Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění Mgr. Markéta Pokorná OAMP MV ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění Mgr. Markéta Pokorná OAMP MV ČR."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění Mgr. Markéta Pokorná OAMP MV ČR

2 Obsah prezentace Právní úprava dle z.č. 326/1999 Sb., v platném znění (tj. po rozsáhlé novele účinné k 1.1.2011 transponující mj. návratovou směrnici): •Rozhodnutí o správním vyhoštění •Rozhodnutí o zajištění  Přehled změn •Údaje za rok 2010

3 Správní vyhoštění •Ukončení pobytu cizince na území vč. stanovení doby k vycestování a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území EU •V případě občanů EU a jejich rodinných příslušníků – stanovení doby, po kterou nelze umožnit vstup na území ČR (návratová směrnice nedopadá)

4 Správní vyhoštění Zákaz vstupu na území EU až na •10 let – důvody dané směrnicí •5 let •3 roky •Specifické důvody pro: - občany EU, jejich rodinné příslušníky, - cizince pobývající na území za účelem studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny, aj.

5 Správní vyhoštění Rozhodnutí nelze vydat: • cizinec žádající o mezinárodní ochranu přichází na území přímo ze státu, kde mu hrozí vážná újma a přihlásí se bez prodlení na policii nebo na MV • důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince

6 Správní vyhoštění Přiměřenost: • Závažnost a druh protiprávního jednání • Délka pobytu cizince na území • Věk cizince • Zdravotní stav • Povaha a pevnost rodinných vztahů • Ekonomické poměry • Společenské a kulturní vazby • Intenzita vazeb k domovskému státu

7 Správní vyhoštění •Závazné stanovisko MV, zda je vycestování cizince možné •Správní vyhoštění zaniká v případě udělení azylu •Správní vyhoštění zaniká po určité době v případě udělení doplňkové ochrany nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění

8 Správní vyhoštění •Řízení dle správního řádu •Odvolání proti rozhodnutí •Žaloba proti rozhodnutí (se lhůtou pro rozhodnutí) •Odstranění tvrdosti správního vyhoštění (rozšíření možností)

9 Rozhodnutí o zajištění •Za účelem správního vyhoštění - nepostačuje uložení zvláštního opatření za účelem vycestování - doba trvání zajištění s ohledem na složitost přípravy výkonu rozhodnutí - dobu zajištění lze opakovaně prodloužit

10 Rozhodnutí o zajištění •Maximální doba zajištění 180 dnů •Výjimečně doba zajištění 545 dnů: - zmaření výkonu správního vyhoštění - uvádění nepravdivých údajů nezbytných pro zajištění náhradního CD •Nezletilí a rodiny s nezletilými dětmi – zajištění maximálně 90 dnů

11 Rozhodnutí o zajištění •Zkoumání důvodů pro trvání zajištění •Řízení dle správního řádu •Odvolání proti rozhodnutí není přípustné (přímý přístup k soudu) •Žaloba proti rozhodnutí (dle SŘS – lhůta pro rozhodnutí) a návrh na propuštění (dle OSŘ)

12 Nová právní úprava… •Aktuálně připravován věcný záměr •OPU předběžně konzultováno •Předpokládaná účinnost 2014/2015

13 Statistika k 31.12.2010 •Cizinci legálně pobývající na území: 425 301 •Osoby zjištěné při nelegální migraci: 2 988 - z toho 2 848 řešeno za nelegální pobyt - oproti roku 2009 pokles o 1 469 osob •Osoby umístěné v zařízení pro zajištění cizinců:745

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění Mgr. Markéta Pokorná OAMP MV ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google