Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVIDENCE OBYVATEL. Státní občanství zaniká  Prohlášením občana  Nabytím státního občanství cizího státu (zejména udělením) Státní občanství se prokazuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVIDENCE OBYVATEL. Státní občanství zaniká  Prohlášením občana  Nabytím státního občanství cizího státu (zejména udělením) Státní občanství se prokazuje."— Transkript prezentace:

1 EVIDENCE OBYVATEL

2 Státní občanství zaniká  Prohlášením občana  Nabytím státního občanství cizího státu (zejména udělením) Státní občanství se prokazuje - Občanským průkazem - Cestovním dokladem - Osvědčením o státním občanství - Dokladem o uzavření manželství

3 Občanské průkazy a cestovní doklady  Při vyřizování prvních dokladů (OP, CP) je občan nebo jeho zákonní zástupci povinen:  Předložit rodný list  Předložit oddací list rodičů  Zaplatit správní poplatek

4 Občanský průkaz  Vydává se po dosažení 15 let věku  Plní funkci osobního identifikačního dokladu  Obsahuje základní osobní údaje občana  Vydává ho pověřený úřad v místě trvalého bydliště  Obvykle má platnost 10 let  Slouží i jako cestovní doklad do zemí EU

5 Cestovní doklad  Cestovní doklad,  cestovní doklad pro nezletilé dítě,  diplomatický pas,  služební pas (cizinecká policie),  cestovní průkaz  Občanský průkaz (do zemí EU)

6 Elektronický pas  Informace jsou uložené na elektronickém čipu  Obsahuje  Digitální snímek obličeje  Digitální otisk prstů  Strojově čitelné kódy

7 Evidence obyvatel a majetku  Správcem systému evidence je Ministerstvo vnitra  Kromě evidence má povinnost chránit osobní údaje, ale za určitým podmínek je i sdělovat  Eviduje (vydávání dokladů, občanství, trvalý pobyt, pohyb cizinců, evidence vozidel)

8 Trvalý pobyt/trvalé bydliště  Rozumí se tím adresa pobytu občana ČR. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování a rekreaci a je označen číslem popisným  Místo trvalého bydliště lze zrušit jen písemným sdělením na ohlašovnu příslušného úřadu, a to:  Byl-li odstraněn, zrušen, nebo zanikl objekt ubytování  Zaniklo-li užívací právo k objektu trvalého pobytu  Byl-li proveden zápis na základě nepravdivých nebo neplatných skutečností

9 Evidence řidičů a motorových vozidel  Obecní úřady s rozšířenou působností podle trvalého bydliště osob vykonávají:  Evidenci držitelů oprávněných k řízení motorových vozidel  Vydávají oprávněným osobám řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče  Vydávají průkaz způsobilosti vozidla (vyjma historických a sportovních vozidel)

10 Matrika  Činnost matričních úřadů upravuje zákon č. 301/2000 o matrikách.  Matriční úřady evidují a provádějí ověřování listin a podpisů, vysvědčení, kopie smluv, písemností, zajišťují a zprostředkují výpisy z rejstříku trestů  Matriční úřady provádějí tyto úkony:  Zaznamenávají matriční události (narození dítěte, sňatek, rozvod)  Zaznamenávají matriční změny (změny jména)  Matriční opravy (oprava chyb)

11 Matriční knihy  Kniha narození (rodný list)  Kniha sňatků (oddací list)  Kniha úmrtí (úmrtní list)  Knihy registrovaného partnerství (osvědčení o uzavření registrovaného partnerství)

12 Ochrana individuálních údajů  Všichni pracovníci veřejné správy, kteří se v rámci výkonu své profese seznámí s osobními údaji jiných osob, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o těchto skutečnostech. Se všemi osobními údaji a doklady musí také zacházet tak, aby nedošlo byť k neúmyslnému úniku osobních údajů  Zveřejněny mohou být jen informace, ke kterým dala daná osoba písemný souhlas, nebo jejichž zveřejnění umožňuje zákon (např. výpis z obchodního rejstříku)


Stáhnout ppt "EVIDENCE OBYVATEL. Státní občanství zaniká  Prohlášením občana  Nabytím státního občanství cizího státu (zejména udělením) Státní občanství se prokazuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google