Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový cizinecký zákon v Česku Magda Faltová, SIMI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový cizinecký zákon v Česku Magda Faltová, SIMI."— Transkript prezentace:

1 Nový cizinecký zákon v Česku Magda Faltová, SIMI

2 Obsah 1. Důvody vzniku nové právní úpravy 2. Reflexe legislativního procesu 3. Zásadní systémové změny 4. Výhrady k věcnému záměru 5. Pobyty a víza 6. Národní vízum 7. Povolení k DP 8. Trvalý pobyt

3 Důvody vzniku nového zákona Současná právní úprava kritizována:  Nesystematičnost  Nepřehlednost  Častá novelizace  Nesrozumitelnost pro adresáty normy Snaha vytvořit přehledný zákon Vytvořit systematiku právní úpravy Zjednodušit proces imigrace Omezit administrativní náročnost Posílit kontrolu plnění účelu pobytu i povinnosti migrantů vůči státu Posílit integrační opatření

4 Reflexe legislativního procesu 2010 Programové prohlášení vlády 29.2.2012 – věcný záměr schválen usnesením vlády V průběhu roku 2011 představen NSEM a návrh věcného záměru – otevřené připomínkové řízení pro širokou veřejnost

5 Zásadní systémové změny 3 zákony upravující vstup a pobyt cizinců  Zákon o vstupu a pobytu cizinců – cizinci ze třetích zemí  Zákon o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků  Zákon o ochraně státní hranic Zvláštní úprava EU a cizinců ze 3. zemí Rodinní příslušníci občanů ČR nemají stejné postavení jako rodinní příslušníci EU

6 Výhrady k věcnému záměru Klade na cizince nové povinnosti bez vysvětlení jejich účelu Nedochází k zásadnímu zjednodušení – nadále povinnost plnit účel pobytu po celou dobu, omezování změn účelu pobytu Kombinace kvót, testu trhu práce a plnění účelu pobytu, zavádí harmonogram pro nabírání žádostí

7 Víza a pobyty Schengenské vízum – do 90 dnů, visa kodex Národní vízum – nový institut, nemožnost prodloužit na dobu delší než 1 rok, nelze přejít na jiný druh pobytu Povolení k dlouhodobému pobytu Povolení k trvalému pobytu

8 Obecné podmínky pobytu Dostatečné finanční prostředky – stanoveno vyhláškou způsob doložení a jejich výše (pravidelný příjem Х částka) Zdravotní pojištění – zvláštní úprava mimo cizineckou legislativu MZ Zajištění ubytování – předkládáno až na území při registraci po příjezdu, musí být zajištěno na ½ doby pobytu, u TP min. 1 rok Nezletilí – souhlas zákonného zástupce, který s ním bude pobývat na území

9 Národní vízum Maximálně 1 rok Nemožnost prodloužit, změnit Zjednodušená procedura, levnější než DP Bezvízoví cizinci mohou žádat na území ČR Účel – zaměstnání, studium, výměnné pobyty, stáže, léčba apod.

10 Povolení k DP DP z ekonomických důvodů  Zaměstnání, Podnikání, Výzkum Vzdělávací DP  Studium, Vzdělávání DP rodinných příslušníků  Sloučení rodiny s cizincem, Sloučení rodiny s občanem, Rodinný Zvláštní typy  Ochrana, zvláštní zřetel, předběžné opatření ústavní výchova Bezvízový styk možnost podat na území, na území také může podat škola, zaměstnavatel apod., ale zvýšení odpovědnosti těchto subjektů Nová povinnost adaptačně-integrační kurzy

11 Zaměstnání Zavádí jednotné povolení – sloučení povolení k zaměstnání a k pobytu Zůstává ochrana trhu práce – evidence volných pracovních míst Zůstává vázanost na pracovní místo a zaměstnavatele Pouze DPČ a pracovní smlouva, podmínka písemnosti, minimálně 15 hodin týdně, minimální mzda Ochranná lhůta 90 dnů, ale nadále pouze v omezených případech

12 Zaměstnání Kvalifikovaná pracovní pozice – požadavek prokázání odborné způsobilosti, možnost požadovat nostrifikaci Zavádí 4 typy povolení:  Zaměstnanecká karta – 2 roky, kvalifikované i nekvalifikované  Modrá karta – 2 roky, viz. Směrnice  Karta vysocekvalifikovaného zaměstnance, 2 roky – bude stanoveno nařízením vlády, mzdové kritérium 0,7 násobek průměrné mzdy  Karta vnitropodnikově převáděného – není test trhu práce, ale nemožnost prodloužit, změnit zaměstnání, účel pobytu, není ochranná doba

13 Podnikání Výrazné omezení stávající právní úpravy Podmínka přínosu pro ekonomiku, a to i v případě prodloužení pobytu Zavedení minimální investice stanovené nařízením vlády Bez investice pouze na základě stanoviska ústředního orgánu státní správy o přínosu daného podnikání, vychází z mezinárodních závazků Nutné předložit podnikatelský záměr, vázaný účet, kam převedeny prostředky Podnikání bez investice, po dvou letech nepřetržitého pobytu, zkouška z českého jazyka


Stáhnout ppt "Nový cizinecký zákon v Česku Magda Faltová, SIMI."

Podobné prezentace


Reklamy Google