Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Vojtěchová Obor: VSRR Vypracovali: Patrik Böhm, Jolana Ryšavá,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Vojtěchová Obor: VSRR Vypracovali: Patrik Böhm, Jolana Ryšavá,"— Transkript prezentace:

1 Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc

2 Petra Vojtěchová Obor: VSRR Vypracovali: Patrik Böhm, Jolana Ryšavá,
Fakulta: Provozně ekonomická Obor: VSRR Ročník: První

3 Právní dokument je správní či právní doklad
může mít obecnou povahu nebo může jít o doklad osobní povahy zachycuje skutečnosti, které mají pro jedince nebo společnost určitý právní význam nemusí být v písemné podobě, přesto bývá tato forma v mnoha případech vyžadována a nedodržení může narušit platnost daného právního dokumentu

4 Druhy právních dokumentů
nejčastější druhy: smlouvy ( např. pracovní ), dohody, předpisy, vyhlášky, doklady osobní povahy, ale i zákony či ústava mezi doklady osobní povahy patří: občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz či rodný list, vysokoškolský diplom, oddací či úmrtní list..

5 Pracovní dokumenty pracovní smlouva platový (mzdový výměr)
ujednání o konkurenční doložce

6 Pracovní smlouva písemný doklad o vzniku pracovního poměru, který musí být uzavřen v souladu se zákoníkem práce vyhotovuje se ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení

7 Podstatné náležitosti smlouvy
Smlouva musí podle §29 zákoníku práce obsahovat tyto informace: druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat místo výkonu práce datum nástupu do práce

8 Další náležitosti označení zaměstnance označení zaměstnavatele
doba, na kterou se pracovní smlouva uzavírá platové zařazení - většinou se jako příloha přikládá platový výměr

9 Zákonné zastoupení ( dle obchodního zákoníku )
podnikatel při své činnosti jedná nejčastěji osobně (v případě právnické osoby statutárním orgánem) další způsoby jednání podnikatele: prokuristou nebo zástupcem, jemuž podnikatel osobně udělil plnou moc

10 Zákonné zastoupení Zástupce bez plné moci musí splňovat 2 podmínky:
osoba musí být pověřena určitou činností s definovaným obsahem a formou pověření činnost, k jejímuž výkonu byla osoba pověřena, je činností při provozu podniku (+ právní činnost, která je obvyklá k pověřené činnosti )

11 Plná moc zmocňuje druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu
musí být jednoznačně zřejmé kdo koho k čemu opravňuje: je zde tedy uveden zmocnitel, což je osoba, která někomu dává oprávnění vykonat určitý právní úkon

12 druhou důležitou osobou je zmocněnec, což je jedinec, který na sebe převzal právo vykonat určitý úkon, ke kterému byl zmocnitelem zmocněn máme-li již v plné moci jednoznačně uvedeny zmocněnce i zmocnitele, pak je potřeba také uvést čeho se dané zmocnění týká a po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá

13 Rozlišení plné moci generální - kterou je zmocněnec oprávněn ke všem právním úkonům speciální - kterou je mocnění omezeno jen na určité druhy právních úkonů, případě jen na jediný úkon kolektivní - zmocňuje zmocnitel několik osob, které musí jednat společně

14 Kdy musí být plná moc udělena písemně?
je-li třeba právní úkon učinit v písemné formě netýká-li se jen určitého právního úkonu z toho plyne, že plná moc může být udělena ústně tehdy, týká-li se jen určitého právního úkonu, který současně nevyžaduje zvláštní formu

15 Kdy účinky plné moci zanikají?
provedením úkonu na který byla omezena odvoláním plné moci zmocnitelem výpovědí plné moci zmocněncem smrtí zmocněnce Pracovní právo obsahuje ustanovení o plné moci v § 14 – 17 a v § 242 odst. 2 zákoníku práce.

16 Dokument plné moci

17 Prokura Je zvláštní forma plné moci, kterou uděluje podnikatel ( zmocnitel ) fyzické osobě – prokuristovi ( zmocněnci ) Je obsahově nejširším zmocněním, neboť obchodní zákoník upravuje zmocněnce – prokuristu činit všechny právní úkony k nimž dochází při provozu podniku

18 vzniku prokury předchází dohoda o prokuře
prokuru může udělit pouze podnikatel podnikatelem se rozumí dle § 2 ObchZ: osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

19 Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě podnikatele, za kterého jedná, připojuje svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru - „prokurista” nebo zkratku „p. p.” či „ p. p. a.” (per procuram)

20 Zdroje www.plna-moc.cz http://www.jaknapsat.cz/pravni-dokument/

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Petra Vojtěchová Obor: VSRR Vypracovali: Patrik Böhm, Jolana Ryšavá,"

Podobné prezentace


Reklamy Google