Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace občana s úřadem Projekt „IS eSMO “ Ing. Dušan Havlík Siemens Business Services spol. s r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace občana s úřadem Projekt „IS eSMO “ Ing. Dušan Havlík Siemens Business Services spol. s r.o."— Transkript prezentace:

1 Komunikace občana s úřadem Projekt „IS eSMO “ Ing. Dušan Havlík Siemens Business Services spol. s r.o.

2  Ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005-2013 jsou definovány v sekci G - Řízení a správa města klíčová opatření se vztahem k projektu eSMO  Opatření 1.1 - Dokončení projektu procesního řízení  Opatření 1.3 - Zavedení informačního systému pro komunikaci občana s úřadem Součást Strategického plánu města

3 Cíle projektu IS eSMO  Zlepšení kvality a dostupnosti služeb poskytovaných SMO všem obyvatelům regionu za pomoci informačních a komunikačních technologií.  Vybudovat takové technologické prostředí, které umožní postupné nasazení elektronické podoby všech služeb veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti tak, aby občané a podnikatelské subjekty mohli služby používat vzdáleně a interaktivně bez časového a místního omezení prostřednictvím několika typů moderních komunikačních kanálů.

4 Proč IS eSMO??? Co již máme:  Phone banking  GSM banking  Home banking  Internet banking  Personal banking  … Co potřebujeme:  Phone office  GSM office  Home office  Internet office  … Komunikaci s bankou prostřednictvím libovolného komunikačního media nebo kontaktního místa Komunikaci s veřejnou správou prostřednictvím libovolného komunikačního media nebo kontaktního místa, v podstatě „Friendly Office“

5 Nové komunikační kanály  Web: Webová aplikace dostupná prostřednictvím internetu, informačních kiosků a informační recepcí  E-mailová zpráva  SMS zpráva z mobilního telefonu  Telefonní hovor směřovaný na operátora v Call centru  Budova střediska správních činností  po vybudování je záměrem nabízet občanovi vyřízení více úkonů veřejné správy najednou v jedné lokalitě  řešení bude integrováno s IS eSMO

6 Přínosy občanům  Přehled o stavu vyřizování požadavků občana  Snížení vícenásobných návštěv úřadu  Zlepšení dostupnosti služeb  Šetření času a nákladů  Snížení byrokracie  Zvýšení spokojenosti se službami veřejné správy

7 Procesní přístup k řešení IS eSMO Řízení organizačních a procesních změn  Vyčlenění nových pracovišť pro komunikaci s občanem (Front Office)  Přesunutí komunikace s občanem z jednotlivých agend (vnitřních odborů MMO) do Front Office  Vytvoření nových pracovních rolí pro Front Office (agent Call centra, pracovník informační recepce,….)  Elektronický oběh dokumentů, digitální archívy, elektronická podatelna  Obsluha a správa nových komunikačních kanálů

8 Front Office:  Přepážka – osobní kontakt klienta s kvalifikovanou obsluhou  Portál – autorizovaný přístup klienta k informacím nebo podání prostřednictvím internetu  Kontaktní centrum - další kanály pro komunikaci občana s úřadem Integrační vrstva:  Propojení IS eSMO do stávajících systémů agend MMO Back Office:  Řešení agend MMO ve stávajícím organizačním, procesním a systémovém uspořádání s odstraněním prvotního kontaktu s klienty Základní vize eSMO

9 Harmonogram I.etapy projektu

10 Agendy  1 etapa - pilotní  Komunální odpad  Žádost o vydání OP  2.etapa  Evidence a vydávání ŘP  Poskytování informací na úseku dopravy  Profesní osvědčení pro řidiče z povolání  Příjem plateb na úseku dopravy  Registrace motorových vozidel  Registrace výcvikových zařízení autoškol a provádění zkoušek  Schvalování technické způsobilosti vozidel  Správní řízení o přestupcích  Evidence a vydávání cestovních dokladů  Vidimace, legalizace, identifikace  Podatelna  Poskytování údajů z IS evidence obyvatel  Příjem plateb na úseku vnitřních věcí  Státní občanství  Evidence a vydávání živnosti koncesované  Evidence a vydávání živnosti ohlašovací  Kontrola podnikatelů, ukládání a vymáhání pokut  Poskytování informací z živnostenského rejstříku  Příjem plateb na úseku živnostenského úřadu  Ústavy sociální péče, žádosti o umístění do zařízení  3.etapa – dalších 50 agend

11  Legislativní omezení  Problematika omezení agendy občanských průkazů (OP) ve vztahu k elektronické komunikaci a spolupráce s agendou Ministerstva vnitra ČR.  Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen osobně předložit a podepsat žádost o vydání  Žádost lze podat pouze na tiskopise stanoveném Ministerstvem vnitra (nelze pořídit digitální kopii)  Nový občanský průkaz si musí občan na příslušném místě vyzvednout osobně  Zákon na ochranu osobních údajů  Problematika spojená s udržováním dat v eSMO a zajištěním jejich bezpečnosti proti zneužití.  Organizační omezení  Nutnost realizace organizačních změn v rámci MMO pro podporu komunikace více kanály (vytvoření pracovišť Front-office/Back-office)  Nutnost zapojení městských obvodů do projektu  Zavedení procesního přístupu  Zapojení občanů do projektu – potřebný marketing Hlavní omezení

12 Financování projektu IS eSMO  Společný regionální operační program (SROP)  První dvě etapy jsou zpracovány jako projekt SROP - Opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech a jsou vybrány k realizaci s podporou financí z EU (tzv. uznatelné náklady)  Financování projektu:  Ze zdrojů SMO - cca 12%  Ze zdrojů Moravskoslezského kraje – cca 3%  Ze zdrojů státního rozpočtu – cca 10 %  Ze zdrojů EU – cca 75%  Ze zdrojů SMO reinženýring procesů uvnitř úřadu (neuznatelný náklad)  30 % z celkových nákladů projektu.  Cíle a ukazatele SROP  Počet nově vytvořených pracovních míst  Počet míst s veřejným přístupem k širokopásmovému Internetu (kiosky)  Počet obyvatel, kteří získají přístup k širokopásmovému Internetu (např.bezdrátovou technologií)  Počet zpřístupněných on-line služeb

13 Děkuji za pozornost dusan.havlik@siemens.com


Stáhnout ppt "Komunikace občana s úřadem Projekt „IS eSMO “ Ing. Dušan Havlík Siemens Business Services spol. s r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google