Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní občanství a cizinecký režim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní občanství a cizinecký režim"— Transkript prezentace:

1 Státní občanství a cizinecký režim
J.Kožiak

2 Státní občanství Vztah mezi jednotlivcem a státem
Příslušnost k určitému státu Zakládá vzájemná práva a povinnosti

3 Práva a povinnosti občanů
Základní lidská práva a svobody Všeobecná x občanská Právo na ochranu a asistenci ze strany státu Zdravotnictví, školství, policie, sociální dávky, užívání silniční sítě... Povinnosti Dodržovat právo Poskytovat finanční odvody Branná povinnost...

4 Nabývání státního občanství
Narozením Osvojením Určením otcovství Nalezením Prohlášením Určením

5 Pozbývání státního občanství
prohlášením ( § 16) nabytím cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle (§17)

6 Doklady prokazující občanství
občanský průkaz cestovní doklad – pas osvědčením, popřípadě potvrzení o státním občanství vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

7 Cizinecké režimy zvláštní režim = stát upravuje práva a povinnosti cizinců na rozdíl od vlastních občanů zvláštními vnitrostátními předpisy režim nejvyšších výhod = smluvní strany poskytují navzájem svým příslušníkům nejvyšší míru práv, kterou současně poskytují na svém území příslušníkům kteréhokoli třetího státu národní režim = zajišťuje cizincům vcelku stejné právní postavení, jaké mají vlastní státní občané (neznamená ale úplnou asimilaci cizinců se st. občany)

8 Cizinecký režim v ČR Zásadně národní – s cizinci zacházíme jako s vlastními občany – jsou výjimky Doložky nejvyšších výhod v mezinárodních smlouvách

9 Pobyt na území ČR Odepření vstupu na území
Přechodný – krátkodobý x dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Členské státy EU x zbytek – Schengenský prostor Opuštění území/Vyhoštění

10 Politická práva Některá vyhrazena státním občanům
Pasivní volební právo Aktivní volební právo Výjimka obecní volby

11 Nabývání nemovitostí Devizový zákon - § 17
Zemědělský půdní fond x ostatní nemovitosti Privilegovaní cizinci (EU) x ostatní

12 Práce cizinců Občané členských států EU Jiné státy Volný přístup
Povolení k pobytu Povolení k zaměstnání

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Státní občanství a cizinecký režim"

Podobné prezentace


Reklamy Google