Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní občanství a cizinecký režim J.Kožiak. Státní občanství Vztah mezi jednotlivcem a státem Vztah mezi jednotlivcem a státem Příslušnost k určitému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní občanství a cizinecký režim J.Kožiak. Státní občanství Vztah mezi jednotlivcem a státem Vztah mezi jednotlivcem a státem Příslušnost k určitému."— Transkript prezentace:

1 Státní občanství a cizinecký režim J.Kožiak

2 Státní občanství Vztah mezi jednotlivcem a státem Vztah mezi jednotlivcem a státem Příslušnost k určitému státu Příslušnost k určitému státu Zakládá vzájemná práva a povinnosti Zakládá vzájemná práva a povinnosti

3 Práva a povinnosti občanů Práva Práva –Základní lidská práva a svobody  Všeobecná x občanská –Právo na ochranu a asistenci ze strany státu  Zdravotnictví, školství, policie, sociální dávky, užívání silniční sítě... Povinnosti Povinnosti –Dodržovat právo –Poskytovat finanční odvody –Branná povinnost...

4 Nabývání státního občanství Narozením Narozením Osvojením Osvojením Určením otcovství Určením otcovství Nalezením Nalezením Prohlášením Prohlášením Určením Určením

5 Pozbývání státního občanství prohlášením ( § 16) prohlášením ( § 16) nabytím cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle (§17) nabytím cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle (§17)

6 Doklady prokazující občanství a) a) občanský průkaz b) b) cestovní doklad – pas c) c) osvědčením, popřípadě potvrzení o státním občanství d) d) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

7 Cizinecké režimy zvláštní režim = stát upravuje práva a povinnosti cizinců na rozdíl od vlastních občanů zvláštními vnitrostátními předpisy zvláštní režim = stát upravuje práva a povinnosti cizinců na rozdíl od vlastních občanů zvláštními vnitrostátními předpisy režim nejvyšších výhod = smluvní strany poskytují navzájem svým příslušníkům nejvyšší míru práv, kterou současně poskytují na svém území příslušníkům kteréhokoli třetího státu režim nejvyšších výhod = smluvní strany poskytují navzájem svým příslušníkům nejvyšší míru práv, kterou současně poskytují na svém území příslušníkům kteréhokoli třetího státu národní režim = zajišťuje cizincům vcelku stejné právní postavení, jaké mají vlastní státní občané (neznamená ale úplnou asimilaci cizinců se st. občany) národní režim = zajišťuje cizincům vcelku stejné právní postavení, jaké mají vlastní státní občané (neznamená ale úplnou asimilaci cizinců se st. občany)

8 Cizinecký režim v ČR Zásadně národní – s cizinci zacházíme jako s vlastními občany – jsou výjimky Zásadně národní – s cizinci zacházíme jako s vlastními občany – jsou výjimky Doložky nejvyšších výhod v mezinárodních smlouvách Doložky nejvyšších výhod v mezinárodních smlouvách

9 Pobyt na území ČR Odepření vstupu na území Odepření vstupu na území Přechodný – krátkodobý x dlouhodobý pobyt Přechodný – krátkodobý x dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt Členské státy EU x zbytek – Schengenský prostor Členské státy EU x zbytek – Schengenský prostor Opuštění území/Vyhoštění Opuštění území/Vyhoštění

10 Politická práva Některá vyhrazena státním občanům Některá vyhrazena státním občanům Pasivní volební právo Pasivní volební právo Aktivní volební právo Aktivní volební právo –Výjimka obecní volby

11 Nabývání nemovitostí Devizový zákon - § 17 Devizový zákon - § 17 Zemědělský půdní fond x ostatní nemovitosti Zemědělský půdní fond x ostatní nemovitosti Privilegovaní cizinci (EU) x ostatní Privilegovaní cizinci (EU) x ostatní

12 Práce cizinců Občané členských států EU Občané členských států EU –Volný přístup Jiné státy Jiné státy –Povolení k pobytu –Povolení k zaměstnání

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Státní občanství a cizinecký režim J.Kožiak. Státní občanství Vztah mezi jednotlivcem a státem Vztah mezi jednotlivcem a státem Příslušnost k určitému."

Podobné prezentace


Reklamy Google