapojení dceřiných společností kraje nativně do IS.   Využití strategických rozvojových programů EU.   Akceptace nové legislativy, nového správního řádu.

3 Global network of innovation Principy Strategické cíle veř. správy Funkční oblasti kraje Činnosti podporované IT Současný stav informatizace Cílový stav IS 3 Strategické cíle veřejné správy a požadavky na IT kvalita služeb, spokojenost občanů, udržení rozpočtu Ekonomický systém Infrastruktura IT Interní procesy PerspektivyCíle Učení se a růst Klient (občan, organizace) Financování aktivit Komunikace s občanem Financování z různých zdrojů Procesy agend, spisová služba management znalostí Kvalitní a dostupné služby Rozvoj území a kvality života Řízení organizací kraje Grantová podpora aktivit Komunikační kanály Integrační platforma Řízení strategických projektů Jednání volených orgánů

4 Global network of innovation Principy Strategické cíle veř. správy Funkční oblasti kraje Činnosti podporované IT Současný stav informatizace Cílový stav IS 4 Funkční oblasti krajského úřadu

5 Global network of innovation Principy Strategické cíle veř. správy Funkční oblasti kraje Činnosti podporované IT Současný stav informatizace Cílový stav IS 5 Činnosti podporované IT technologiemi Aplikační a procesní vrstva Vrcholo vý man. Příprava rozhodnutí, řízení strategických záměrů,... Analytická činnost, výkaznictví, řízení projektů,... Agendové IS, evidence Jednotný a transparentní ekon. systém (zahrnuje různé úlohy jako účetnictví, rozpočet, procurement, společné registry, majetek, lidské zdroje a mzdy,...) Oběh dokumentů a procesní zpracování, inteligentní úložiště,... Jednotná datová základnaGIS dataExterní dat. zdroje Komunikace občana s úřadem různými kanály Interní síťová architektura, LAN, el. podpis, bezpečnost,... Externí připojení, metropolitní síť, WAN,... datová vrstva Komu nik. v. Infrastru ktura administrativa a střední management (odbory) Agendové IS, evidence

6 Global network of innovation Principy Strategické cíle veř. správy Funkční oblasti kraje Činnosti podporované IT Současný stav informatizace Cílový stav IS 6 Současný stav informatizace krajských úřadů Aplikační a procesní vrstva Vrcholo vý man. výkaznictví evidence zaměstnanců a mzdy, správa majetku a nemovitostí, poplatky,... ekon. dataGIS datadata zdravotnictví Podatelna, přepážka, portál, tel. e-mail,... datová vrstva Komu nik. v. Infrastr uktura administrativa a střední management (odbory) *.xls *.doc papírová forma ext.su bjekty Zdravotnická zař. Podatelna, přepážka, portál, tel. e-mail,... Školská zař. a DDM Kulturní zař. Dopravní org. Ústavy, domovy,... interní síťová arch., LAN externí síťová architektura, Internet data X oborová Města a obce Banky a pojišťovny Orgány st. správy Veřejnost externí zdroje dat a inf. služby Odbor ekonomický Odpovědnost: rozpočet, účetnoctví, výkaznictví výkaznictví Odbor X Agendové IS, evidence účetnictví, rozpočet výkaznictví Odbor X Agendové IS, evidence účetnictví, rozpočet výkaznictví Odbor X Agendové IS, evidence účetnictví, rozpočet výkaznictví spisová služba, GIS, kanc. syst., redak. syst, dotační syst.

7 Global network of innovation Principy Strategické cíle veř. správy Funkční oblasti kraje Činnosti podporované IT Současný stav informatizace Cílový stav IS 7 Odbor X Agendové IS, evidence Odbor ekonomický Odpovědnost: - rozpočet - fin. účetnictví - výkaznictví Odbor X Agendové IS, evidence Odbor X Agendové IS, evidence Veřejnost Cílový stav IS krajského úřadu Vrcholo vý man. Systém pro rozhodování – BI Systém pro analýzy a reporty, výkaznictví Jednotný a transparentní ekon. systém (zahrnuje různé úlohy jako účetnictví, rozpočet, procurement, společné registry, majetek, lidské zdroje a mzdy,...) Jednotná data pro všechny odboryGIS data Systém pro komunikaci občana s úřadem (podatelna, jedno kont. místo, portál,...) Interní síťová architektura, LAN, el. podpis, bezpečnost,... Externí síť. arch., metropolitní síť, WAN,... administrativa a střední management (odbory) Aplikační a procesní vrstva datová vrstva Komun ik. v. Infrastr uktura ext.su bjekty Města a obceBanky a pojišťovnyOrgány st. správy externí zdroje dat a inf. služby Data odboru (agendy) Inteligentní úložiště dokumentů Oběh dokumentů a procesní zpracování Jednotný systém pro evidencia komunikaci s ext. subjekty Spisová služba, GIS, kancelářské, redakční, dotační systémy, e-learning,... Zdravotnická zař. Školská zař. a DDM Kulturní zař. Dopravní org. Ústavy, domovy,...

8 Global network of innovation Principy Strategické cíle veř. správy Funkční oblasti kraje Činnosti podporované IT Současný stav informatizace Cílový stav IS 8 Doporučení rozvoje IT krajského úřadu - obecně  Určení strategie a rozvojového plánu, který bude respektovat současně provozované systémy, reálné možnosti KÚ.  Postupně centralizovat činnosti spojené s rozvojem a provozem informačních systémů.  Koordinovat rozvoj včetně podřízených organizací.  Ústředním prvkem je integrovaný ekonomický systém v kombinaci se systémy pro podporu rozhodování v rámci KÚ.

9 Global network of innovation Principy Strategické cíle veř. správy Funkční oblasti kraje Činnosti podporované IT Současný stav informatizace Cílový stav IS 9 Doporučení rozvoje IT krajského úřadu - příklad DOPORUČENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP ROZVOJE IS KÚ  Integrovaný ekonomický systém – systém pro finanční řízení.  Informační konsolidace a vytvoření centrálního datového skladu.  Manažerský informační systém pro podporu řízení kraje.  Systém pro výkaznictví.  Elektronizace správních agend.  Interní dokumentový systém.  Centrální služby.  Integrovaný systém komunikace a zpřístupnění informací občanům.  Centralizace provozu a podpory IT/IS systémů.  Metropolitní a regionální komunikační síť.

10 © Copyright Siemens Business Services Global network of innovation Děkuji za pozornost www.sbs.siemens.cz Dotazy ?


Stáhnout ppt "© Copyright Siemens Business Services Global network of innovation Návrh rozvoje informačních systémů krajského úřadu Ludvík Dlabaja 17. března 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google